11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Not: Sorular A ve B olmak üzere iki gruptan oluşmaktadır. Soruları ve cevapları indirme linki sayfanın altındadır.

1. Gezi yazısını tanımlayarak özelliklerinden üçünü yazınız. (10P)

2. Edebiyatımızda anı türüyle yazılan eserlerden ikisini yazarıyla birlikte yazınız. (10P)

3. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (2×5=10P)

  • Günlük türünün divan edebiyatındaki adına …………………. denir.
  • Bir kişinin kendi hayatını anlattığı yazılara ……………………………… denir.
  • Halide Edip Adıvar’ın ………………….. adlı eseri mektup türünde kaleme alınmıştır.
  • Türk edebiyatında Divan şairi ……….……….’nin yazdığı ……………………………. adlı eser mektup türünün önemli bir örneğidir.

4. Aşağıda verilen metinde beş adet ses olayını belirleyiniz. (10P)
Vefakâr kardeşim Zehra,
İşte ben ömrümü tamamlayarak sana dualar, selamlar ederek buradan gidiyorum… Seni özlüyorum…

5. Anı ile günlüğü karşılaştırarak benzer ve farklı yönlerinden ikişer tanesini yazınız. (10P)

6. Kimi yazarların, bir yapıtın yaratım süreci boyunca tuttukları ve bu süreci anlattıkları günlükler de vardır. Ünlü sanat, düşünce, bilim ve siyaset adamlarının günlükleri onların yaşamlarını, görüşlerini, yaşadıkları dönemi aydınlatan önemli —-
Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmez?
A) belgelerdir.
B) olaylardır.
C) saptamalardır.
D) deneyimlerdir.
E) gözlemlerdir.

7. Bir gün bir posta kartına yazılmış küçük bir not aldım. (Tevfik) Fikret’ten geliyordu. Resmî bir dille alaycı bir kutlama. Aynı zamanda Fikret’in özelliğini bilenler için zehirli bir iğne. Vefa Lisesinde bir dersin öğretmenliğine atanmıştım. Gazeteye haber olarak yazılmıştı. Abdülhamit döneminde bütün devlet dairelerine alınanlara, bir memurluğa atananlara, doktor ve subay çıkanlara, hükümetle ilgisi olanların hepsine, padişaha bağlılık göstereceği üzerine ant içirilirdi. Öğretmenliğe atanışımdan söz eden gazete bana ant içirildiğini de haberine ekliyordu. İşte Fikret kartpostalda bu noktaya dokunarak imrenmelerini, özlemlerini, kutlamalarını bildiriyordu. Fena hâlde canım sıkıldı. Kendimden geçecek derecede üzüntü duydum. Fikret tarafından gelebilecek her türlü siteme, ayıplamaya, acı şakaya seve seve katlanabilirdim. Ama Fikret beni en çok üzecek bir noktadan yaralıyor, hep birlikte yerin dibine geçirdiğimiz adamlar sırasına koymak istiyordu.
(Hüseyin Cahit Yalçın)
Bu parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yazar, Tevfik Fikret’le kendi arasında geçen bir olayı anlatmış, Tevfik Fikret’in kişiliğinin bir yönüne ışık tutmuştur.
B) Yazarın Tevfik Fikret’ten “Fikret” diye söz etmesi aralarındaki yakınlığın derecesini göstermektedir.
C) Abdülhamit döneminin zihniyetini yansıtan ayrıntı-lara yer verilmiştir.
D) Dil hem göndergesel hem heyecana bağlı işlevde kullanılmıştır.
E) Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu kısa sevincin ardından gelen sarsıntı büyük bir şaşkınlık yaratır.
B) Daha önce seni güldüren bir şaka, şimdi yaralayan bir alay olarak çarpar senin kulaklarına
C) Seni yatıştıracak her sözü bir tuzak gibi görürsün.
D) Daha önce tanık olduğum olayların bu kitapta olması beni daha çok bağlıyordu.
E) Bir vakitler köle olduğunu gösteren o damga vurulmuştur ruhuna.

9. Kalabalık (I)çoğaldı, alan (II)ağzınakadar doldu (III)taştı(IV)Karanlığın içinde insan karartıları gördü. (V)Ortalıkta çıt yoktu.
Yukarıda numaralanmış sözcükler ses olayları bakımından eşleştirilirse hangisi bu eşleştirmenin dışında kalır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A) Anladım bahtıma gün doğmayacak.
B) Güzel günler gelir diye
C) Uyanıncabile hayaller kurdum.
D) Hep aynı yağmurun taneleriyiz.
E) Erenler bağındansevgiler topladım.

11. Heybenin ağzını açtı, ekmeğin ucundan büyücek bir parça koparıp yedi.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ulama
B) Ünlü Daralması
C) Ünlü (Hece Düşmesi)
D) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)
E) Ünsüz Düşmesi

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses olaylarıyla ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Tırnak içine alınmış susgunluğun
B) Kuru dalları bastıkca kırılan eylül
C) Sana bu mektupu uzaklardan yazıyorum.
D) Gelmiyeceğimi bile bile bekleyeceksin.
E) Irmaklar boyunca akar yüreği sefaletin.

13. Siz bir acı (I)hissederkenbir başka iş yapmaya (II)daldığınızda ya da heyecanlı bir şey olduğunda, (III)düşündüğünüz şeyi (IV)değiştirdiğinizde artık acı hissetmediğinizi(V)hatırlamıyor musunuz?
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinde, birden fazla ses olayı vardır?
A) I. ile II.
B) II. ile III.
C) III. ile IV.
D) I. ile IV.
E) IV. ile V.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Randevular verip gitmiyorlar ya da çok geç gidiyorlardı.
B) Şarkının bir kısmını koro, bir kısmını da kendisi söylüyordu.
C) O, deniz kıyısında şarkı söylerken sen bir sandala bineceksin.
D) Bu türküler bizi rüzgârların erişemeyeceği bir dağa çıkarır.
E) Bizi öğrenmekten soğutanların dert yanmaya hakkı yok.

15. Bir bahar günü Sait Faik ve Orhan Veli ile birlikte yaptığımız bir Boğaz gezintisini hatırlıyorum. O gün Beykoz’a kadar gitmiştik. Vapurumuz küçücük bir şeydi. Üçümüz kenar sıralarda oturmuştuk, Bütün Anadolu iskelelerine uğrayanını aramış, ona binmiştik. Üsküdar’dan Beykoz’a kadar her iskelede Sait beni sınava çekmişti: “Şu iskeleyi anlatmak gerekirse neresinden başlarsın?” Anadoluhisarı İskelesi’nin yanında küçük bir kahve vardır. Onun önünde durmuştuk. “Haydi”, dedi, “mademki hikayecisin, şu kahvede ilk gözüne çarpan nedir, söyle bakalım?” Baktım üç, dört kişi oturmuş, kâğıt oynuyor, kahve içiyor, duvarda birtakım renkli resimler. İran Şahı’nın Atatürk’le resmi falan. “Bu resimleri belirtirim”, dedim. Kızdı birden, “Ulan”, dedi, “o kenarda tek başına oturan ihtiyar sakallı var ya, işte asıl hikâye o be!”
(Oktay Akbal)
Bu metinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
A) Öyküleyici anlatımla yazılmıştır.
B) Konu, Sait Faik’in hikâye anlayışıdır.
C) Anlatıcı, yazarın sözü kendisine devrettiği kurmaca bir kişidir.
D) Yazar, anısını bellek gücüyle yazmış; herhangi bir belgeden yararlanmamıştır.
E) Anlatılanları kanıtlama gereği duyulmamıştır.

Test soruları beşer puandır.

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-A İndir!

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları-B İndir!

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları-A İndir!

11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Cevapları-B İndir!

37 Yorum Var: “11.Sınıf Dil ve Anlatım 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

  1. Cevapları düzgünce yazıverir misiniz? Niye indirmekle uğraştırıyorsunuz? Sorular için de sağolun.

  2. Cevapları ayrı bir sayfaya oluşturursanız daha güzel olabilir sorular çok hoşuma gitti ama Microsoft Office olmadığından cevaplara ulaşamıyorum. Lütfen yeni bir sayfaya cevapları yazınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir