Zarflar (Belirteçler) Konu Anlatımı

Sponsorlu Bağlantılar

Eylemleri, eylemsileri, sıfatları ve kendi türünden sözcükleri çeşitli yönlerden belirten sözcüklere zarf (belirteç) denir.

İhtiyar, kapıyı yavaşça açtı.
Dün aldığımız yumurtalar bayatmış.
Sınavda çok kolay sorular vardı.
Çocuk ne güzel konuşuyordu.

Bu cümlelerin birincisinde, “yavaşça” sözcüğü “açmak” eylemini “durum” yönüyle; ikincisinde, “dün” sözcüğü “aldığımız” eylemsisini “zaman” yönüyle; üçüncüsünde “çok” sözcüğü “kolay” sıfatını “miktar” yönüyle; dördüncüsünde “ne” sözcüğü “güzel” zarfını derece yönüyle belirttiğinden belirteç görevinde kullanılmıştır.

Buna göre, belirteçleri şu şekilde gruplandırabiliriz:

  1. Durum (Hal) Belirteci
  2. Zaman Belirteci
  3. Yer – Yön Belirteci
  4. Azlık – Çokluk (Miktar) Belirteci
  5. Soru Belirteci

1. DURUM (HAL) BELİRTECİ

Eylemleri ve eylemsileri durum yönünden belirten sözcüklerdir. Eylemlere ve eylemsilere sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabıdır.

Küçük çocuk, koşarak yolun sonundaki evine gitti.

Bu cümlede, “koşarak” sözcüğü, “gitmek” eyleminin nasıl yapıldığını belirttiğinden durum belirtecidir.

Benden, böyle söylememi istemişti.

Bu cümlede, “böyle” sözcüğü, “söyleme” eylemsisinin nasıl yapıldığını belirttiği için durum belirtecidir.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük veya söz öbekleri durum belirtecidir.

Güneş, dağların ardından usul usul yükseliyordu.
Bir araba, olay yerinden hızla uzaklaştı.
Çamurlara bata çıka yürüyorduk.
İşlerini eksiksiz yapan bir insandı.
Bugün size mutlaka uğrarım.
Çocuk birden ağlamaya başladı.
Babamlar belki yarın buraya gelir.

2. ZAMAN BELİRTECİ

Eylemleri ve eylemsileri zaman yönünden belirten sözcüklerdir. Eylemlere ve eylemsilere sorulan “Ne zaman?” sorusunun cevabıdır.

Babam, yarın Ankara’ya gidecekmiş.

Bu cümlede “yarın” sözcüğü “gitmek” eyleminin “ne zaman” yapıldığını belirttiğinden, zaman belirtecidir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcük veya söz öbekleri zaman belirtecidir.

Beklediğiniz otobüs şimdi gelir.
Kuşlar, sonbaharda güneye göç eder.
Siparişlerimiz hâlâ gelmedi.
Az önce seninle konuşan kimdi?
Olanlardan sonra artık buralarda kalamam.
Yazın bu şirin kasaba turist akınına uğrar.
Dediklerini, ona bu akşam söylerim.

Not: Cümlede zaman anlamı taşıyan her sözcük, belirteç görevinde olmayabilir. Eğer sözcük, “Ne zaman?” sorusuna cevap veriyorsa belirteçtir; vermiyorsa belirteç değildir.

Akşam, maça gideceğiz. (belirteç)
Akşam, şairlerin ilham kaynağıdır. (ad)
Annemler gece yola çıkacak. (belirteç)
Şiirlerinde, gece önemli bir yer tutar. (ad)

3. YER – YÖN BELİRTECİ

Eylemleri ve eylemsileri yer ve yön ilgisiyle tamamlayan sözcüklerdir. Eyleme, eylemsiye sorulan ve ek almadan “Nereye?” sorusunun cevabı olan şu sözcüklerdir. aşağı, yukarı, içeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri

Yaşlı kadın, kapıyı açmak için aşağı iniyordu.

