Öne Çıkanlar

1. Mektup türünün özelliklerinin araştırılması. Ünlü kişilerin mektup örneklerinin derlenmesi. Uzaktaki bir tanıdığa mektup türünün özelliklerine uygun mektubun yazılması.
2. Günlük türünün özelliklerinin araştırılması. Belirli bir süre günlük tutulması
3. Anı türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk ile ilgili anıların derlenmesi. Anılarda bulunan ses olaylarının incelenmesi.
4. Biyografi türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk’ün hayatının biyografi türünün özelliklerine göre incelenmesi.
5. Gezi türünün özelliklerinin araştırılması. Gezilip görülen bir yerin gezi türünün özelliklerine göre anlatılması.
6. Sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinin araştırılması.
7. Haber yazılarının özelliklerinin araştırılması. Günümüzde gazetelerde bulunan anlatım bozukluğu bulunan cümlelerin tespit edilmesi.
8. Fıkra türünün özelliklerinin araştırılması. Türü uygun örneklerin incelenmesi.
9. Deneme türünün özelliklerinin araştırılması.  Seçilen bir konuda deneme türünün özelliklerine uygun bir denemenin yazılması.
10. Makale türünün özelliklerinin araştırılması. Belirlenen bir konuda makale yazılması.
11. Eleştiri türünün özelliklerinin araştırılması. Edebî bir eserin eleştiri türünün özelliklerine göre incelenmesi.
12. Röportaj türünün özelliklerinin araştırılması.  Ünlü bir kişiyle yapılan röportajın türün özelliklerine göre incelenmesi.
13. Mülakat türünün özelliklerinin araştırılması.
14. Söylev türünün özelliklerinin araştırılması. “Nutuk” adlı eserin türü göre incelenmesi.
15. İmla kurallarının araştırılması. İmla kuralları konusunda YGS-LYS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
16. Anlatım bozukluğu konusunun araştırılması. Bu konuda YGS-LYS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
17. Belirlenen bir hikâyedeki sözcükleri anlamaları bakımından incelemek.
18. Üniversiteye giriş sınavında öğretici metinlerle ilgili çıkan soruların araştırılması.