Öne Çıkanlar

Not: 1 Temmuz 2015 tarihinde değişiklik yapılan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış, yoklama ve yazmanın belirlenmesi,
 2. Zümre toplantılarıyla ilgili mevzuatın okunması ve gerekli açıklamalarda bulunulması, (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi Gazete)
 3. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
 4. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, (1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2, 3 ve 28. maddeleri) Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
 5. Bir önceki öğretim yılında gerçekleşen ders başarısının değerlendirilmesi,
 6. Yeni öğretim yılında ulaşılması öngörülen hedeflerin belirlenmesi,
 7. Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin (07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi  Gazete) öğrenci başarısı ve bunda kullanılacak yöntem ve tekniklerle ilgili maddelerinin okunması ve açıklanması,
 8. Derslerin müfredat programlarının incelenmesi (T.T.K.’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı kararının incelenmesi (14.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı Karar.Türk Edebiyat, Dil ve Anlatım derslerinin değişen müfredatı),
 9. T.K.nin (14.07.2005 tarih ve 197 sayılı karar) Türk Edebiyatı dersi öğretim programı doğrultusunda Atatürkçülük ile ilgili bölümlerin okunup incelenmesi,
 10. “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” (2104 Sayılı TD) ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” ve bunların plânlanması (2488 sayılı Tebliğler Dergisi),
 11. Yıllık planların hazırlanması (2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki esaslar),
 12. Öğretim metotlarının tespiti ve derslerde kullanılacak teknikler,
 13. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması (İlgili mevzuat, Yazılı sınav sayısı ve haftalarının belirlenmesi, proje ve performans ödevlerinin belirlenmesi, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinde süreci değerlendirmeye yönelik kararlar alınması),
 14. Öğrenciler proje ve performans ödevlerinin verilme, toplanma zamanları, konularının tespiti,
 15. Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı hususların belirlenmesi,
 16. Belirli gün ve haftaların kutlanmasında ve kompozisyon, şiir vb. yarışmaları için yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
 17. Derslerle ilgili kaynakların, araç ve gereçlerin belirlenmesi,
 18. Öğrencilerin YGS-LYS’deki geçen yıllara ait başarı durumlarının değerlendirilmesi ve YGS-LYS amaçlı başarıyı artırmaya yönelik tedbirlerin alınması,
 19. Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği,
 20. Öğrencilerin Türk Dilini doğru telaffuz, vurgu ve tonlama ile konuşmayı; yazılı anlatımda doğru söz dizimi, kelime seçimi ve noktalama işaretlerini fonksiyonlarına uygun olarak kullanmayı davranış haline dönüştürebilmelerini hedefleyen ortak tutum ve davranışların belirlenmesi,
 21. Dilek ve temenniler.

2015-2016 Edebiyat Grubu Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı İndir!