Bu cümlede “aşağı” sözcüğü “inmek” eyleminin “hangi yöne doğru” yapıldığını belirttiğinden, yer-yön belirtecidir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler, yer-yön belirtecidir.

Yağmur başladı, hemen içeri girelim.
Birazdan hep birlikte dışarı çıkarız.
Azıcık ileri gider misiniz?
Rahat edemediysen beri gel biraz.
Hatasını anlayıp geri döneceğini düşünmüştüm. 

Yer-yön belirteçleri, adları belirttiğinde sıfat olur; ek aldığında belirteç görevinden çıkar.

Adam, yukarı çıktı. (belirteç)
Adam, yukarı kata çıktı. (sıfat)
Adam, yukarıya çıktı.  (ad)

Burası pek sakin bir sahil kasabasıydı.

Bu cümlede “pek” sözcüğü, sıfat olan “sakin” sözcüğünü belirtmiştir.

Ailenin en küçüğü Semih’ti.

Bu cümlede “en” sözcüğü adlaşmış sıfat olan “küçüğü” sözcüğünü belirtmiştir.

4. AZLIK – ÇOKLUK (MİKTAR) BELİRTECİ

Eylemleri, eylemsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve belirteçleri miktar yönüyle belirten sözcüklerdir. Azlık-çokluk belirtecini bulmak için ilgili sözcüğe “Ne kadar?” sorusu sorulur.

Sıkça kullanılan miktar belirteçleri şunlardır: az, çok, fazla, pek, azıcık, biraz, oldukça, daha, en…

Onunla bu konuyu çok tartıştık.

Bu cümlede “çok” sözcüğü “tartışmak” eyleminin “ne kadar” yapıldığını belirttiğinden, azlık-çokluk belirtecidir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler, azlık-çokluk belirtecidir.

Yıllardır bu şehirdeyim; ama burayı pek sevmedim.
Tarlada çalışırken kendini fazla yorma.
Akşamleyin sahilde arkadaşlarla biraz dolaştık.
Sen kalk azıcık da biz oturalım.
Bundan sonra az görüşelim mümkünse.
Seni dün, sahilde bayağı bekledim.
Birazcık konuştu, sonra sahneden indi.
Görmeyeli oldukça değişmişsin.

Şimdi de belirteçlerin; eylemsileri, sıfatları, adlaşmış sıfatları ve belirteçleri nasıl derecelendirip belirttiklerini görelim:

Çok konuşan insan, çok yanlış yapar.

Bu cümlede “çok” sözcüğü, eylemsi olan “konuşan” sözcüğünü belirtmiştir.

Ben, kardeşimden daha hızlı koşuyorum.

Bu cümlede “daha” sözcüğü, belirteç olan “hızlı” sözcüğünü belirtmiştir.

Not: “En” ve “daha” sözcükleri; sıfatı, adlaşmış sıfatı ve belirteci üstünlük yönüyle belirtir. Bu durumlarda bu sözcükler üstünlük belirteci olarak adlandırılır.

Sonbahar, en güzel mevsimdir.
Bu çocuktan daha çalışkanını görmedim.
Bizimle gelmeni en çok ben istiyorum.
Ben, hepinizden daha çok sevindim.

5. SORU BELİRTECİ

Eylemleri soru yoluyla belirten sözcüklerdir.

Çanakkale gezisi nasıl geçti?

Bu cümlede “nasıl” sözcüğü “geçmek” eyleminin “nasıl” yapıldığını soru yoluyla belirttiğinden, soru belirtecidir.

Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli sözcükler, soru belirtecidir.

Bu karanlıkta oraya nasıl gideceksiniz?
Köye ne zaman varırız?
Misafirlerimiz bizi kapıda ne kadar beklemişler?
Bunları bana neden daha önce söylemedin?
Niçin okula erkenden gidiyorsunuz?
Bana niye bağırıyorsun ki?
Ne gülüp duruyorsunuz orada?

Not: “Ne” sözcüğü cümle içinde değişik görevler kazanabilir.

Bana hediye olarak ne aldın? (soru adılı)
Buraya ne gün geleceksin? (soru sıfatı)
Bu çocuk ne ağlıyor?  (soru belirteci)
 
Örnek 1:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “fena” sözcüğü, hem anlamı hem de cümledeki görevi açısından ötekilerden farklıdır?
A) Onun, söylendiği kadar fena bir insan olduğunu sanmıyorum.
B) Çok fena bir yoldan geçerek buraya geldik.
C) Bugün çok fena bir olaya tanık oldum.
D) Şemsiyeni al, yağmur fena yağıyor.
E) Pencereyi aç, içerde fena bir koku var.
(1989-ÖSS)
Çözüm:
Seçenekleri incelediğimizde “fena” sözcüğünün, A’da “insan” adını, B’de “yol” adını, C’de “olay” adını, E’de “koku” adını niteleyerek “sıfat” görevinde kullanıldığını görüyoruz. Bu sözcük D seçeneğinde “yağmak” eyleminin durumunu belirttiği için “belirteç” görevindedir.
Cevap D
 
Örnek 2:
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme, zarf olarak kullanılmıştır?
A) Onun en çok dikkat çeken yönü bakışları ve özellikle iri iri gözleriydi.
B) Yarım yamalak İngilizcesiyle düşüncelerini anlatmaya çalıştı.
C) Filmdeki korkunç sahneleri soğuk soğuk terler dökerek izledi.
D) Tatil haberini duyan öğrenciler güle oynaya evlerine gittiler.
E) Konuşmacıya böyle saçma sapan sorular yöneltmesi herkesi şaşırttı.
(1995-ÖYS)
Çözüm:
Seçenekleri incelediğimizde A’da “iri iri” ikilemesinin, “göz”; B’de “yarım yamalak” ikilemesinin, “İngilizce”; C’de “soğuk soğuk” ikilemesinin, “ter”; E’de “saçma sapan” ikilemesinin, “soru” sözcüklerini nitelediğini görüyoruz. Bu sözcükler ad olduğundan, onları niteleyen ikilemeler de sıfat görevindedir. D’de ise “güle oynaya” ikilemesi, “gitmek” eylemini belirttiğinden zarf görevindedir.
Cevap D

Ayrıca Bkz. Zarflar (Belirteçler) Konu Testleri


Etiketler: , , , , , , , , , , ,

179 YORUM VAR “Zarflar (Belirteçler) Konu Anlatımı”

Çok iyi oldu.

Güzel ama projeden kaç alacağım?

Size güvenip projemi sizden yaptım ve sonucunda 50 aldım teşekkürler!

50 almış yani bu konu yarım mı?

Güzel bir anlatım olmuş.

Sağolun.

Bence bu kaynak yarım.

Güzelmiş beğendim.

Güzel anlatım yararlı oldu yalnız soru örneklerini çoğaltırsanız iyi olur.

Bence yarım olmuş.

Arkadaşlar zarf ile sıfatı karıştırabilir, tıpkı benim yaptığım gibi. O yüzden şu küçük ama önemli detayı da eklerseniz çok iyi olur. Zarflar fiilden önce gelir, sıfatlar ise isimden önce gelir. ALLAH razı olsun.

Miktar zarfına aynı zamanda nicelik zarfı da denilir bu arada, teşekkürler iyi ama yarım olmuş.

Harika bir site!

Tebrik ederim güzel bir anlatım biçimi ama yarım.

Harika bir site çok ama çok işime yaradı.

Süper mükemmel olmuş.

Çok teşekkürler sizden yararlanarak projeden 50 aldım.

Damla Aktaş | 9 Aralık 2013 Saat 13:42

İşime yaradı.

Sizin sayenizde 87 aldım teşekkurler :-)

İşime yaradı.

Çok beğendim ama en sona biraz daha soru örnekleri yapsanız ve bu yarım olmuş.

Çok güzel sınava çalışıyordum teşekkür ederim.

