Cümlenin Öğeleri Test-10

1. Aşağıdakilerden hangisinin öğelere ayrımı doğrudur?

A) Cuma günü / işyerleri kapanmadan gelen bu insanlar / iki gün boyunca / her yer kapalı olduğundan / pazartesiyi / beklemek zorundaydılar.

B) Cuma günü işyerleri kapanmadan gelen bu insanlar / iki gün boyunca / her yer kapalı olduğundan pazartesiyi / beklemek zorundaydılar.

C) Cuma günü işyerleri kapanmadan gelen bu insanlar / iki gün boyunca her yer kapalı olduğundan/ pazartesiyi beklemek zorundaydılar.

D) Cuma günü / işyerleri / kapanmadan gelen bu insanlar / iki gün / boyunca / her yer kapalı olduğundan / pazartesiyi / beklemek zorundaydılar.

E) Cuma günü işyerleri kapanmadan gelen bu insanlar / iki gün boyunca / her yer kapalı olduğundan i pazartesiyi beklemek / zorundaydılar.     

 

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Ağaç ile kabuk arasına parmak sokulmaz.

B) Ağaç, meyvesi olunca, başını aşağıya salar.

C) Bir göz ağlarken öbür göz gülmez.

D) Baş başa vermeyince, taş yerinden kalkmaz.

E) Azı bilmeyen çoğu hiç bilmez.

 

3. (I) Dostluk güzel bir sözcük. (II) Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda. (III) Kişi, kendini bildiğinden bu yana dostluğu öteki duygularından üstün tutmuş. (IV) Dostunu dünyanın en güvenilir kişisi bellemiş. (V) Gerçek dostluğun olduğu yerde, çıkar ilişkisi yoktur.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili bölüm ötekilerden farklı bir öğedir?

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

 

4. Aşağıda atasözlerinin hangisinde birden çok tümleç kullanılmıştır?

A) Değirmenden gelenden çörek umarlar.

B) Deli deliyi görünce değneğini saklar.

C) Bülbülü altın kafese koymuşlar "Ah vatanım!" demiş.

D) Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış.

E) Deveye bindikten sonra, çalı ardına gizlenilmez.

 

5. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde isim tamlaması dolaylı tümleç göreviyle kullanılmıştır?

A) Ekmekle oynayanın ekmeğiyle oynanır.

B) Dünyada tasasız baş, bostan korkuluğunda bulunur.

C) Göle su gelinceye kadar, kurbağanın gözü patlar.

D) Gönülden gönüle yol vardır.

E) Hayvan yularından, insan sözünden tutulur.

 

6. Öğe sayısı en az olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgâr eken fırtına biçer.

B) Ölümü gören hastalığa razı olur.

C) Sonradan gelen devlet devlet değildir.

D) Göz görmeyince gönül katlanır.

E) Gözü tanede olan kuşun, ayağı tuzaktan kurtulmaz.

 

7. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde öğelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?   

A) Keçinin uyuzu / çeşmenin gözünden / su / içer.

B) Kel / ilaç / bilse / kendi başına / sürer.

C) Kedinin kabahatini / önüne / koyarlar / öyle / döverler.

D) Karga / kekliği taklit edeyim derken / kendi yürüyüşünü / şaşırmış.

E) İsin yanına varan / is / misin yanına varan / mis / kokar.

 

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde belirtili nesne kullanılmıştır?

A) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.

B) Karaya sabun deliye öğüt neylesin.

C) Kalendere "Kış geliyor." demişler, "Titremeye hazırım." demiş.

D) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.

E) Herkes kaşık yapar ama sanını ortaya getiremez.

 

9. (I) Sait Faik'le ilk kez konuştuğum günü çok iyi anımsıyorum. (II) Adanın tenha yollarında karşılaşmıştık. (III) Benimle karşılaştığı sırada kafasında bir öyküsünü tamamlıyordu sanırım. (IV) Okuyucuları ondan her ay yeni bir öykü bekliyorlardı. (V) Öykü yazmanın çok önemli bir uğraş olduğuna inanmıştı.

Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde sırasıyla aynı öğeler yer almıştır?

A) I. ve III.   B) II. ve IV.   C) III. ve V.   D) II. ve V.   E) I. ve IV.

 

10. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmıştır?

A) Boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kulağı geçer.

B) Boş çuval ayakta durmaz.

C) Ateş olmayan yerden, duman çıkmaz.

D) Al elmaya taş atan çok olur.

E) Akıllı köprü arayıncaya dek, deli suyu geçer.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ötekilerden farklı bir zarf tümleci kullanılmıştır?

A) Şimdi, kültür ve sanat ışıklarını yeniden tutuşturacak bir güç gerek.

B) Sanatçı böyle bir toplumda kendisini özgür hissetmelidir.

C) Geçen ay bir dergide çıkan yazısının ilk bölümünü olduğu gibi aldım.

D) Herhangi bir çıkar beklemeden her yere yazılar gönderiyordu.

E) Eleştirmenlerin yapıtları ile ilgili değerlendirmelerini, anlayışla karşılıyordu.

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yüklem yanlış belirlenmiştir?

A) Bir erganun ahengi yayılmakta derinden

B) Geniş ufuklar başımın üstündeydi

C) Birdenbire mesudum işitmek hevesiyle

D) Gönlüm dolu İstanbul'un en özlü sesiyle

E) Şu esen poyrazın arkası kar mı?

 

13.

– Duyulmuyor artık sesi

Yaşamak güzeldir her şeye rağmen

– Sana adımı söyleyecek rüzgârın sesi

Bakılan her resim, bütün bir ömrü saklar

– Benim rengimle kim yarışabilir?

Yukarıdaki dizelerde, altı çizili bölümler özne göreviyle kullanılmıştır.

Buna göre özne ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Soru zamirleri ve isim fiiller, cümlede özne olabilir.

B) Özne görevi ile kullanılan sözcükler iyelik eki alabilir.

C) Ad tamlamaları cümlenin öznesi olabilir.

D) Özne olarak kullanılan sözcükler hâl eklerini alabilir.

E) Özne bir söz öbeğinden oluşabilir.

 

14. Aşağıdaki dizelerden hangisinde altı çizili bölüm farklı bir öğedir?

A) Bir top gürültüsüyle bu sahilde bitti gün

B) Meydanda kimse, kalmadı artık bütün bütün

C) Gece sessizliği yayılır semtin her yerine

D) Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta

E) Ruh arar başka teselli her esen rüzgârda

 

15. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "özne" ve "yüklem"den oluşmuştur?

A) Acıklı başta akıl olmaz.

B) Pilav yiyen kaşığını yanında taşır.

C) Parası ucuz olanın kendisi kıymetli olur.

D) Safa ile yenen, cefa ile kazanılır.

E) Sıcağa kar mı dayanır?

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) Tenhaca bir yere çekilip / Ağlamak isterim.

B) Bütün Şehzadebaşı bilir, / Bizim hikâyemizi.

C) Mürekkep rengi gözlerinle / Artık dünyanızı göremezsin.

D) Köprünün üstündeki çocuklar, / Hayalet gibi bir kuş gördü.

E) Yaralı bir gemi gibi yüze yüze / Köprünün dışına çıktı.

 

CEVAP ANAHTARI

1-C  2-A  3-D  4-E  5-B  6-C  7-B  8-E  9-D  10-C  11-A  12-E  13-D  14-E  15-C  16-E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir