Sıfatlar (Önadlar) Konu Anlatımı

Adları niteleyen veya belirten sözcüklerdir. Bir sözcüğün sıfat olabilmesi için adın önüne gelerek onu nitelemesi veya belirtmesi gerekir.

Yaşlı adam, pazar çantasını titrek elleriyle tutuyordu.
Yemekte bu masaya dört kişi oturacak.
Kazancının yarısını fakir öğrencilere veriyormuş.

Bu cümlelerde “yaşlı” sözcüğü “adam” adının, “titrek” sözcüğü “el” adının niteliğini gösterdiği için; “bu” sözcüğü “masa” adını işaret yoluyla, “dört” sözcüğü ise “kişi” adını sayı yoluyla belirttiği için sıfattır. Son cümlede “fakir” sözcüğü, “öğrenci” adının niteliğini gösterdiği için sıfattır.

Sıfatlar, iki ana gruba ayrılır:

1. Niteleme Sıfatları
2. Belirtme Sıfatları
a. İşaret Sıfatı
b. Sayı Sıfatı
– Asıl Sayı Sıfatı
– Sıra Sayı Sıfatı
– Üleştirme Sayı Sıfatı
– Kesir Sayı Sıfatı
c. Belgisiz Sıfat
d. Soru Sıfatı

1. Niteleme Sıfatları

Bir adı; durum, şekil, biçim, renk yönüyle niteleyen sözcüklerdir. Niteleme sıfatları, ada sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabı olan sözcüklerdir.

Küçük çocuk bizi görünce yanımıza geldi.
Gökyüzünü aniden kapkara bulutlar kaplamıştı.

Bu cümlelerde “küçük” ve “kapkara” sözcükleri, önüne geldiği adların nasıl olduğunu gösterdiği için niteleme sıfatıdır. Bu sözcüklerin, niteledikleri ada sorulan “Nasıl?” sorusuna cevap olduklarına dikkat edelim:

Nasıl çocuk? (küçük çocuk)
Nasıl bulutlar? (kapkara bulutlar)
 
Bu yolun sonunda eski bir ev vardı.
Yol kenarları, kurumuş yapraklarla doluydu.
Annem, sabahları tatlı bir sesle bizi uyandırırdı.
Kahvaltıda güzelim böreklerden bolca yemiştim.

Bu cümlelerde, “eski” sözcüğü, “ev” adının niteliğini; “kurumuş” sözcüğü, “yaprak” adının niteliğini; “tatlı” sözcüğü, “ses” adının niteliğini; “güzelim” sözcüğü, “börek” adının niteliğini gösterdiği için niteleme sıfatıdır.

2. Belirtme Sıfatları

Adları işaret, sayı, soru, belgisizlik yönüyle belirten sıfatlardır.

a. İşaret Sıfatı

Adları işaret yönüyle belirten, onlara işaret eden sözcüklerdir.

bu, şu, o, öteki, beriki, öbür

Bu kitabı senin için aldım.
Arkadaşlarım öteki otobüse binmiş.
Belediye, geçen yıl şu yolu asfaltladı.
O dergiyi okudun mu?
Buraya öbür yoldan geldim.

Bu cümlelerde geçen “bu, öteki, şu, o, öbür” sözcükleri, önündeki adları, işaret yönüyle öteki varlıklardan ayırıp belirttiği için işaret sıfatıdır.

Not: İşaret sıfatlarından sonra virgül (,) kullanılmaz. Bu sözcüklerden sonra virgül (,) kullanılırsa bu sözcükler, adıl olur.

O kitabı daha önce okumuş.
O, kitabı daha önce okumuş.

Bu cümlelerin birincisinde “o” sözcüğü “kitap” adını belirttiği için işaret sıfatı; ikincisinde “o” sözcüğü bir varlığı karşıladığı için adıldır.

“Bu, şu, o, öteki, beriki, öbür” sözcükleri aynı zamanda işaret adılıdır. Eğer bu sözcükler, önündeki bir adı işaret ederek belirtiyorsa işaret sıfatıdır. Adın yerini işaret yoluyla tutuyorsa işaret adılıdır.

Bu ev, çok güzelmiş.
Bu, çok güzelmiş.

Bu cümlelerin birincisinde “bu” sözcüğü “ev” sözcüğünü işaret ederek belirttiği için işaret sıfatıdır. İkinci cümlede ise “bu” sözcüğü “ev” adının yerini tuttuğu için işaret adılıdır.

İşaret sıfatları her zaman yalın halde bulunur. Çekim eki aldığında işaret adılı olur.

Annem öteki halıyı yıkamak için dışarı çıkarmış.
Annem ötekini yıkamak için dışarı çıkarmış.

Bu cümlelerin birincisinde, “öteki” sözcüğü “halı” adını işaret ederek belirttiği için işaret sıfatıdır. İkinci cümlede “ötekini” sözcüğü, “halı” sözcüğü söylenmeden, işaret yoluyla “halı” sözcüğünün yerine geçtiğinden işaret adılıdır.

b. Sayı Sıfatı

Varlıkların sayılarını gösteren, onları sayı yönüyle belirten sözcüklerdir.

Asıl Sayı Sıfatı

Varlıkların sayılarını kesin olarak belirten sözcüklerdir. Ada sorulan “kaç” sorusunun cevabıdır.

Üç gün önceki toplantıya altı kişi katılmış.
Babam bir ay sonra yurtdışından gelecek.

Bu cümlelerde “üç, altı, bir” sözcükleri, “gün, kişi, ay” adlarının sayısını belirttiği için, asıl sayı sıfatıdır.

Sıra Sayı Sıfatı

Varlıkların sırasını gösteren sözcüklerdir. Sayılara “-ncı, -nci, -ncu, -ncü” ekleri getirilerek oluşturulur. Ada sorulan “kaçıncı” sorusunun cevabıdır.