Kaynağınız güzel olmuş ama bilgi eksikliği var.

Alp Arslan | 6 Ocak 2014 Saat 20:31

Çok fazla yazım hatası var.

Çok iyi olmuş.

Güzel bir site!

Çok teşekkürler bayağı yardımcı oldu bana.

Çok teşekkürler.

100 aldım sağ olun.

Çok güzel bir site ödevime çok yardımcı oldu.

Allah razı olsun.

Çok yardımcı oldu teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Sınavlarıma çok yardımcı oldu teşekkür ederiz.

Güzel olmuş.

Güzel.

Teşekkürler.

Çok iyi sınavdan 95 aldım!

Çok beğenmedim.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Üstünlük belirteci nedir?

Teşekkürler.

Çok güzel anlatmışsınız.

İyi anlatım.

Konu anlatım iyi de sorular çok üst düzey olmuş.

Çok güzel.

Süpermş bayıldım, bunu hazırlayanın emegine sağlık.

Çok iyi.

Süper!

Bunun sayesinde sınavdan 100 aldım.

Bu zarfların alt dalları nerede?

Evet iyi hazırlamışsınız ama yanlış hazırlamışsınız. Zarflar zaman zarfları hariç tek sözcüklerdir. İki sözcükten zarf olmaz.

Güzel bir site.

Çok güzel.

Süper!

Güzel.

Çok iyi.

Teşekkür ederiz.

Süper!

Teşekkür ederim ödevimi yapmaya yardımcı oldu.

Çok güzel bir site, sınavım vardı çok yardımcı oldu teşekkürler.

Eksik olmuş proje yaptım 45 verdi.

Harika, proje ödevimi yaptım ve 100 :D

Arkadaşlar yorumlarınızı okudukça çalışasım geliyor.

Teşekkürler çok yardımcı oldu.

Teşekkürler.

Süperdi diyecek kelime bulamıyorum harika!

Çok güzel işime yaradı :D

Teşekkür ediyorum.

Süper olmuş.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Bence hiç güzel anlatılmamış.

Çok iyi bir yöntem çocuklar daha iyi öğreniyorlar. Teşekkürler.

Teşekkürler.

Derslerde yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.

Teşekkürler çok güzel olmuş.

Olmamış.

Çok yanlış bilgiler var, insanlar yanılabilir.

Çok işime yaradı bu site size çok teşekkür ederim.

Bence az bilgi var.

EyvAllah yardımlarınız için teşekkürler elinize sağlık.

Az bilgi var gerçekten.

Konular gerektiği gibi anlatılmamış.

Derslerde yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Çok işime yaradı bu site size çok teşekkür ederim ama az bilgi var.

Gayet güzel; teşekkürler.

Çok güzel sınavdan 100 aldım teşekkürler.

Çok sağolun bayağı yardımcı oldunuz :)

Çok iyi bir site, yarın çok işime yarayacak.

Çok sağolun sizin sayenizde 98 aldım.

Habibe çok teşekkürler bu detayı da eklediğin için. Yarın sınavım vardı ben ayırt edemiyordum.

Güzel anlatıyor teşekkürler :D :)

Çok güzel bir site yarın Türkçe sınavım var inşallah yüksek alırım. Allah razı olsun.

Eyvallah çok yardımcı oldunuz sağolun.

Eyvallah hocam büyüksün :)

Güzel olmuş.

Bence güzel olmuş elinize sağlık.

Sayenizde ödevimi yetiştirdim çok sağolun :)

Abi çok iyi ya!

Bence çok açık gerçekten mükemmel.

Çok güzel bir site. :)

Enes Melih Koç | 15 Şubat 2015 Saat 19:35

İdare eder.

Çok teşekkürler.

Enes Melih Koç sen ne arıyorsun da bulamadın ki bu sitede, “idare eder” yazmışsın. Emeğe saygın olsun.

İyi ya.

Mükemmel:-)

Örnekler güzel ama anlatım yarım.

Teşekkür ederim siz harikasınız sınavım çok iyi geçti sonuçları bekliyorum.

Teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Kutay Tekoğlu | 5 Mart 2015 Saat 21:28

İşime yaradı.

Allah razı olsun çok işime yaradı.

Çok güzel beynim açıldı. Yapanlara teşekkür ederim.

Nisa Naz Coşkuner | 9 Mart 2015 Saat 20:02

Yazanlara teşekkürler.

Sınava çalışırken baktım fevkalade.

Vay muhteşem olmuş.

Çok güzel.

Teşekkürler.

Projeden 100 aldım.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Güzel olmuş emeğinize sağlık.

Enes Melih Koç | 22 Mart 2015 Saat 20:32

Sen çok biliyorsun ya!

Aslında iyi ama soruları çoğaltırsanız daha iyi olur.

Çok sağolun.

Teşekkürler.

Süper.

Evet güzel ama idare eder.

Muhammet Ali Gündoğdu | 26 Mart 2015 Saat 17:02

Teşekkür ederim sizin sayenizde 23 aldım.

İşime yaradı.

Güzel olmuş. Yazılıya çalışıyordum şimdi, inşallah 100 alacağım.

Açıklayıcı olmuş. Bu bilgileri verenin elleri dert görmesin. Teşekkür ederim.

Ödev var da yapabilsek.

Bana çok yardımcı oldu çok iyi.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Harikaydı.

Teşekkür ederim.

Bunu kurana gerçekten çok teşekkür ederim sağ olun :)

Teşekkür ederim.

98 aldım eyvallah.

Hiç güzel değil. :P

Sağ olun sayenizde 100 aldım.

Allah razı olsun.

Teşekkürler çok yardımcı oldu sağolun.

Teşekkürler.

Teşekkürler yardımcı oldu bir de 2 tane soru sormuşsunuz çok faydalı olmuş.

Çok yararı oldu ama örnekleri arttırmanız gerekli.

100 alırsın artık.

Bazıları 50, 87 ve bazıları 100 alınmış yeterli mı bilmedim ama yapılsaydı iyi olurdu.

Ben pek bir şey anlamadım ya ama yine de teşekkürler.

Evet.

Teşekkürler.

Bence yeterli değil proje yapmayın buradan.

Gayet güzel olmuş ama ben şeyi daha yeni öğrendim. “İri iri gözleriydi.” dediğimiz zaman gözleriydi fiil sayılacak zannediyordum fakat isim sayılacakmış ama gözleriydi artık bir fiil olmuyor mu?

Edebiyat Öğretmeni | 3 Mayıs 2015 Saat 10:29

İsim soylu bir sözcük olduğundan fiil olmaz ancak ek fiil alarak yüklem olabilir.

Çok teşekkür ederim hocam.

Çok sağolun.

İşime çok yaradı ama biraz daha soru yok mu acaba çözümlü olarak :/

Eksik bilgiler var tek kaynak olarak kullanmayın ama yardımcı kaynak olarak iyi.

Arkadaşlar güzel ama bir defterinizle bile olsa karşılaştırın, yarım değil sadece detaya girmemiş.

İdare eder işte ne diyelim.

Arkadaşlar eğer iyi bir konu anlatımı olarak kaliteli soru görmek istiyorsanız Esen’in PDF’sini indirin derim, konu özetlisini ama.

Mehmet Kazcı | 21 Mayıs 2015 Saat 19:15

Oh be iyi ki var bu site!

Harika olmuş.

Çok çok güzel 100 aldım teşekkürler.

80 falan, çünkü bu site çok eksik.

Güzel olmuş.

Ali Güzelel | 25 Mayıs 2015 Saat 18:24

25 Mayıs 2015 teşekkürler sınavdan iyi sonuç bekliyorum.

Çok teşekkür ederim.

Harikaydı.

Adamlar sınav notunu nasıl bilsin, e okula gir bak.

Teşekkürler.

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

Zaten soru sitesinin adını vermiş oraya gir bir zahmet.

Güzel kısa ve öz :D

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: