Öne Çıkanlar

1. Aşağıdaki şiirin nazım şekli nedir? Bu nazım şeklinin 3 özelliğini yazınız. (10 Puan)

Dinle neyden, neler anlatır sana!

Yakınır hep, ayrılıklardan yana:

“Beni, kamışlıktan kestikleri an,

Kadın erkek, inledi feryadımdan.

Geçmek için, aşk derdinin şerhine,

İsterim; hicranla yanmış bir sîne.

2. Mesnevilerin bazen binlerce beyit tutan uzun manzumeler şeklinde yazılmasının-yazılabilmesinin iki nedenini açıklayınız. (10 Puan)

3. Dede Korkut hikayelerinden Oğuz Türkleri ile ilgili hangi bilgilere ulaşabiliriz 4 madde halinde yazınız? (10 Puan)

4. Hikayeleriyle Milli Edebiyat Dönemine yön veren  hikaye yazarlarımızdan dört tanesinin ismini yazınız. (10 Puan)

5. Tanzimat dönemi hikayelerinde en çok işlenen temalardan iki tanesini yazınız. (5 Puan)

6. Eserlerin yazarlarının isimlerini yazınız. (5 Puan)

Leyla vü Mecnun: …………………………….

Hüsn ü  Aşk: ………………………………….

7. Ömer Seyfettin’in ’’Yeni Lisan’’ makalesinde de değindiği, Milli edebiyat dönemi sanatçılarının dil anlayışını açıklayınız. (5 Puan)

8. Modern hikayecilik Türk edebiyatında hangi dönemle başlamıştır? (5 Puan)

9. Aşağıdaki hikayeyle ilgili terimleri açıklayınız.   (5 Puan)             

Çatışma:  …………………………

Diyalog:  …………………………

10. Destani halk hikayeleri ve aşk temalı halk hikayelerimize birer örnek veriniz. (5 Puan)

Destani halk hikayemiz: ………………………………………………

Aşk temalı halk hikayemiz: …………………………………………….

11. Aşağıdaki cümlelerin fiil çatısını öznesine ve nesnesine göre değerlendiriniz.  (10 Puan)

  Öznesine Göre Nesnesine Göre
Uzun bir aradan sonra bir dağ köyünde öğretmen olarak çalışmıştı.    
Yaptığı çalışmaların karşılığını alacağını biliyordu    
Diploma  törenine  kuzenini de davet etti.    
Küçük  kardeş yaramazlık yaptığı için dövüldü.    

12. Aşağıdaki cümlelerdeki zarf-fiilleri ve zarfları bulunuz. (10 Puan)

     Zarf olan kelime ve zarf türü Zarf- fiil olan kelime
Şimdi söyleyerek  dertten kurtulursun.    
Az bilerek mutlu olursun.    
Biraz düşününce anlarsın.    
Çok çalışırken kazanırsın.    

13. Aşağıdaki cümlelerde birleşik zamanlı fiileri ve zamanlarını yazınız. (10 Puan)

     Birleşik zamanlı fiil Fiilin zamanı
Geçen sene annemle birlikte Ankara’da kalıyordum.    
Öğretmenimiz sınavın zor olacağını söylemişti.    

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları-A İndir! (Utku TEMEL)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1.Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları-B İndir! (Utku TEMEL)