10.Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

1. Alışılmış ve alışılmamış bağdaştırmanın her birine iki örnek cümle kurunuz ve sözcük grubunuzun altını cümle içinde altını çizerek belirtiniz. (8 puan)

 • Alışılmış bağdaştırma
 • A-
 • B-
 • Alışılmamış bağdaştırma
 • A-
 • B-

2. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. (10 puan)

 • A- Slâytlardaki cümlelerde ayrıntılara yer verilmesi gerekir. (    )
 • B- Sunumda değişik kaynaklardan yararlanılmalıdır. (    )
 • C- Forumda az sayıda dinleyicinin bulunması panelle arasındaki farktır. (    )
 • D- Tartışmayı yöneten bir başkanın olması münazarayı Bilgi şöleninden ayırır. (    )
 • E- Röportaj seyircisiz bir tartışma türüdür. (    )

3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (8 puan)

 • A– Bir cümlenin ya da metnin kolayca anlaşılabilir olma özelliğine anlatımda ……………………………..denir.
 • B- Bir metnin kolay okunur olma niteliğine anlatımda……………………………..denir.
 • C- Anlatımda gereksiz sözcük ve söz gruplarının olmamasına anlatımda……………………………..denir.
 • D- Anlatımda istenilenin sade, süssüz bir şekilde anlatılmasına anlatımda……………………………..denir.

4. Magazin dergileri, gündelik hayattan kaçışı sağlar gibi gö­rünse de sonuçta, insanı yeniden dosdoğru gündelik ha­yatın içine atar. Bu özelliğiyle lastikle kaplanmış bir duvar gibidir. Kendisine atılanı, yumuşak inişle, geldiği yere gön­derir; ama bir değişiklik olmuş yanılgısı da yaratır. Gerçek yaşamda herhangi bir serüven yaşamayan insanlara ha­yali serüvenler yaşatır.

Bu sözleri söyleyen yazarın amacı, aşağıdakilerden hangisi olabilir?(5 puan)

 • A) Karşılaştırma yapmak
 • B) Kanıları değiştirmek
 • C) Olay içinde yaşatmak
 • D) izlenim kazandırmak
 • E) Düş gücünü arttırmak

5. Köşe yazarlığı hem çok kolaydır hem de çok zordur. Öyle bir an gelir ki sana ayrılan köşe ya çok büyür, ya da çok küçülür. Yazacağın konuda donanımlı ve birikimli değilsen, köşedeki boşluk büyüdükçe büyür, kocaman bir beyazlığa dönüşür. Eğer o konuda kafan ve yüreğin dopdoluysa, bu boşluk küçüldükçe küçülür; yetmez olur.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? (5 puan)

A) Açıklama B) Karşılaştırma C) Öyküleme D) Betimleme E) Tartışma

6. Günümüzde çıkan kitapları bir düşünün. Bir yıl içersinde çıkan kitap sayısı üç yüzün üzerinde. Bu kitapların hepsini okumaya çalışsak bile her gün bir kitap okumak zorundayız. Peki bu kadar kitabın çıkması edebiyatımızı olumsuz etkilemiyor mu? Bence kesinlikle hayır! Çoğunluğun olduğu yerde rekabet olur ve en güzel eserler verilmeye çalışılır. Aynı zamanda kötü olmadan iyiyi seçmemiz mümkün mü?

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?(5 puan)

 • A) Açıklama – Betimleme
 • B) Tanımlama – Sayısal verilerden yararlanma
 • C) Sayısal verilerden yararlanmaTartışma
 • D) Öyküleme – Betimleme
 • E) Sayısal verilerden yaralanma – Karşılaştırma

7. Durdu. Gözleri, etrafımızı saran manzaranın ve biraz evvel anlattığı hikâyenin içinde kaybolmuş gibi büyük ve dalgındı. Şakaklarında tozlarla karı- şıp sonra kalın çizgiler halinde kuruyan terlerin izleri vardı. Derin derin nefes alıyordu. Bu anda onu, etrafını saran tabiattan ayırmaya imkân yoktu. Akşamın loşluğu içinde topraktan, çiçeklerin arasın- dan fırlayıp büyüyüvermiş bir mahluk gibiydi.

Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?(5 puan)

 • A) Öyküleme – Örneklendirme
 • B) Tanık gösterme – Betimleme
 • C) Açıklama – Tartışma
 • D) Betimleme – Öyküleme
 • E) Tanımlama – Öyküleme

8. “Hiç olmazsa unutmamak isterdim!

Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar…

Az yanımda kal, çocukluğum,

Temiz yürekli, uysal çocukluğum…

Ah, ümit dolu gençliğim.”

Şiirde hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?(5 puan)

A) Ölüm   B) Özlem   C) Hüzün   D) Kararsızlık   E) Yalnızlık

9. “Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi ;

Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,

Alışmadığım iyimser duygular

Gökyüzü inadına mavi

Yaşamak inadına güzel

Şiirde hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir? (5 puan)

A) Yaşam sevinci   B) Karamsarlık   C) Hüzün   D) Kararlılık   E) Özlem

10. Jeomorfolojik bakımdan Türkiye’nin Akdeniz kıyıları boyunca yaylar çizerek yükselen ve daha ötede Doğu Anadolu’nun içlerine doğru uzanan sıradağlar sisteminin genel adı. Kesim kesim değişik adlar alan Toroslar tektonik bakımdan çoğu yerde Torid, bazı kesimlerinde ise Anatolid ve kenar kıvrımları birimlerinin sınırları içindedir. Bugünkü yükseltilerine, Birinci Zamandan beri uzun ve karmaşık bir evrimi geçirdikten ve çoğu yerde aşınmalarla birkaç kez düzleştirildikten sonra Miyosenxi izleyen yakın dönemdeki epirjenik hareketlerle erişmişlerdir.
Geniş anlamda Toroslar, biri dış, öteki iç olmak üzere iki sıra meydana getirirler. Dış sırayı Kıbrıs Dağları ile onların uzantısı olan Amanos Dağları ve Güneydoğu Toroslar oluşturur.
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi

Yukarıdaki metin öğretici midir, sanatsal mıdır? Sebebi ile birlikte yazınız. (12 puan)

11. Günlerden pazartesi. Yine vapurun alt kamarasındayım. Yine hava karlı, yine İstanbul çirkin. Hele yağmurlu günlerinde… Yalnızlık dünyayı doldurmuş. Sevmek… Bir insanı sevmekle başlar her şey. Burada her şey bir insanı sevmekle bitiyor. Güzel bir yer Alemdağı. Şu saatte, on beş metrelik ağaçları, Taşdelen’i, yılanı ile… Kış günü yılanlar inindedir, olsun. Taşdelen parmak gibi akar. Önce içimizi, sonra dışımızı yıkar. Su içmeye gelen bir tavşan, bir yılan, bir karatavuk, bir keklik, Polenezköy’den şerefimize kaçıp gelmiş bir keçi ile alt alta üst üste oynaşıyoruz.
Alemdağı güzel, Alemdağı. İstanbul çamur içinde. Taksi şoförleri su birikintilerini inadına insanların üzerine sıçratıyorlar. Kar inadına içimize içimize yağıyor…

Yukarıdaki metin öğretici midir, sanatsal mıdır? Sebebi ile birlikte yazınız. (12 puan)

12. Aşağıda isimleri verilen anlatımlara bir örnek cümle yazınız.(8 puan)

 • Dolaylı anlatım            :
 • Doğrudan anlatım      :
 • Öznel anlatım               :
 • Nesnel anlatım            :

13. “Acı” temasını anlatımda sınırlandırma konusunda öğrendiğiniz bilgiler neticesinde sınırlandırarak başlığı olan bir paragraf kaleme alınız.(12 puan)

10.Sınıf Dil ve Anlatım 1. Dönem 2. Yazılı Soruları İndir!