Bu derste on beşinci sayfayı okuyacağız.
Sınavdaki yedinci soruyu çözememiş.

Bu cümlelerde “on beşinci, yedinci” sözcükleri “sayfa, soru” adlarının sırasını belirttiği için, sıra sayı sıfatıdır.

Üleştirme Sayı Sıfatı

Varlıkları sayıca bölümlere ayıran, paylaşma anlamı veren sözcüklerdir. Sayılara “-er, -ar” eki getirilerek oluşturulur. Ada sorulan “kaçar” sorusunun cevabıdır.

Sınavda her branştan onar soru soruldu.
Öğrencilerden altışar kitap okumaları istendi.

Bu cümlelerde “onar, altışar” sözcükleri, “soru, kitap” adlarının paylara ayrıldığını belirttiği için, üleştirme sayı sıfatıdır.

Kesir Sayı Sıfatı

Varlıkların parçalarının, bütüne olan oranlarını gösteren sıfatlardır.

Şirketin üçte iki hissesi ona aitmiş.
Bir öğünde yarım ekmek yiyordu.

Bu cümlelerde “üçte iki, yarım” sözcükleri, “hisse, ekmek” adlarının bütüne olan oranlarını belirttiği için, kesir sayı sıfatıdır.

c. Belgisiz Sıfat

Adları belirtirken kesinlik bildirmeyen sıfatlardır.

bir, birkaç, birçok, çoğu, kimi, bazı, bütün, tüm, başka, birtakım, her, hiçbir, herhangi…

Elbet bir gün sen de anlarsın beni.
Bu konuyla ilgili birkaç kitap okumuştum.

Bu cümledeki “bir, birkaç” sözcüğü “gün, kitap” adını, sayı yönüyle; ama kesin olmayacak biçimde belirtmiştir. Dolayısıyla, “birkaç” sözcüğü belgisiz sıfattır.

İçerideki bazı masaları dışarıya taşıyalım.
Sanatçı, birçok tablosunda İstanbul’u konu ediniyor.
Yazarın başka romanlarını da okudum.
Hiçbir öğrenci öğretmenini üzmek istemez.
Lisedeyken, okuduğum her kitabın özetini çıkarırdım.

Bu cümlelerde “bazı” sözcüğü, “masal” adını; “birçok” sözcüğü, “tablo” adını; “başka” sözcüğü, “roman” adını; “hiçbir” sözcüğü, “öğrenci” adını; “her” sözcüğü, “kitap” adını kesinlik bildirmeden belirttiği için belgisiz sıfattır.

Not: “Kimi, çoğu ” sözcükleri, hem belgisiz adıl hem belgisiz sıfat olarak kullanılabilir.

Fuarda kimi kitaplar pahalı, kimi ise ucuzdu.

Bu cümlede, birinci “kimi” sözcüğü “kitaplar” sözcüğünü belirttiği için belgisiz sıfattır; ikinci “kimi” sözcüğü ise, kitapların yerini tuttuğu için belgisiz adıldır.

Çoğu öğretmen törene yetişemedi; ama öğrencilerin çoğu törene katıldı.

Bu cümlede, birinci “çoğu” sözcüğü “öğretmen” sözcüğünü belirttiği için belgisiz sıfattır; ikinci “çoğu” sözcüğü ise, öğrencilerin bir kısmının yerine geçtiği için belgisiz adıldır.

“Bir” sözcüğü, hem belgisiz sıfat hem sayı sıfatı olarak kullanılabilir. “Bir” sözcüğünün yerine başka sayı getirilebiliyorsa, “bir” sözcüğü sayı sıfatıdır.

“Bir haftada iki kitap okumuş.”

Bu cümledeki “bir” sözcüğü, sayı sıfatıdır; çünkü yerine “iki” veya “üç” gibi başka bir sayı getirilebilmektedir.

“Ali, dürüst bir insandır.”

Bu cümlede “bir” sözcüğünün yerine başka bir sayı getirilememektedir; çünkü bu cümlede “bir” sözcüğü “herhangi bir” anlamına gelmektedir ve belgisiz sıfattır.

d. Soru Sıfatı

Adları soru yoluyla belirten, yani adları anlamca tamamlayan soru sözcükleridir. Soru sıfatlarının cevabı yine sıfattır.

nasıl, kaç, kaçıncı, kaçar, hangi, ne kadar, ne

Sen, tatilde kaç kitap okumuştun?

Bu cümlede, “kaç” soru sözcüğünün “kitap” adını belirttiğini görüyoruz. Bu soru sözcüğüne verilebilecek “beş kitap” cevabının sıfat olması, bize, bu soru sözcüğünün de sıfat olduğunu gösterir.

Hangi yoldan gitmemizi tavsiye ediyorsun?

Bu cümlede, “hangi” soru sözcüğünün “yol” adını belirttiğini görüyoruz. Bu soru sözcüğüne verilebilecek “şu yol” cevabının sıfat olması, bize, bu soru sözcüğünün de sıfat olduğunu gösterir.

Köyde nasıl bir evde oturuyordunuz?
Orada ne kadar para harcamış?
Vergi dairesi, binanın kaçıncı katında bulunuyor?
Arkadaşların bize ne gün gelecek?
Bu oyunda takımlar kaçar kişiden oluşuyor?

Bu cümlelerde geçen “nasıl, ne kadar, kaçıncı, ne, kaçar” sözcükleri; önündeki sözcükleri soru yönüyle belirttiği ve bu sözcüklere verilen cevaplar sıfat olduğu için soru sıfatıdır.

Not: “Hangisi, kaçı” soru adıllarıyla “hangi, kaç” soru sıfatlarını birbirine karıştırmamak gerekir.

Hangi soru daha zordu? Hangisi daha zordu?

Bu cümlelerde “hangi” sözcüğü “soru” adını belirttiği için soru sıfatı; “hangisi” sözcüğü, bir adın yerini soru yoluyla tuttuğu için soru adılıdır.

Kaç öğrenci gelmedi.
Öğrencilerin kaçı gelmedi.

Cümlelerde “kaç” sözcüğü “öğrenci” adını belirttiği için soru sıfatı; “kaçı” sözcüğü, bir sayı adının yerini soru yoluyla tuttuğu için soru adılıdır.

Not: Bir ad, hem niteleme hem belirtme sıfatı alabilir.

O, yeni bir araba almış.

Bu küçük köyde konaklamaya karar verdik. Birinci cümlede “yeni” niteleme sıfatıyla “bir” belgisiz sıfatı, “araba” adının sıfatı olarak; İkincide “bu” işaret sıfatıyla “küçük” niteleme sıfatı, “köy” adının sıfatı olarak kullanılmıştır.

Sıfatlar, adılları da niteleyebilir.

Ahmet, gerçekten dürüst birisidir.
O, her zaman deneyimli kimselerle çalışır.

Bu cümlelerin birincisinde “dürüst” sıfatı “birisi” adılını nitelemektedir. İkinci cümlede “deneyimli” sıfatı, “kimse” adılını nitelemektedir.

Not: İlgi eki (-ki), yer ve zaman bildiren sözcüklerden sonra gelip eklendiği sözcüğü sıfat yapar.

Sınıftaki öğrenciler dışarı çıkmış.
Yarınki sınava hazır mısın?

Bu cümlelerde “sınıf” sözcüğü, ilk önce bulunma durumu (-de, -da, -te, -ta) ekini alıp ardından sıfat yapan “-ki” ekini alarak önündeki “öğrenciler” adını; “yarın” sözcüğü, sıfat yapan “-ki” ekini alarak önündeki “sınav” adını belirttiği için sıfat görevindedir.

Adlaşmış Sıfat

Niteleme sıfatları, çekim eki alarak veya almadan niteledikleri ismin yerini tutacak şekilde kullanılabilir. Bu sözcüklere “adlaşmış sıfat” denir.

İhtiyar adam yine parkta oturuyordu.
İhtiyar, yine parkta oturuyordu.

Birinci cümlede “ihtiyar” sözcüğü, “adam” adını niteleyen bir niteleme sıfatıdır. İkinci cümlede ise, “ihtiyar adam” tamlamasındaki “adam” sözcüğü düşmüş, “ihtiyar” sözcüğü hem adın yerine geçmiş hem nitelik bildirmiştir, yani adlaşmış sıfat olmuştur.

Manav, kasalardaki çürükleri çöpe atıyordu.

Bu cümlede “çürükleri” sözcüğü, “meyve” adını nitelerken, çekim eki alarak hem “meyve” adının yerine geçmiş hem de nitelik bildirerek adlaşmış sıfat olmuştur.

Öğretmenimiz bu görev için sınıftan gönüllüler seçti.

Bu cümlede “gönüllüler” sözcüğü, “öğrenci” adını nitelerken, çekim eki alarak hem “öğrenci” adının yerine geçmiş hem de nitelik bildirerek adlaşmış sıfat olmuştur.

Bizim kurnaz yine birisini kandırmış.

Bu cümlede “kurnaz” sözcüğü, bir kişiyi nitelerken, çekim eki almadan hem nitelediği kişinin yerine geçmiş hem de nitelik bildirerek adlaşmış sıfat olmuştur.

Not: Türkçede meslek adları ve bazı adlar, sıfat olarak kullanılabilir. Bu sözcükleri, adlaşmış sıfatlarla karıştırmamak gerekir.

Yönetici insanlar, insan ilişkilerinde başarılıdır.
Yöneticiler, insan ilişkilerinde başarılıdır.

Bu cümlelerin birincisinde “yönetici” sözcüğü, “insanlar” adını nitelediği için sıfat görevindedir. İkinci cümledeki “yöneticiler” sözcüğü ad olarak kullanılmıştır; ama adlaşmış sıfat değildir.

Futbolcular, disiplinli kişilerdir.
Yarın ailece yazlığa gideceğiz.

Bu cümlelerde geçen “futbolcu, yazlık” sözcükleri gerektiğinde sıfat olabildiği halde (futbolcu kişiler, yazlık ev) bu cümlede ad olarak kullanılmıştır; ama adlaşmış sıfat değildir.

Not: Adlaşmış sıfattan sonra bir ad geldiğinde anlam karışıklığı ortaya çıkıyorsa bu adlaşmış sıfattan sonra virgül (,) getirilir.

Hasta, çocuğu yanına çağırdı.

Bu cümlede “hasta” sözcüğü bir kişiyi karşılayarak adlaşmıştır. Bu sözcükten sonra “çocuk” adı geldiğinde virgül konulmazsa “hasta” sözcüğü “çocuk” adının sıfatı olmaktadır. Bu yüzden “hasta” sözcüğünün adlaşmış sıfat olması için bu sözcükten sonra virgül (,) konmalıdır.

Unvan Sıfatı

Kişilerin meslek, rütbe, makam gibi sosyal statülerini belirten sözcüklerdir. Unvan sıfatları, adların önüne de sonuna da gelebilir.

Yüzbaşı Cemil, Hakkı Çavuş, Hatice Teyze, Naciye Hanım…

Dün Doktor Kemal Bey bize geldi.

Bu cümlede “Doktor, Bey” sözcükleri; beraber kullanıldıkları “Kemal” özel adını belirttiği için unvan sıfatıdır.

Ayşe Hemşire, hastalarla yakından ilgilendi.

