Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

Altın Anahtar

I. ÜNİTE: EDEBİYATLA DÜŞÜNCE, SOSYAL ve SİYASÎ HAYATIN İLİŞKİSİ

1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasî Hayat İlişkisi

2. Yenileşme Dönemi

II. ÜNİTE: TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI (1860-1896)

1. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Oluşumu

2. Öğretici Metinler

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

4. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

     A. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

     B. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

5. Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

III. ÜNİTE: SERVET-İ FÜNÛN (EDEBİYAT-I CEDİDE)(1896-1901) ve FECR-İ ÂTÎ TOPLULUĞU  (1909-1912)

1. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Oluşumu

2. Öğretici Metinler

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) ve Mensur Şiir

4.Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

     Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

          a.Hikâye

          b.Roman

5. Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın Genel Özellikleri

6. Fecriati Topluluğu (1909-1912)

7. Fecriati Şiiri

IV. ÜNİTE: MİLLÎ EDEBİYAT DÖNEMİ (1911-1923)

1. Millî Edebiyat Dönemi’nin Oluşumu

2. Öğretici Metinler

3. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

     a. Sade Dil ve Hece Ölçüsüyle Yazılmış Şiir

     b. Saf (Öz) Şiir

     c. Halkın Yaşayış Tarzını ve Değerlerini Anlatan Manzumeler

4.Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

     A.Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler

          1.Hikâye

          2.Roman

     B.Göstermeye Bağlı Edebî Metinler

5. Millî Edebiyat Dönemi’nin Genel Özellikleri