Öne Çıkanlar

10.Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları

Onuncu Dil ve Anlatım Ders Notları üç üniteden oluşmaktadır. Bu üniteler anlatım türleri ve kelime çeşitleriyle ilgilidir.

Birinci ünitede;  diğer derslerde yararlanılması düşünülerek “Sunum”, “Tartışma” ve “Panel” konuları ele alınmıştır.

İkinci ünite “Anlatım ve Özellikleri” adını taşımaktadır. Bu ünitede; “Anlatıma Hazırlık”, “Anlatımda Tema ve Konu”, “Anlatımda Sınırlandırma”, “Anlatımın ve Anlatıcının Amacı”, “Anlatımda Anlatıcının Tavrı”, “Anlatımın Özellikleri”,  “Anlatımın Oluşumu” ve “Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması” başlıkları altında öğrencilere anlatımla ilgili bilinç kazandırma, anlatımda nelerin nasıl etkili olduğunu seçilmiş metinlerden hareketle sezdirilmesi amaçlanmıştır.

Üçüncü Ünitenin konusu “Anlatım Türleri”dir. Bu ünitede aşağıdaki konular yer almaktadır.

1. “Öyküleyici (Hikâye Edici) Anlatım-İsim(Ad)”,

2. “Betimleyici (Tasvir edici) Anlatım – Sıfat (Ön ad)”,

3. “Coşku ve Heyecana Bağlı Anlatım- Zamir (Adıl)”,

4. “Destansı Anlatım, Emredici Anlatım ve Fiil (Eylem)-Fiilimsi (Eylemsi)” ,

5. “Öğretici Anlatım-Açıklayıcı Anlatım-Tartışmacı Anlatım-Kanıtlayıcı Anlatım-Zarf (Belirteç)”,

6. “Düşsel Anlatım, Gelecekten Söz Eden Anlatım- Edat (İlgeç) ve Bağlaç”,

7. “Söyleşmeye Bağlı Anlatım- Mizahî Anlatım ve Ünlem”.

10. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Notları İndir!