Bu cümlede “Hemşire” sözcüğü; beraber kullanıldığı “Ayşe” özel adını belirttiği için unvan sıfatıdır.

Not: Özel adla birlikte kullanılmayan unvan sözcükleri, küçük harfle başlar ve unvan sıfatı görevinden çıkar.

Dün doktor, hastaneye uğramamış.

Bu cümlede “doktor” sözcüğü özel bir adla birlikte kullanılmadığı için unvan sıfatı değildir ve bu yüzden küçük harfle başlar.

Özel bir adla kullanılan; ama akrabalık ilişkisi belirten unvan sözcükleri, küçük harfle başlar ve unvan sıfatı görevinden çıkar.

Salih, bugün Ayşe teyzesine gidecekmiş.

Bu cümlede “teyze” sözcüğü özel bir adla birlikte kullanıldığı halde akrabalık anlamı taşıdığı için unvan sıfatı değildir ve bu yüzden küçük harfle başlar.

Sıfatlarda Küçültme

Sıfat olan sözcüğün anlamında küçültme ya da daralma, “-cik,-ce, (-ı)msı, (-ı)mtırak” ekleri ile yapılır.

Bu eklerin getirilmesi ile oluşan sıfatlara küçültme sıfatları denir.

“Küçük bir evleri vardı.”

cümlesinde “küçük” sıfattır ve kendinden sonra gelen ismin niteliğini belirtmektedir.

Küçücük evleri vardı.”

cümlesinde “-cik” eki almış “küçücük” sözcüğü de niteleme sıfatıdır. Buradaki “küçücük” sözcüğün “küçük” sözcüğünden farkı, eklendiği ismin anlamında küçültme yapmış olmasıdır.

Küçük ev – küçücük ev

“Ekmek ayvasının ekşimsi bir tadı vardı.”
“Üzerine mavimtırak bir ceket giymişti.”
“Masada kalınca bir kitap duruyordu.”

Yukarıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcükler küçültme sıfatıdır.

Sıfatlarda Pekiştirme

Sıfatlarda pekiştirme, yani anlamın kuvvetlendirilmesi iki şeklide yapılır:

Sıfat olan sözcüğün ünlüye kadarki ilk hecesi alınır, daha sonra “m, p, r, s” harflerinden uygun olanı getirilir. En son da sıfat olan sözcük tekrar yazılır.

“temiz” sözcüğü üzerinde uygulayalım:

Te – r – temiz = tertemiz

“Çocuklar bembeyaz elbiseler giymişlerdi.”
Dümdüz yolda ilerliyorduk.”
“Şöyle yemyeşil çimenlerin üzerine uzansam!”

cümlelerinde altı çizili sözcükler pekiştirme sıfatıdır.

Sıfat olan sözcüğün tekrar edilmesi ile yapılır. Örneğin “çeşit” sözcüğünü ele alalım. Bu sözcük tekrar ederek bir ismi nitelediğinde pekiştirme sıfatı olur:

Çeşit çeşit meyveler vardı masada.”

Bu cümlede altı çizili sözler pekiştirme sıfatıdır.

“Bahçede uzun uzun ağaçlar vardı.”
Derin derin ırmaklar aşarak geldik.”

cümlelerindeki altı çizili sözler pekiştirme sıfatıdır.

Sıfatlarda Derecelendirme

Sıfatlarda derecelendirme “pek, çok, daha, en…” gibi sözcüklerle yapılır.

“Kardeşin onlardan daha akıllı biri.” cümlesinde “daha” sözcüğü üstünlük,

En güzel kitap buydu.” cümlesinde “en” sözcüğü en üstünlük,

Çok güzel çiçekleri vardı.” cümlesinde “çok” sözcüğü aşırılık anlamı katmıştır.

Örnek 1
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem belirtme hem de niteleme sıfatı almıştır?
A) İçeriye orta yaşlı bir kişi girdi.
B) İnsana tepeden bakan, itici biriydi.
C) Gözü eski, cumbalı evleri arıyordu.
D) O yıllarda çift düğmeli, dar yakalı ceketler modaydı.
E) Her gün aynı yorgun, asık yüzleri görmekten bıkıp usanmıştı.
(1996-ÖSS)
Çözüm:
A seçeneğinde bulunan “kişi” adı, “orta yaşlı” niteleme sıfatını ve “bir” belirtme sıfatını almıştır.
Cevap A
 
Örnek 2:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir adlaşmış sıfat vardır?
A) Otel sahibi bizi güler yüzle karşıladı.
B) Yürüyüşe çıkan konuklar henüz dönmediler.
C) Eski yöneticileri toplantıya çağırmışlar.
D) Sınıfın çalışkanı, bu sınav sonunda belli olacak.
E) Kendilerine yöneltilen sorulara cevap vermediler.
(1996 – ÖYS)
Çözüm:
D seçeneğindeki “çalışkan” sözcüğünün nitelediği “öğrencisi” adı düşmüş ve “çalışkan” sözcüğü adlaşmış sıfat olmuştur.
Cevap D

Ayrıca Bkz. Sıfatlar (Ön Adlar) Konu TestleriEtiketler: , , , , , , , , , , ,

389 YORUM VAR “Sıfatlar (Önadlar) Konu Anlatımı”

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler bizim hoca hep bu siteden yararlanıyor. Çok faydalı bir site.

Harikaydı çok eğlendim sağolun.

Güzel bir anlatımdı :D

Harikaydı. Emeğinize sağlık.

Çok güzel bir paylaşım olmuş elleriniz dert görmesin.

Çok teşekkürler.

Erkan Ataman | 19 Ekim 2013 Saat 10:52

Çok iyi bir anlatım.

Çok ayrıntılı ve açıklayıcı anlatılmış teşekkürler.

Çok güzel bir site ve bir de soru testleri koysanız çok iyi olur. Sizin sayenizde sınavdan 85-100 arası puan alacağım.

Allah razı olsun.

Gerçekten iyi anlatıyor ben bile öğretmen oldum :) Komik olmayabilir arkadaşlar bence iyi anlatım, sınavlar için iyi gerçekten iyi anlatım, arkadaşlar hoşçakalın.

Bir şey bulamadım ben ya anlamadım off!

Allah razı olsun hocam, çok güzel anladım yazılı anlatım olduğu halde hocalarımızdan daha güzel anlatmışsınız inşallah sınavlarımdan geçecegim.

Çok teşekkürler.

Süper.

Çok ayrıntılı olmuş kısa olabilirdi.

Süper bir şey çok iyi geçti sınavlar.

Sayenizde daha iyi öğrenmiş oldum çok teşekkürler.

Hiç güzel değil.

Siz süpersiniz, sayenizde bütün edebiyat ve dil anlatım ödevlerimi kolaylıkla yapıyorum, hocalar çok beğeniyor.

Çok teşekkürler süper ama biraz karışık oldu.

Çok teşekkürler.

Sağolun.

Çok iyi mükemmel!

ALLAH razı olsun.

Çok ayrıntılı.

Zeynep Begüm | 26 Aralık 2013 Saat 18:20

Çok güzel olmuş, çok işime yaradı sağolun :D Yapanların elleri dert görmesin inşallah.

Sizi gerçekten tebrik ediyorum.

Emeğinize sağlık teşekkür ederim :)

Performans ödevim vardi acil gerekliydi 100 aldım.

Ön ad sıfatı unutmuştum, bunu açınca ön ad ve sıfatın ne demek olduğunu öğrendim. Bunu yazan çok güzel yazmış ve çok güzel örnek vermiş. Bunu yazana teşekkür ederim.

Çok teşekkür ederim. Harikasınız sizin sayenizde sınavdan 100 bekliyorum :)

Ali Baran Zeynep | 2 Ocak 2014 Saat 22:43

2014’te ilk yorum benden. Teşekkürler çok güzel olmuş ama bazılarını işlemedik, unvan sıfatı falan…

Sınavım vardı gerçekten işe yaradı çok sağolun.

Teşekkürler.

Eline sağlık hocam.

Çok sağolun. Yarın dil ve anlatım sınavım var inşallah, sayenizde bununla ilgili soruları yapacağım.

Çok faydalı sağolun.

Bence de iyi.

Çok teşekkürler :)

Gerçekten çok güzel. Emeğinize sağlık.

Bence çok iyi.

Güzel, bayıldım bu anlatıma.

Sağolun hocam teşekkürler.

Çok iyi anlatmış kim anlatmışsa ALLAH razı olsun ;)

50’yi geçmem lazım eyvallah öğretmenim.

Örnek yok ama iyi anlatılmış.

Çok işime yaradı çok teşekkür ederim.

Çok iyi anlatım.

Çok beğendim teşekkür ederim.

Çok güzel.

Çok teşekkür ederim.

Çok güzel.

Çok sağ olun iyicene kavradım bu konuyu, Allah sizden razı olsun.

Çok iyi bir site. Bizim öğretmen bu siteyi bize önerdi. Ben de çok faydalandım, herkese tavsiye ederim.

Çok iyi hazırlanmış.

Çok özenerek yapılmış.

Süper olmuş bence.

Güzel olmuş.

Yardım için teşekkürler.

Çok teşekkürler gerçekten iyi olmuş.

Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sizin sayenizde çok iyi anladım. Çok sağ olun. Harikaydı. Öğretmenimiz de bu siteden yararlanıyor. Size de çok selamı var. Bu siteye bayıldım.

Gerçekten çok yararlı bir bilgi, elinize sağlık, çok yardımcı oldu.

Tek kelimeyle “Mükemmel” olmuş :)

Çok çok teşekkür ederim süper!

Çok teşekkürler.

Süper yardımcı oldu emeğinize sağlık :)

Çok teşekkür ederim yardımınız için.

Çok teşekkürler sayenizde anlamadığım konuyu anladım, SBS’den yüksek alırım inşallah emeğinize sağlık.

Güzel site yapanın ya da yapanların ellerine, emeğine sağlık…

Mükemmel sınavdan kesin 100 alırım :D

Evet işime yaradı diyenler beğensin.

Ödevim için işime yaradı.

Sayenizde ödevim bitti, teşekkür ediyorum.

Çok güzel olmuş sağ olun testimden yüksek not alabilirim bu bilgilerle inşallah :)

Teşekkürler bunu yazan her kimse sınavdan 100 aldım :)

Çok ayrıntılı olmuş ama güzel teşekkürler.

Teşekkürler.

Harika ++A aldım teşekkürler.

Kötü dersem yalan olur süper.

Çok güzel.

Süper, sınavdan 100 aldım.

Teşekkürler.

Evet çok beğendim, bu sitede emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

Çok sağlam anlatım olmuş.

Sadece süper çok sağlam.

Ben bu siteyi sevdim ve bütün arkadaşlarıma tavsiye ettim, size çok teşekkür ederim.

Güzeldi.

Çok güzelmiş.

Çok güzel olmuş elleriniz dert görmesin.

Süper bir site, bugün sınavım vardı bu konuyu anlamamıştım şimdi daha iyi anladım sağolun çok teşekkürler.

Bu konu anlatımı nerede açılıyor?

Harika olmuş ellerinize sağlık. :)

Süper olmuş.

Yarın sınavım var teşekkürler.

Çok güzel olmuş.

Bu çok güzel olmuş, bunun sayesinde ödevlerime çalışıyorum.

Biraz fazla uzun ama güzel. Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Süper bir site, anlatılmak istenenler çok anlaşılır bir şekilde ifade edilmiş. Elinize sağlık.

Çok uzun.

İyi siteymiş sevdim ama bana az yeterli oldu :) ama güzel bir site.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler işinizin hakkını tam anlamıyla veriyorsunuz. İyi çalışmalar :-)

Bu siteyi çok seviyorum, çok güzel bir konu anlatımdı teşekkürler.

Eyvallah.

Çok teşekkürler.

Çok sağolun.

Çok güzeldi bunu size tavsiye ederim, sayenizde sınavımdan 100 aldım sağolun çok teşekkürler.

Çok yararlı, bugün sözlü vardı çok teşekkürler artık konuyu buradan tekrar ederim.

Harika bence.

Çok iyi :)

Harikasınız süpermiş =D

Niteleme ve belirtme sıfatını karıştırıyorum.

Çok uzun.

Çok güzel hani daha iyi anladım ;) :D

Gökalp Solmaz | 7 Nisan 2014 Saat 18:32

Emeği geçen herkese teşekkürler.

Süper olmuş.

Irmak Arıcı | 9 Nisan 2014 Saat 08:09

Çok teşekkür ederim. iyi ki varsınız, sınavımdan 100 aldım tabi sizin sayenizde.

Sağolun.

Çok teşekkür ederim, sizin sayenizde yazılıdan 100 aldım annem tebrik etti yeni telefon aldı.

Güzel bir anlatım var, açıklayıcı ve ayrıntılı bunu okuyan kişi kolaylıkla konuyu anlayabilir. Ben bir öğretmenim ve öğrencilerime bu siteden anlatıyorum bu konuyu da buradan anlattım çok iyi anladılar.

Güzel bir site açıkçası 100 beklemiyorum ama bu site yüzünden değil bizim hoca yüzünden of her şeyden puan kırıyor. Neyse siteye gelirsek iyi, derslerinize çalışın, akıllı olun, adam kadın bir şey olun, bu siteye de bakın!

Çok sağolun.

Çok sağ olun elleriniz dert görmesin, yarınki sınavım için açtım faydasını çok gördüm. Hocamdan daha iyi anlattınız :D

Allah sizden razı olsun çok güzeldi, çok sağolun.

Çok güzel.

Sağ olun sayenizde sınavdan yüz bekliyorum.

Süper, sınav çok güzel geçti.

İyidir iyi ki yapmışsınız.

Çok güzel olmuş. Teşekkürler…

Süper!

Gerçekten çok güzel anlatım. Umarım 100 alırım ödevden.

Süper çok teşekkürler süper, sınava çok güzel çalıştım.

Teşekkürler.

Gerçekten muhteşem, sayenizde daha iyi öğrendim :)

İşime yaramadı ama güzel.

Süper bir anlatım emeğiniz için çok teşekkür ederim.

Çok iyi.

Bizim öğretmen canımızı aldı, iyi ki varsınız.

Göktuğhan | 1 Mayıs 2014 Saat 11:08

Süper.

Olmuş bence.

Yazılıya hep buradan çalıştım; elinize, yüreğinize sağlık. Bu kadar vakit ayırıp biz çocukları düşünmüşsünüz, teşekkürler.

Çok güzel.

Çok iyi.

Harika, çok sağolun çok yardımcı oldunuz. Allah razı olsun :Dd

Bence ayrıntılı olması çok iyi olmuş, konuyu anlamamıştım ama artık çok daha iyi anladım. Çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese.

Sınavda tamamen boş bıraktığım yeri şimdi daha iyi anladım.

Çok güzel not ettim sıfatları kendime ama biraz uzun.

Çok güzel bayıldım anlatım çok iyi bir kere, anlayınca çok güzel tebrikler. Anlatan kişi ellerin dert görmesin…

Yarın sınavımız var, bu siteden yararlandım inşallah güzel not alırım. Çok teşekkürler.

Süper.

Çok iyi sağ olun.

Gerçekten süper bir anlatımla açıklanmış çok teşekkürler.

Gizem Yaprak | 7 Mayıs 2014 Saat 22:22

Süperdi çok teşekkürler.

Harika bayıldım.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok güzel.

Çok güzel.

Harika.

Teşekkürler.

Gerçekten çok güzel ama biraz test olsa iyi olurdu. Ama yine de sağ olun. Eleriniz dert görmesin.

Aleyna Güler | 13 Mayıs 2014 Saat 19:18

Çok teşekkürler. Sözlüden kesin 100 alırım. Emeğinize teşekkürler.

Arkadaşlar vergilerin herkesten eşit oranda alınmamasının sebebi nedir? Cevaplarınızı bekliyorum.

Çok iyi bence.

Anlamadığım konuyu sizin sayenizde anladım.

Fatma Aydınlı | 17 Mayıs 2014 Saat 18:57

Bunlar işime çok yaradı, sizlere teşekkür ediyorum sağolun.

Bence çok iyi.

Allah razı olsun, hocadan iyi anlattınız.

Çok teşekkür ederim, sınavlardan yüksek alıyorum karışık olmuş ama olsun tekrar teşekkürler :)

Allah razı olsun hocam süper olmuş, ödevim vardı çok işime yaradı.

Sınavlarımda çok yardımcı oldu.

Çok teşekkürler.

Çok sağolun, sınavdan iyi bir not alacağım sayenizde.

Çok güzel.

Anlatım için teşekkürler. Çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık.

İdare edecek kadar ama yine de sınavdan korkuyorum.

Çok iyi.

Buradaki sorularla kitaplardaki sorular çok farklı.

Bu site süper, bu konuyu bu site sayesinde iyice pekiştirdim.

Çok teşekkürler çok güzel.

Elif Hasırcı | 24 Mayıs 2014 Saat 17:21

Performans ödevimdi, çok iyiymiş bu site. Teşekkürler her şey için :D

Mahmut Bulut | 25 Mayıs 2014 Saat 09:13

Çok güzel, babam futbolu kısa sürede öğrenmiş, ben de sıfatları kısa sürede öğrendim. Tabi Galatasaray önüme ışık tuttu.

Çok sağolun.

Güzel olmuş ellerinize sağlık, sınavda yardımcı olacak.

Teşekkürler.

Gerçekten çok ayrıntılı ve güzel olmuş. Ellerinize sağlık.

Çok uzun olmuş. Yarın sınavım var ve pek bir şey anlamadım ki. Yarın sınavdan pek iyi alamayacağım. Bu yazıyı yazan kişi boşuna uğramış. Daha kısa yazabilirdi.

Çok teşekkürler.

Hiçbir şey anlamadım!

Çok teşekkürler. Bursluluğa çalıştım.

Çok güzel olmuş emeğinize sağlık.

Süper olmuş helal size!

Güzel olmuş.

Bence çok ayrıntılı olmuş. Ama hiç bilmeyen arkadaşlarımız için mükemmel olmuş. Gerçekten emeği geçen herkese çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Hocam sağolun bilgilendirdiniz.

Tam anlamıyla mükemmel.

Çok iyi.

Çok iyi, bilgi sahipliği çok önemli.

Abdurrahman | 23 Ekim 2014 Saat 22:05

Güzel ve akıcı tek kelimeyle.

Gerçekten çok güzel hazırlanmış emeği geçen herkesten Allah razı olsun başarılar arkadaşlar.

Çok güzel mükemmel.

Çok güzel, çok iyi anladım.

Çok güzel.

Çok iyi anladım.

Teşekkürler.

Ben çok teşekkür ederim.

Çok süper tek kelimeyle muhteşem ötesi. Allah razı olsun çok isime yaradı bu bilgiler sayesinde hep 100 aldım… İnşallah hepimizi de başarıya ulaştırır :)

Hepsinin ilk cümlesini yazdım harika oldu :)

Çok güzel.

Gerçekten çok başarılı ve anlaşılır bir açıklama ve anlatım olmuş elinize konumuza sağlık.

Çok iyi anlatmışlar çok beğendim.

Aynen hiç bir şey anlamadım.

Kusura bakmayın ama hiçbir şey anlayamadım :(

Gerçekten çok anlaşılır, tebrikler teşekkür ederim.

Kim hazırladıysa ellerine sağlık teşekkürler.

Güzel gerçekten.

Allah razı olsun.

Oldukça güzel anlatılmış.

Çok ayrıntılı bir anlatım olmuş, benim çok isime yaradı. Çok teşekkür ederim elinize sağlık.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler edebiyat hocamız dil ve anlatım hocamız sizi çok öneriyor, gerçekten çok güzel site sağolun :)

Teşekkürler, işime çok yaradı.

Teşekkürler.

Çok güzel olmuş çok iyi anladım, çok teşekkür ederim bu siteyi kuran kişiye.

Çok sağolun.

Sadece belgisizlerde örnek vermeden cevaplamışsınız gerisi çok güzel teşekkürler.

Çok sağolun.

Muhammed Emin | 30 Aralık 2014 Saat 18:28

Kardeşimin dersine çok lazımmış kardeşime de çok iyi oldu, öğretmeni anlatırken dinleyememiş gerçekten çok lazım oldu teşekkür ediyorum. Sevgiler saygılarla iyi akşamlar diyorum hoşçakalın diyorum.

Teşekkürler, işime çok yaradı.

Sağolun çok iyi olmuş.

Çok güzel sağolun.

Enes Günaydın | 3 Ocak 2015 Saat 21:08

Ödevlerimi rahatça yaptım sağ olun var olun.

İyi bir anlatım olmuş.

Allah razı olsun işime çok yaradı.

Ben hiçbir şey anlamadım.

Çok işime yaradı çok teşekkürler inşallah sınavdan yüksek alırım :)

10 numara 5 yıldız.

Yardımınız için çok teşekkürler.

Güzel ve bilgilendirici. Elinize sağlık.

Güzel olmuş.

Sınavdan 100 alınca takdir geliyor :D Çok teşekkürler, abim Playstation 3 alıyor :D

Çok uzun olmuş yaz yaz bitmiyor.

Hocam bile bu kadarını vermedi sağolun.

Teşekkürler işime çok yaradı.

Harika bir site tavsiye ederim.

Çok başarılı teşekkürler.

Tek kelimeyle mükemmel.

Evet çok iyi yardımcı oldu sayesinde 2 tema bitireceğim.

Helal olsun size helal olsun :D

Çok teşekkürler bana çok yardımcı olduğunuz için.

Çok uzun.

Hiç güzel değil :D

İçinde her şey var çok beğendim.

Bir şey anlamadım :D

Çok güzel bir site aradıklarımın hepsini buldum. Allah razı olsun.

Çok güzel.

Çok teşekkürler.

Güzel.

Anlamaya çalışıyorum anlayamıyorum.

Çok güzel sağolun.

Çok teşekkürler.

Çok güzel ve çok uzun.

Oldukça hoş olmuş.

Yapıyorsunuz bu işi.

Çok teşekkürler.

Süper ya okulda anlayamadığımı burada anladım resmen çok sağolun :D

Yusuf Çakıcı | 21 Şubat 2015 Saat 15:00

Teşekkürler hem ödevim hem de bilgi tazelemek için çok iyi oldu :D

Ödevim için çok yardımcı oldu.

Güzel.

Çok teşekkürler.

Güzel ve ayrıntılı anlatım olmuş.

Çok teşekkürler.

Teşekkür ederim.

Çok teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

Çok işime yaradı emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Hiç güzel değil

Çok güzel teşekkür ederim.

Çok sağolun.

Tebrikler çok güzel olmuş inşallah ben de ismim gibi güzel not alırım.

Çok güzel sağolun.

Büşra Nur | 8 Mart 2015 Saat 14:51

Çok uzun ama çok güzel olmuş tebrikler.

Gerçekten çok iyi oldu.

Emre Bayrak | 8 Mart 2015 Saat 18:12

Anlamadım.

Muhteşem olmuş çok iyi konuyu anlatan gruptan daha iyi anlattım :)

Çok güzel süper.

Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık. Benim gerçekten çok işime yaradı. Tebrikler,sağ olun. :)

Teşekkürler.

Çok gereksiz bilgiler var.

Çok güzel olmuş elinize sağlık :)

Teşekkürler.

Çok iyi anladım ben de.

Süper olmuş. Kötü olmuş demesin kimse mesela Melis, Asya bir de Yağmur…

Harika!

İyiymiş =) =D

Konuları çok güzel öğretmenim bana aferin dedi.

Çok güzel.

Hiç işime yaramıyor.

Karışık biraz ama güzel.

Güzeldi.

Yapandan Allah razı olsun. Çok işime yaradı

Teşekkürler.

Tugay Yılmaz | 23 Mart 2015 Saat 17:38

Çok işime yaradı teşekkürler.

Çok işime yaradı teşekkürler.

Çok güzel olmuş ya (:

Elif Nur Çiçek | 24 Mart 2015 Saat 16:30

Çok teşekkür ederim, işime yarayacağını biliyorum çünkü yarın Türkçe sınavı var. Bu konular da çıkacaktı bilmiyordum konuları ama sizin sayenizde çok iyi biliyorum artık. Allah sizden razı olsun :D

Kim yaptıysa ona Allah ne isterse versin, teşekkür ederim.

Çok pekiştirici aldığım bilgiler, işime çok yarayacak inşallah yüksek alırım sağ olun.

Çok süper ya!

Güzel bir konu anlatımı.

Çok güzel.

Çok teşekkür ederim çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

Güzel sınav için iyi bence.

Çok işime yaradı. Teşekkürler. :)

Teşekkürler.

Çok güzeldi. Ödevime büyük katkısı oldu :)

Teşekkürler güzeldi :)

Güzel bir yazı olmuş. Her şeyi ayrıntısıyla anlatmışsınız. Teşekkür ederim.

Evet çok güzel.

Çok teşekkürler yoksa ödevimi yetiştiremeyecektim sağolun.

Bizim hocadan daha iyi açıkladınız teşekkürler.

Eyvallah çok iyi anlatmışsınız ;)

Teşekkürler eyvallah.

Harikaydı sağolun.

Çok uzun, oku oku bitmedi ama çok güzeldi teşekkürler.

Anlatım çok güzel keşke biraz daha soru olsaydı :)

Çok sağolun.

Teşekkürler.

Gerçekten işime çok yaradı.

Beyin hata veriyor!

Teşekkürler.

Burak Demircan | 13 Nisan 2015 Saat 10:45

Çok güzel.

Çok güzel teşekkür ederim.

Teşekkür ederim işe yaradı.

Teşekkürler çok başarılı bir site.

Müthiş bilgiler var.

Ümmügülsüm | 16 Nisan 2015 Saat 08:43

Çok güzel anlattı, defterimi arkadaşıma verdiydim işime yaradı. İnşallah sınavdan yüz alırım çok güzel bir site sağolun.

Çok güzeldi muhteşem.

Çok güzel bayıldım.

Çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz :-)

Harika bir şey, derslere çok yardımcı oluyor.

Çok çok yardımcı oldunuz, çok teşekkürler.

Çok teşekkürler, işime yaradı.

Güzeldi ama video beklerdim sizin gibi güzel bir siteden ama bu da güzel :)

Harika çok işime yaradı teşekkürler.

Süper teşekkürler :-)

Teşekkürler.

Çok güzel sezin yazınızla öğretmen bana 100 verdi.

Çok güzel olmuş.

Bence çok güzel 100 aldım.

Çok hoş.

Çok yararlı bir site, herkesin yararlanmasını isterim.

Çok güzel bir site.

Çok güzel bir site.

Edebiyat diyor Türkçe dersinde çıktı.

Çok güzel bir site.

Süpermiş ya :)

Çok teşekkürler.

Allah razı olsun çok teşekkürler. Çok işime yaradı. Çok güzel bir site.

Çok teşekkürler.

Türkçe dersini çok seviyorum.

Çok güzel çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok sağolun.

Süper bir şey çok güzel.

Çok teşekkürler sizin sayenizde sınavım iyi geçti. 100 bekliyorum teşekkürler tekrardan.

Teşekkürler.

Süper çok beğendim sınavdan önce çok iyi oldu.

Eyvallah güzel olmuş.

Teşekkürler.

İyiymiş ya işime yaradı teşekkürler.

Emeğinize sağlık işimizi gördü sağolun varolun…

Güzel olmuş :)

Ayşe Tanrıvermiş | 22 Mayıs 2015 Saat 07:52

Allah başımızdan eksik etmesin.

Çok iyi anlatıyor elinize emeģinize sağlık çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Eyvallah.

Umut Babayiğit | 27 Mayıs 2015 Saat 19:51

Çok teşekkürler ilk defa bu konuyu iyi anladım.

Çok teşekkür ederim.

Performansım için işime çok yaradı çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Eh iyi dersem yalan olur müthiş!

Teşekkürler çok iyi.

Bilgilendirici ve kolay anlaşılır olmuş. Elinize sağlık.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: