Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

1. Servet-i Fünûn Edebiyatının Oluşumu

Hazırlık

1. Kültür değişiminin yaşandığı bir dönemde “eski ve yeni” kelimeleri hangi anlamlarda kullanılır?

1. Edebiyatta kültür değişiminin yaşandığı bir dönemde “eski” kavramı önceki dönemden gelen kültürü, gelenekleri, “yeni” kavramı ise yenileşme sürecinde benimsenmiş davranış ve anlayışları ifade etmek için kullanılır. (daha&helliip;)