12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (12 puan)
A- Denemeler öğretici metin türüne girer. (    )
B- Gezi yazıları sanatsal metin türüne girer. (    )
C- Meddah coşku ve heyecanı ifade eden anlatıma girer. (    )
D- Nutuk sözlü anlatım türüdür. (    )
E- Gerçeklikle ilişkisi açısından metinler ikiye ayrılır. (    )
F- Dilin işlevleri açısından metinler yediye ayrılır. (    )

2. İşledikleri konulara göre roman türleri nelerdir? Sadece isimlerini yazınız.(12 puan)

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, ad göre­vinde kullanılmıştır?(5 puan)
A) Öğretmenimize demet demet çiçek geldi.
B) Eş dost yardımı ile bugünlere geldiler.
C) Merdivenlerden paldır küldür yuvarlanmıştık.
D) Yolun kenarında uzun uzun ağaçlar vardı.
E) Küçükken kara kuru bir çocuktu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirtme sıfa­tı” kullanılmamıştır? (5 puan)
A) Şiir, ateşe tüneyen mavi bir kuştur.
B) Bu aşkı aşk yapan, benim.
C) Aşk, ikinci öğretmendir; hem eğriltir hem eğitir.
D) Bizim aşkımızdan kaç ihanet çıkar, ölçsene us­ta.
E) Tutkulu insan uçurumun kenarında durur, için­den koşmak gelince de koşar, boşluğa.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok zamir vardır? (5 puan)
A) Hâlâ koşar durur Karamanoğlu’nun kızı
Solgun elinde devletinin ay ile yıldızı.
B) Anlat bana bir parçacık ecdadımı anlat;
Muhtacım o efsaneye, tarihe masal kat.
C) Günler, elimin çizdiği yerlerden akardı;
Üç kıt’ada korkunç atımın izleri vardı.
D) Maziye sor, ecdadımı söyler sana kimdi;
Bir bitmez ufuktan, küre vaktiyle benimdi.
E) Çünkü üç kıt’ayı takmıştı bu ruh arkasına
Gidiyorken şu siyah örtülü sandukasına.

6. Dilene dilene eğilmiş belim
Yüzüm kaktüs yaprağına benzemiş
Bilmiyorum neden böyle tembelim
Kim bana “çalışma, yaşarsın” demiş.
Yukarıdaki dizelerde tamlayanı düşmüş kaç ad tamlaması vardır? (5 puan)
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4    E) 5

7. Köşe yazarlığı hem çok kolaydır hem de çok zordur. Öyle bir an gelir ki sana ayrılan köşe ya çok büyür, ya da çok küçülür. Yazacağın konuda donanımlı ve birikimli değilsen, köşedeki boşluk büyüdükçe büyür, kocaman bir beyazlığa dönüşür. Eğer o konuda kafan ve yüreğin dopdoluysa, bu boşluk küçüldükçe küçülür; yetmez olur.
Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? (5 puan)
A) Açıklama B) Karşılaştırma C) Öyküleme D) Betimleme E) Tartışma

8. Günümüzde çıkan kitapları bir düşünün. Bir yıl içersinde çıkan kitap sayısı üç yüzün üzerinde. Bu kitapların hepsini okumaya çalışsak bile her gün bir kitap okumak zorundayız. Peki bu kadar kitabın çıkması edebiyatımızı olumsuz etkilemiyor mu? Bence kesinlikle hayır! Çoğunluğun olduğu yerde rekabet olur ve en güzel eserler verilmeye çalışılır. Aynı zamanda kötü olmadan iyiyi seçmemiz mümkün mü?
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?(5 puan)
A) Açıklama – Betimleme
B) Tanımlama – Sayısal verilerden yararlanma
C) Sayısal verilerden yararlanmaTartışma
D) Öyküleme – Betimleme
E) Sayısal verilerden yaralanma – Karşılaştırma

9. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)
A- Fabllar söz sanatlarından …………………………………….ve…………………………………….üzerine kurulur.
B- Türk edebiyatında olay tarzında hikaye yazan en ünlü yazarımız…………………………………….’dir.
C- Türk edebiyatında durum tarzı hikaye yazan en ünlü yazarımız…………………………………….’tır.
D- Durum tarzı hikayelerde insanların …………………………………….durumları üzerinde fazlasıyla durulur.

10. Fotokopi ile size verilen metinin hangi tarz hikâye olduğunu yazınız. Bu hikâye tarzının üç özelliğini metin üstünde kanıtlayınız.(16 puan)

11. Fabl yazı türünün özellikleri çerçevesinde özgün bir yazı kaleme alınız.(20 puan)

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-A İndir!

12.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-B İndir!