2019-2020 Edebiyat Grubu Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve Yoklama

2. Zümre Toplantılarıyla İlgili Mevzuatların Okunması ve Gerekli Açıklamalarda Bulunulması,

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi Gazete, 01.07.2015 tarih ve 29403 sayılı Resmi Gazete, 28.10.2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmî Gazete, 26 Mart 2017 tarihli ve 30019 sayılı Resmi gazete, 01.09.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete)

3. Güncellenen Öğretim Programının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

4. Bir Önceki Toplantıda Alınan Kararlar (Bir Önceki Toplantıya Ait Zümre Kararlarının Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve Uygulamaya Yönelik Yeni Kararların Alınması)

5. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılıyla İlgili Planlamaların; Eğitim ve Öğretimle İlgili Mevzuatlara, Okulun Kuruluş amacı ve Türk Dili ve Edebiyatı Dersleri Öğretim Programına Uygun Yapılması,

6. Atatürkçülükle İlgili Konuların Üzerinde Durularak Çalışmaların Buna Göre Planlanması İle Öğretim Programlarının İncelenmesi, Programların Çevre Özellikleri de Dikkate Alınarak Amacına Ve İçeriğine Uygun Olarak Uygulanması, Yıllık Plan ve Ders Planlarının Hazırlanması ve Uygulanmasında Konu Ve Kazanım Ağırlıklarının Dikkate Alınması,

7. Derslerin İşlenişinde Uygulanacak Öğretim Yöntem ve Tekniklerin Belirlenmesi,

8. Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) İle Ders Planlarının Görüşülmesi,

9. Diğer Zümre Ve Alan Öğretmenleriyle Yapılabilecek İşbirliği Ve Esaslarının Belirlenmesi,

10.  Öğretim Alanı İle Bilim Ve Teknolojideki Gelişmelerin İzlenerek Uygulamalara Yansıtılması,

11.  Öğrencilerde Girişimcilik Bilincinin Kazandırılmasına Yönelik Çalışmaların Yapılması,

12.  Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

13. Okul Ve Çevre İmkânlarının Değerlendirilerek, Yapılacak Deney, Proje, Gezi Ve Gözlemlerin Planlanması,

14. Öğrenci Başarılarının Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi Amacıyla Sınav Analizlerinin Yapılması,

15. Sınavların Ve Ortak Sınavların Planlanması,

16. Öğrencilerin Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Katıldıkları Çeşitli Sınav Ve Yarışmalarda Aldıkları Sonuçlara İlişkin Başarı Durumları,

17. Sınavların Şekil, Sayı ve Süresiyle Ürün Değerlendirme Ölçeklerinin Belirlenmesi,

18. Öğretim Programları, Okul Ve Çevre Şartları Dikkate Alınarak Eğitim Kurumlarının Kademe Ve Türüne Göre Proje Konuları İle Performans Çalışmalarının Belirlenmesi, Planlanması Ve Bunların Ölçme Ve Değerlendirilmesine Yönelik Ölçeklerin Hazırlanması,

19. Çalışma Takviminin İncelenmesi ve Ders Saatlerinin Görüşülmesi,

20. Öğrencilerin Türk Dilini Doğru Telaffuz, Vurgu Ve Tonlama İle Konuşmayı; Yazılı Anlatımda Doğru Söz Dizimi, Kelime Seçimi Ve Noktalama İşaretlerini Fonksiyonlarına Uygun Olarak Kullanmayı Davranış Haline Dönüştürebilmelerini Hedefleyen Ortak Tutum Ve Davranışların Belirlenmesi.

21. Öz değerlendirme Çalışmalarının Görüşülmesi

22. Dilek ve Temenniler,

23. Kapanış

2019-2020 Edebiyat Grubu Dersleri Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı İndir! (Cüneyt GÜLÇİN)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir