Ses Olayları

a. Ünlü Türemesi

Kimi sözcükler ek alırken sözcük ile ek arasında bir ünlü ortaya çıkar. Buna ünlü türemesi adı verilir.

“Azıcık aşım, kaygısız başım.” cümlesinde “az” sözcüğü “-cık” ekini alırken arada “ı” ünlüsünün türediğini görüyoruz: güpegündüz, gencecik, biricik vb. sözcüklerinde de ünlü türemesi vardır.

b. Ünlü Düşmesi

Türkçede iki heceli olan ve ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i. u, ü) bulunan kimi sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi ya da hece düşmesi denir.

Akıl-ım           >          aklım
Şekil-ini          >          şeklini
Boyun-u          >          boynu

Birleşik sözcüklerde iki sözcüğün birleşimi sırasında ünlü düşmesi görülebilir.

Cuma ertesi     >          cumartesi
Kayın ana       >          kaynana
Kahve altı       >          kahvaltı

“etmek, olmak, eylemek” yardıma eylemleriyle yapılan birleşik fiillerde de ünlü düşmesi görülebilir.

Kayıp olmak   >          kaybolmak
Kayıt etmek    >          kaydetmek
Seyir etmek     >          seyretmek

Bazı sözcüklerin türetilmesi sırasında ünlü düşmesi görülür.

sıyır-ık             >          sıyrık
ayır-ıl-an         >          ayrılan
devir-ik           >          devrik
buyur-uk         >          buyruk

c. Ünlü Daralması

Türkçede “y” ünsüzünün daraltıcı bir özelliği vardır. Buna göre “a, e” düz – geniş ünlüleriyle biten sözcüklere şimdiki zaman eki “-yor” getirildiğinde, sözcüğün sonundaki düz – geniş ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” ye dönüşür. Buna ünlü daralması denir.

“Annemin kaç gündür yüzü gülmüyor.” cümlesinde “gülme-” fiiline “-yor” şimdiki zaman eki getirilmiş ve fiilin sonundaki “e” ünlüsü daralarak “ü”ye dönüşmüştür. Dolayısıyla ünlü daralması olmuştur.

Yaşa-yor         >          yaşıyor
Bilme-yor        >          bilmiyor
Ye-y-enler       >          yiyenler
İste-yor           >          istiyor

sözcüklerinde de ünlü daralması olmuştur.

d. Ünsüz Benzeşmesi

Sert ünsüzlerle biten sözcüklerden sonra “c, d, g” yumuşak ünsüzleriyle başlayan bir ek geldiğinde, ekin başındaki yumuşak ünsüzler sertleşerek “ç, t, k” olur. Buna ünsüz benzeşmesi veya ünsüz uyumu denir.

“Her işte bir hayır vardır.” cümlesinde “iş” sözcüğü “ş” sert ünsüzüyle bitmiştir. Sonra da sözcüğe “-de” hâl eki getirilmiştir. Sözcüğün sonundaki sert ünsüzden dolayı ekin başındaki “d” yumuşak ünsüzü sertleşerek “t” olmuştur. Dolayısıyla “işte” sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır.

Seç-gi              >          seçki
Simit-ci           >          simitçi
1955-de          >          1955-te

sözcüklerinde ünsüz benzeşmesi vardır

e. Ünsüz Yumuşaması

Türkçede “p, ç, t, k” sert ünsüzleriyle biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün sonundaki sert ünsüzler yumuşayıp “b, c, d, g, ğ” olur. Buna ünsüz yumuşaması denir.

p > b
ç > c
t > d
k > ğ’ye dönüşür.

“Bu, bardağı taşıran son damlaydı.” cümlesinde “bardak” sözcüğüne ünlüden oluşan “-i” hâl eki gelmiş ve sözcüğün sonundaki sert ünsüz olan “k”, yumuşayarak “ğ ‘ye dönüşmüştür. O hâlde “bardağı” sözcüğünde ünsüz yumuşaması olmuştur.

“Kardeşim bu rengi çok sever.” cümlesinde “renk” sözcüğüne “i” ünlüsü gelmiş ve sözcüğün sonundaki “k” ünsüzü “g ‘ye dönüşmüş, yani ünsüz yumuşaması olmuştur.

ilaç-ı –              >          ilacı
armut-un         >          armudun
dolap-ım         >          dolabım
icat-ı                >          icadı

sözcüklerinde de ünsüz yumuşaması vardır.

Sert ünsüzle biten sözcüklerle “etmek, olmak” yardımcı eylemlerinin oluşturduğu birleşik fiillerde ünsüz yumuşaması görülür.

Kayıp etmek   >          kaybetmek
Kayıt olmak    >          kaydolmak

Tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz yumuşaması olmaz.

Kaç-a              >          kaça
Süt-ü               >          sütü

sözcüklerinde ünsüz yumuşaması olmamıştır. Ancak,

Çok-u              >          çoğu
Renk-i             >          rengi

sözcüklerinde ünsüz yumuşaması olmuştur.

Özel isimlerde ünsüz yumuşaması konuşma sırasında olsa bile bu, yazıda gösterilmez.

“Zonguldak’ın nesi meşhur?” cümlesinde özel isim olan “Zonguldak’ın” sözcüğü konuşma sırasında “Zonguldağın” biçiminde telaffuz edilir. Ancak bu yumuşama, görüldüğü gibi, yazıda gösterilmez.

Türkçeye yabancı dillerden geçmiş “sanat, hukuk, hürriyet vb.” sözcüklerde ünsüz yumuşaması görülmez.

f. Ünsüz Türemesi

“Affına sığınıyorum.” cümlesinde “af” sözcüğü ünlüyle başlayan bir ek alırken ikinci bir ünsüz (f) türemiştir. İşte “af, zan, his, şık vb.” sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek gelirse sözcüğün sonunda bir ünsüz daha ortaya çıkar. Buna ünsüz türemesi denir.

Zan-ımca         >          zannımca
His-ine             >          hissine
Af-ı                    >          affı

sözcüklerinde de ünsüz türemesi olmuştur.

“etmek, olmak” yardımcı eylemleriyle yapılan bileşik fiillerde de ünsüz türemesi görülebilir.

Ret-etmek       >          reddetmek
Af-etmek        >          affetmek
Hal-olmak       >          hallolmak

g. Ünsüz Düşmesi

“k” ünsüzüyle biten kimi sözcükler, ek aldığında sözcüğün sonundaki bu ünsüz bazen düşer. Buna ünsüz düşmesi denir.

“Alçacık bir ağacın altında oturduk.” cümlesinde “alçacık” sözcüğünde ünsüz düşmesi olmuştur. “Alçak” sözcüğü “-cık” ekini alırken sözcüğün sonundaki “k” ünsüzü düşmüştür.

Ufak-cık         >          ufacık
Büyük-cek      >          büyücek

sözcüklerinde de ünsüz düşmesi olmuştur.

h. Kaynaştırma Ünsüzleri

Türkçede iki ünlü yan yana bulunmayacağından ünlü ile biten bir sözcüğe yine ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde araya “y, ş, s, n” kaynaştırma ünsüzlerinden uygun olanı (koruyucu ünsüzler) girer.

“O, konuşmayı pek sevmezdi.” cümlesinde “konuşma” sözcüğü ünlüyle bitmiştir. Bu sözcük “ı” ekini almıştır. İki ünlü yan yana bulunamayacağından, araya “y” kaynaştırma ünsüzü girmiştir.

Annesi, yirmişer, elmaya sözcüklerinde de kaynaştırma ünsüzü vardır.

i. n>m Değişmesi

Türkçede kullanılan bazı kelimelerdeki b ünsüzünden önce gelen n ünsüzü m’ye dönüşür:

saklanbaç, penbe, çenber, anbar, saklambaç, pembe, çember, ambar

Yukarıdaki sözcüklerde n ünsüzü m’ye dönüşmüştür.

j. Ulama

Ünsüzle biten bir sözcüğün ünlü ile başlayan bir sözcüğe eklenmesidir.

Teyzem_ananas_aldı.
Konunun_önemli bölümlerinin_altını çizdim.

Not: Sözcükler arasında noktalama işareti varsa ulama yapılamaz.

Atatürk, ulusa seslendi.

Burada Atatürk ve ulusa sözcükleri arasında noktalama işareti olduğu için ulama yapılamaz.Etiketler: , , , , , ,

1.018 YORUM VAR “Ses Olayları”

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Hocam çok işime yaradı yazdıklarınız. Teşekkürler

Teşekkürler.

Teşekkürler. Ödevime yardımcı oldu :D

Yusuf Kenan | 1 Şubat 2013 Saat 10:30

Teşekürler.

Kardelen Güler | 9 Şubat 2013 Saat 13:32

Teşekkürler.

Hatice Sekman | 1 Mart 2013 Saat 16:07

Teşekkürler.

Sağolun.

Sağolun teşekkürler.

Çok Güzeldi (TEŞEKKÜRLER)

Çok uzun ama teşekkürler.

Teşekkürler.

İyi olmuş.

çok güzel elinize saĞlık ama benim işime yaramadı :)

Sinan Keser | 31 Mart 2013 Saat 15:34

Hocam yazdıklarınız çok işime yaradı teşekkür ederim ellerinize sağlık.

Fırat Toprak | 1 Nisan 2013 Saat 19:42

Ulama bir ses olayı değil midir? Onu neden yazmaya gerek görmediniz?

Çok teşekkür ederim.

Çoğunu yazmamışsınız.

100 aldım teşekkür ederim.

Çok faydalı oldu.

Muharem Anıl | 14 Nisan 2013 Saat 11:25

Çok teşekkür ederim.

Ulama eksik ama çok faydalı oldu. Teşekkürler.

Sağolun.

Teşekkürler yazdığınız çok işime yaradı ama daha çok eksikler var.

Teşekkürler.

Sınavda çok işime yaradı ellerinize sağlık :)

Teşekkürler sağolun.

Eksikler var ama yine de teşekkür ederim.

Ellerinize sağlık.

Süpersiniz :D

Çok sağolun (:

Sağolun hocam.

100 aldım teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

Çok sağolun.

Benim bildiğim kadarıyla ulama da bir ses olayıdır ama burada yazılmamış, yine de işime yaradı teşekkürler :)

Edebiyat Öğretmeni | 7 Mayıs 2013 Saat 22:29

Ulama da eklenmiştir.

Ödevim için çok iyi oldu ama bazı bilgiler ve örnekler eksik ama sağolun.

Sizin sayenizde Türkçeden 100 aldım.

Yazılıdan 95 aldım Allah sizden razı olsun.

Hocam çok işime yaradı.

Ulama var en alttaki.

Daha okumadım bile ama yorumlara bakılırsa şimdiden teşekkürler.

5 aldım çok mutluyum anlatamam :)

Teşekkürler.

Ahmet Yılmaztekin | 24 Mayıs 2013 Saat 15:20

Teşekkürler yardımcı oldu bu sayfa :)

Çok güzel aklınıza sağlık ama bunların hepsini nasıl elle yazayım?

Çok teşekkürler.

Çok işime yaradı teşekkürler :)

Teşekkürler.

İyi olmuş çok teşekkürler.

Eyvallah, çok iyi olmuş.

Ödevime çok yardımcı oldu teşekkür ederim.

Ayşegül Kübra | 15 Ağustos 2013 Saat 14:50

Bu konuyla ilgili alıştırmanız var mı?

“Sizi gerçekten anlıyorum.” cümlesindeki ses olayları bana kim söyleyebilir?

Edebiyat Öğretmeni | 30 Ağustos 2013 Saat 10:51

“Gerçekten” d-t ünzüz benzeşmesi; “anlıyorum” ünlü a-ı daralması.

Eyvallah hocam, Allah uzun ömürler versin sorumluluk sınavlarından geçeceğim sizin sayenizde c(: c(:

Aynen inşallah ben de sorumluluk sınavlarından geçerim. (AMİN) :)

“Ağarmış” neye giriyor peki?

“tren” kelimesi Türkçenin hangi ses özelliklerine uymaz? Hocam cevaplarsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler.

Edebiyat Öğretmeni | 3 Eylül 2013 Saat 22:10

“ak” sözcüğünden gelir, yani k sesi ğ’ye dönmüştür. Ünsüz yumuşaması vardır.

Edebiyat Öğretmeni | 3 Eylül 2013 Saat 22:12

Zaten yabancı bir kelimedir. Ayrıca tr ünsüz çiftiyle başlayan bir kelime Türkçede yoktur.

Ben de yarın ortalamaya gireceğim haydi bismillahirrahmanirrahim inşallah geçerim.

Vallaha hocam çok sağolun, Türkçe ödevim için gerekliydi. İlk bu sayfaya bakmıştım ama kısa sürede buldum. Yeniden teşekkürler :)

Çok teşekkürler 100 aldım.

6 sayfa sürdü ama değdi.

Allah sizden razı olsun teşekkürler.

Sağolun var olun.

Sevdim bu sayfayı sağ olun.

Furkan Yavuz | 2 Ekim 2013 Saat 10:15

Çok çok teşekkür ederim bu sayfayı çok sevdim.

Çok çok teşekkür ederim bilgiler süper.

Çok teşekkürler.

Çok iyi teşekkürler.

Çok güzel olmuş eline sağlık.

Elif Bayburt | 9 Ekim 2013 Saat 18:42

Çok güzel bir sayfa herkes gelmeli :)

Çok güzel hazırlamışsınız.

Ömer Faruk | 10 Ekim 2013 Saat 20:31

Hocam Allah razı olsun, sağolun iyi akşamlar.

Hocam Allah razı olsun, sağolun.

Çok işime yaradı.

Çok sağolun performans ödevim için gerekliydi.

Eyvallah işime pek yaramadı ama.

İyi hazırlanmış bir konu.

Aygül Akay | 18 Ekim 2013 Saat 11:08

Çok teşekkür ederim.

Sağolun çok yardımcı oldunuz.

Eyvallah hocam sayenizde güzel bir slayt hazırladım ellerinize sağlık.

Çok teşekkürler.

Yardımınız için teşekkürler :)

Hocam sizin sayenizde hoca 100 verdi.

Çok teşekkürler 100 aldım sağolun.

Tayfun İvanov D. | 27 Ekim 2013 Saat 11:59

Спасибо, сэр. işime yaradı.

Hocam ödevimi yapmama yardımcı oldunuz çok sağolun.

Sağolun.

Yardımınız için teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

Hasan Teker | 28 Ekim 2013 Saat 15:54

Süper Allah razı olsun.

Kaynaştırma ünsüzlerinde her yan yana gelen iki ünlü için geçerli mi? Yoksa belli bir kelime grupları var mı?

Edebiyat Öğretmeni | 28 Ekim 2013 Saat 17:12

Kelime ünlüyle bitmeli ve ünlüyle başlayan bir ek almalıdır.

Sağolun.

Hayrülnisa | 30 Ekim 2013 Saat 16:43

Çok sağolun çok yardımcı oldunuz, yazılıdan kesin 100 alırım.

Harikasınız sağolun.

Çok iyisiniz, ulama da eklenmiş.

Onur Yıldırım | 31 Ekim 2013 Saat 10:52

Gerçekten çok güzeldi , performans ödevimi yaptım çok teşekkür ederim. Elinize salık :)

Çok iyi harika.

Çok saçma!

Çok işime yaradı sağolun.

Vay anam ne kısaymış!

Sınavım var yarın yardım edin.

Çok sağolun.

Çok teşekkürler. Herkes söylediğimi söylemiş, söylenecek başka bir şey kalmamış zaten.

Teşekkürler dersleriniz için.

Çok işime yaradı ve sınavda da bu sorulardan çıktı ve 100 bekliyorum teşekkürler.

İyiymiş.

Çok beğendim sağolun.

Çok güzel olmuş.

Çok teşekkürler.

Çok güzel siteymiş benim işime yaradı. Sınavlarda iyi bir siteymiş daha çok işime yaradı. Herkese bu siteyi tavsiye etmekteyim herkese başarılar dilerim.

Çok teşekkürler, performans ödevinden 100 aldım. Herkese öneririm.

Allah razı olsun işime bayağı yaradı, arada hata vardı ama emeğe saygı.

Gerçekten çok güzel emeği geçenlerin ellerine sağlık.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim, performanstan 100 aldım.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldu.

Teşekkürler.

Çok çok teşekkürler konuyu tamamıyla kavradım.

Mehmet Usta’nın sıcacık çorbasını özlemiştim.

Çok teşekkür ederim konuyu çok iyi anladım.

Çok işime yaradı. Teşekkürler.

Ödevlerime yardımcı olduğunuz için sağolun.

Çok güzel olmuş, öğretmenimiz bize ceza verdi ve yardımı oldu.

Teşekkürler.

Çok da beğenmedim.

Teşekkürler.

Veysel haklı ben de beğenmedim.

Sağolun.

Ses olayları konusunu anlayamadım.

Teşekkürler.

Allah razı olsun.

Çok sağolun.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Öğretmenimiz de konuları buradan almış :)

Çok sağolun, performansımı bu siteden yaptım ama daha kaç aldığını bilmiyorum ama emin 100 alacağım, öğretmen çok beğendi.

Bütün ayrıntısıyla yazmışsınız teşekkür ederim.

Evrim Zülal | 22 Kasım 2013 Saat 05:24

Çok teşekkürler.

Muzaffer Halil Ünverir | 23 Kasım 2013 Saat 18:04

Teşekkür ederim ama biraz daha kısa olabilirmiş.

Ahmet Baran Kor | 24 Kasım 2013 Saat 15:00

Teşekkürler ödevimi yaptım.

Çok güzel olmuş doğrusu.

Çok teşekkürler ama eksik bir dahaki sefere eksik yazmayın.

Teşekkürler.

Çok sağolun.

Çok ama çok teşekkürler :) Ellerinize sağlık hocam çok güzel olmuş :)

Teşekkürler site çok güzel olmuş.

Çok işime yaradı çok teşekkür ederim bu siteyi kurana. TÜRKÇE performans ödevinden 100 aldım.

Yarın sorumluluk sınavı var inşallah geçerim.

Çok yardımcı oldu.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok sağ olun var olun.

Hocam işime yaradı vallahi emeğine sağlık.

Merkezi sınava hazırlanmamda çok işime yaradı Allah razı olsun.

Çok iyi olmuş.

Çok teşekkürler çok işime yaradı, eminim 100 alırım.

Sağolun sıfırdan kurtuldum hem de hocanın gözüne girdim.

Gerçekten çok güzel ve doğru bilgiler çok teşekkür ederim. Performans ödevimde gerek örnekleriyle olsun gerek anlatımlarıyla çok yardımcı oldu. Puanımın yüksek olmasında yardımcı olmasının yanı sıra ses olaylarını anladım ve örnekleriyle pekiştirdim, 6.sınıf öğrencisiyim tekrar teşekkür ederim. :)

Güzel.

Teşekkürler işime yaradı sağolun. :D

İşime yaramadı 50 aldım.

Sağolun performans ödevimdi ve yaptım.

Yarın sınavım var kaç aldıysam yazacağım buraya.

Çok güzel oldu ödev için.

Performans ödevime yardımcı oldu sağolun. Bu siteyi yapanın elleri dert görmesin bana da dua etsin ki iyi bir not alayım.

“karmakarışık, çalışıyordu, uyuyakalmak” ses olaylarına giriyor mu, giriyorsa hangisi, cevaplayabilir misiniz?

Çok sağolun faydalandım.

Çok güzel olmuş kızımın sınavı için lazımdı.

Teşekkürler.

Harika, konu anlatamayan öğretmenlerin öğrencilerine gelsin şahsen ben çok beğendim.

Teşekkürler. :)

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler çok güzel olmuş elinize sağlık. :)

Çok güzel anlatıyor, anlayana kolay gardaş.

Süper olmuş çok yardımcı oldunuz.

Güzel hazırlanmış.

Çok sağolun işime yaradı çok güzel olmuş, teşekkürler. :p

Çok teşekkürler.

İşimize yaradı sağolun.

Yarın sınavım var işime yarayacağını düşünüyorum. :)

Çok sağolun.

Çok süper bir şey!

Çok eğitici bir site ama yazılarınız çok uzun.

Çok teşekkür ederim, çok işime yaradı. Allah razı olsun.

Performansım için çok iyi oldu.

Çok uzun ya biraz daha kısa olmuyor mu?

Süper!

Süper :D

Thanks to the translation did homework.

Sınavdan önce işime yaradı teşekkürler.

Süper olmuş, ellerinize sağlık. Dil ve Anlatımdan 100 alamazsam kendimi paralarım. Tekrar teşekkürler.

Çok sağolun ödevime yaradı.

Sağolun.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler yardımcı oldu :)

Teşekkürler.

Fena değil…

Teşekkürler.

Sağolun.

Çok teşekkürler yazılım vardı yarın çok yardımcı oldu.

Gerçekten çok işime yaradı :)

Eyvallah çok yararlı oldu. :)

Harika olmuş.

Ödevim vardı yaptım çok teşekkürler.

Zehra Koyutürk | 14 Aralık 2013 Saat 18:18

Hiç beğenmedim ama işime yaradı.

Gerçekten işime yaradı.

Teşekkürler işime çok yaradı.

Çok yararlı oldu teşekkürler :)

14 ses olayı olması gerekiyor.

Vallahi performans ödevimi yaptım, çok iyi oldu. Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim çok işime yaradı, performans ödevimi yaptım :)

Hiç iyi olmamış.

Çok sağolun.

Harika!

Çok iyi eyvallah.

Çok iyi sağolun. =D

Teşekkürler :)

Maşallah güzel bilgiler.

Teşekkür ederim.

Furkan Şahin | 16 Aralık 2013 Saat 17:16

Süper teşekkürler.

Çok sağolun.

İşime yaradı.

Teşekkürler hepinize.

Çok teşekkür ederim, performans ödevimde çok işime yarıyor. Sağolun.

Çok ama çok sağolun. İyi ki varsınız.

Google amca iyi ki varsın.

Eyvallah sağolasınız.

Çok çok teşekkürler performans ödevime yaradı. :D

Çok sevdim işime yaradı.

Gerçekten harika :) Emeğinize bayağı değmiş.

Teşekkürler.

Çok işime yaradı Allah razı olsun hepinizden sağolun :)

Bence olmamış.

Çok sağolun.

Çok teşekkürler :) Çok faydalı oldu :)

Ben istediğimi bulamadım.

Sağolun çok teşekkür ederim, direkt bana ödevimi sunmuşsunuz.

İyiymiş.

Ben 9-A’ya gidiyorum sağolun iyi oldu bunlar.

Çok güzel olmuş doğrusu.

Güzel.

Gerçekten işe yaradı.

Sağolun çok iyi olmuş mükemmel yani.

Teşekkürler.

Hiç güzel değil.

Elinize, emeğinize sağlık çok faydalı oldu.

Sağolun ödevimde çok yardımcı oldu.

Çok sağolun.

Çok sağolun.

Teşekkürler işime çok yaradı.

Son gündü ödevim bitti performanstı bir de teşekkürler.

5 aldım çok teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

Bence yeterli değil.

Performans ödevimi başarıyla tamamladım. Çok çok teşekkür ederim.

Çok teşekkürler sınavıma çalışmam için yeterli.

Sağ olun var olun. :)

“Azıcık” kelimesi için : ” “az” sözcüğü “-ak” ekini alırken arada “ı” ünlüsünün türediğini görüyoruz ” denilmiş fakat bence ak değil “-cık” ek olması gerekiyordu yanlış anladıysam özür dilerim.

Türkçe performans ödevim.

Şiir üzerinde olaydı daha iyiydi.

Edebiyat Öğretmeni | 24 Aralık 2013 Saat 19:39

Haklısınız ilgili yer düzeltilmiştir. Teşekkürler.

Performans ödevime çok yardımcı oldu.

Performans ödevime çok yardımcı oldu. Teşekkürler.

Çok beğendim emeğinize sağlık.

Güzel anlatılmış hepsi var.

Harika olmuş hazırlayana teşekkür ederim.

Çok teşekkürler çok işime yaradı sağolasınız.

Simit-çi > simitçi
Bence “-çi” yi “-ci” yapın ya da bu örneği silin.

Edebiyat Öğretmeni | 25 Aralık 2013 Saat 20:40

Doğru ek -ci ekidir ancak burada sertleşme olmuş.

Ben 5’e gidiyorum, performans ödevi konusu ses bilgisi örnekleri. Bu site işime yaradı, bu siteyi yapanlara teşekkürler.

Harika buldum aradığımı.

Pek işe yaramadı lise 1 konusu değil gibi sanki 7. 8. sınıf.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Hiç işime yaramadı kusura bakmayın.

Sağolun yararlı oldu diyebilirim.

Çok teşekkürler emeği geçen herkese, çok yardımcı oldu. Teşekkür edeyim dedim :)

Sağolun teşekkürler.

Bu ne ya yazıdan çok yorum var.

Sağolun dil anlatımdan bu konu için performans aldım :)

Çok güzelmiş arkadaşlar herkese tavsiye ederim.

Teşekkür ederim.

Thank you, thanks.

Çok sağolun.

Siz olmasaydınız napardık :D

Teşekkür ederim çok işime yarıyor.

Çok sevaba girdiniz, hem kısa hem güzel Allah razı olsun ne olur dua edin ödevimden 100 alayım [:

Hocam bu siteyi tek başınıza mı kurdunuz?

Her birine 5 örnek versek çok süper olur.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim hocam adamsınız, sayenizde yükten kurtulduk eyvallah.

Burada bir yanlışlık var. Simit’e -ci eki geleceğine -çi eki gelmiş.

İyi bir yazı ama biraz kısa yine de yazacağım.

Güzel.

Barış Bağca | 29 Aralık 2013 Saat 19:15

Ödevimi yardımcı oldunuz ama fazla sayfa kaplıyor :D

Edebiyat Öğretmeni | 30 Aralık 2013 Saat 09:51

Sertleşme olmuştur.

Her şey için teşekkürler :)

Güzeldir güzel.

Çok güzel.

Daha kısa bir bilgi olabilirdi ama buna da şükür.

Arkadaşlar çok teşekkür ederim, ödevimde yardımcı oldunuz ;)

Bunların hepsi ses olayı mı?

Mustafa Erkan | 1 Ocak 2014 Saat 11:28

Hocam bir de hepsini içinde bulunduran şiir önerseniz çok iyi olurdu ya!

Gerçekten süper, 7 ye gidiyorum performansımız vardı çok ama çok ama çok güzel olmuş. (thank you thanks)

Acil olarak 10 tane ünsüz türemesi örneği lazım yardımcı olur musunuz lütfen?

Güzel bir site hoş bir site.

Teşekkürler hocam.

Okudum bakalım sınavda işime yarayacak mı ? :) Yine de sağolun, ellerinize sağlık.

Teşekkür ederim.

Ahmet Yılmaz | 2 Ocak 2014 Saat 17:57

Çok sağolun süper işime yaradı.

Evin Danış | 2 Ocak 2014 Saat 18:11

Siz olmasaydınız ödevimi yapamazdım.

Çok iyi hepsi bir arada.

Elinize sağlık sağolun.

Çok teşekkür ederim!

Gerçekten çok güzel bir site çok işime yaradı teşekkür ederim.

Çok güzel işime yaradı.

Çok sağolun.

Çok sağolun.

Sınava buradan çalıştım çok teşekkürler. Çok iyi açıklama yapmışsınız. :D

Bu kadar nasıl yaptınız, çok teşekkür ederim sizleri seviyorum.

Çok iyi.

Çok teşekkürler :)

Çok işime yaradı çok sağolun, sizleri seviyorum :D

Süpersiniz.

Çok teşekkürler.

Allah razı olsun…

Bence çok uzun.

Çok makbule geçti.

Çok sağolun elleriniz dert görmesin.

Çok sağ olun işime çok yaradı siz de olmasanız.

İşime yaramadı ki :P

Hocam çok sağolun çok güzel olmuş teşekkür ederim.

Eda Tayfur | 7 Ocak 2014 Saat 10:21

Çok işime yaradı teşekkür ederim.

Çok teşekkürler.

On numara çok sağolun.

Çok teşekkürler.

İşime yaradı. Ödevimi buradan yaptım. Bu sayede inşallah yarın iyi bir not alacağım. Hoca özellikle ses olaylarından soracağını üstüne basa basa belirtmişti. En kısa ve en iyi sizin sitenizde buldum. Teşekkür ederim.

İyi fena değil.

Çok güzel yarın sınav var hadi hayırlısı.

Çok teşekkürler Allah razı olsun.

Çok beğendim arkadaşlar eğer hocanız anlatamıyorsa bu site size yardımcı olabilir.

Siteye ilk girdiğimde sağ tarafa baktım dedim ne kadar çok konu varmış. Sonra aşağı bir indim yorumlarmış :)

İyi güzel olmuş inşallah yarın iyi not alırım.

Ünsüz benzeşmesi 2. örneği hatalı “Ç” “C” olmalı. :)=

Konuyu iyice anladım.

Sınavım var bana yardımcı oldu. edebiyatogretmeni.org’a teşekkür ederim.

Edebiyat Öğretmeni | 9 Ocak 2014 Saat 15:13

Düzeltilmiştir, ilginize teşekkürler.

Çok güzel anlatılmış yorumlardan da belli zaten.

Hasan Bülbül | 9 Ocak 2014 Saat 19:50

Çok süper oldu dil anlatımdan performans ödevim var. Çok işime yaradı.

Teşekkürler.

Çok iyi anlatılmış.

Güzel görünüyor elinize sağlık.

Şeyma Mengüç | 9 Ocak 2014 Saat 21:16

Güzel de hiç boşluk doldurma ile ilgili örnek vermemişsiniz.

Allah razı olsun.

Çok teşekkür ederim çok işime yaradı.

Çok güzeldi kusurumu kapattım lütfen bu yorumu öne atın.

Çok teşekkürler sınavım vardı, başka ses olayı yok mu 6. sınıfım?

Teşekkürler beğendim.

Çok güzelmiş.

Aklın yolu birdir çok güzelmiş.

Çok güzelmiş.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler yardımcı oldu.

Bazı yanlışlar var ama işe yaradı sağ olun.

Çok sağolun.

Zeynep Güler Baygın | 15 Ocak 2014 Saat 18:54

Çok sağ olun hoca ceza vermişti :D

Kısa ve öğretici olmuş çok teşekkürler.

Uzun anlatılıyor ama iyi :-)

Teşekkürler.

Sağ olun :)

Yararlı oldu.

Sağ olun çok iyi anlatmışsınız çok yardımcı oldu.

Çok teşekkür ederim 0 geliyordu ama 4 geliyor karneme :D

Çok güzel.

90 aldım ya of :(

Ellerinize sağlık.

Allah razı olsun ödevime çok yardımcı oldunuz.

Çok teşekkürler.

Hocam ellerinize sağlık çok teşekkürler :)

Pelin Ece Altıntop | 27 Ocak 2014 Saat 17:21

Bence çok güzel anlatıyor ama biraz uzun.

Çok teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

Çok teşekkürler inanılmaz güzel, yardımcı olduğunuz için teşekkürler.

Çok mükemmel doğrusu!

Çok güzel işe yarıyor teşekkürler.

Allah razı olsun, çok işime yaradı.

Vallahi hocam 15 tatil ödevime çok yardımınız dokundu iyi ki bu siteyi açmışsınız teşekkürler, Allah uzun ömürler versin hocam amin.

Çok sağolun.

Vallahi işime yaradı.

Harika sağ olun ödevim burada bitecek.

Harika olmuş ;)

Sağ olun.

Harika bir site teşekkür ederim.

Bence süper.

Çok yardımcı oldu.

Allah razı olsun.

Çok iyi be!

Çok işime yaradı :D

İlayda Altuntaş | 27 Şubat 2014 Saat 15:32

Hiç işime yaramadı.

Çok güzel olmuş, teşekkürler.

Müthiş 10 numara.

Süper site sağolun.

Çok güzel 1 numara.

Batuhan Öztunç | 4 Mart 2014 Saat 19:05

Sağolun.

Çok sağolun performans ödevinden geçeceğim.

Çok iyiydi ama bizim Türkçe hocasının görünce yüzü ekşidi.

İnşallah iyi not alırım :D

Teşekkür ederim öğretmenin gözündeyim inşallah bin kat daha gözüne girerim.

Süper!

Sağolun hocam çok yararlı oldu.

Çok kötü aradığımı bulamıyorum.

Çok sağolun hocam Allah razı olsun.

Çok iyi :)

Çok teşekkürler yarın sınavım var ve çok yardımcı oldunuz hepinize teşekkürler.

Teşekkürler. İyi ki varsınız.

Teşekkürler beni büyük bir beladan kurtardınız.

Çok iyi olmuş.

Çok teşekkürler, on numara beş yıldız olmuş.

Allah razı olsun ..

Çok teşekkür ederim sizin sayenizde ödevi bitirdim sağolun :))

Çok güzel.

Zaten hoca öğretti bize, annem kilitledi diye buna bakıyorum yoksa bebek oyuncağı.

Secem Derya | 25 Mart 2014 Saat 18:04

Elinize emeğinize sağlık çok güzel anlatmışsınız, sınavıma buradan çalıştım.

Gerçekten yarınki sınavım için güzel bir çalışma ve tekrar oldu teşekkürler :)

Bakalım dil ve anlatımdan kaç alıcağım?

Çok teşekkürler.

Sağolun bakalım kaç alacağım.

Çok teşekkürler işime yaradı.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim. Çok işime yaradı :)

İyi oldu teşekkürler.

Türkçe öğretmemiz çok beğenecek.

Sağ olun çok işime yaradı, ellerinize sağlık.

Çok teşekkürler çok yardımcı oldu.

Çok teşekkürler.

Muhammed Ali | 1 Nisan 2014 Saat 18:56

Çok teşekkürler.

Muhammed Açan | 1 Nisan 2014 Saat 19:21

Teşekkür ederim ;)

Çok güzel.

Çok süper olmuş.

Eyvallah hocam Dil anlatım ödevini hallettik ;)

Güzel bir sayfa.

Çok teşşekür ederim. :D

Teşekkürler. Derslerime çok yardımcı oldu. Sayenizde sınavdan 98 aldım.

Güzeldi.

Teşekkür ederim.

Teşekkür ederim.

Çok sağolun.

Süper dua edin 5 alayım.

Teşekkürler.

Süpersiniz çok teşekkürler :)

Çok süper beğendim.

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz :)

Hatice Nur Torun | 6 Nisan 2014 Saat 17:41

Teşekkürler yardımcı oldunuz.

8. sınıfım hoca ödev vermişti çok işime yaradı. Teşekkür ederim :)

Teşekkürler sağolun.

Teşekkürler, ödevime yardımcı oldunuz.

Allah razı olsun çok teşekkürler.

Çok yardımcı oldu teşekkür ederim.

Çok işime yaradı teşekkürler.

Çok sağolun da bana Handan adlı romanın ilk 15 sayfasındaki ses olayları lazım, yaparsanız çok teşekkür edeceğim.

Çok teşekkür ederim, çok yardımcı oldunuz :)

Çok iyi sağolun.

Eyvallah sağ olasınız. Çok iyi olmuş elinize sağlık.

Çok sağolun, proje ödevimde işe yaradı.

Çok teşekkürler 100 aldım.

Sağ olun, çok işime yaradı.

Çok sağolun.

50 alsam yeter sağ olun :)

Çok işime yaradı.

Teşekkürler.

Fena değil.

Ben bu siteyi çok seviyorum, yine işime yaradı :)

Teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz.

Çok güzel, süper.

Teşekkürler.

Sağolun hocam.

Çok teşekkür ederim :)

Allah razı olsun proje ödevime çok yardım ettiniz ne desem az.

Yine de teşekkürler ama bana Nutuk üzerinde ses olayları lazımdı.

Elinize sağlık çok güzel olmuş, sıkıcı değil ve açıklayıcı :)

Çok sağolun bu konuyu anlamıyordum ama sizin sayenizde daha iyi anladım. :D

Dil anlatımda en zorlandığım konuydu. Şimdi en sevdiğim oldu. Teşekkür ederim.

Çok güzel.

Teşekkürler.

Teşekkürler çok yardımı oldu.

Teşekkürler.

Çok güzel olmuş ama inşallah sınavda çıkar.

Teşekkürler kısa olmuş ama biraz daha zor anlatmışsınız.

Çok güzel olmuş elinize sağlık, işime çok yaradı.

Proje ödevime çok yardımı dokundu, teşekkür ederim.

Güzel.

İyi iyi.

Gerçekten çok teşekkür ederim, işime çok yaradı. İnşallah yüksek bir puan alırım :)

Anlatım biraz zor olmuş, konu kolay ama anlatım biraz karıştırmış emeğe saygı.

Süper oldu.

Sağ olun var olun, işime yaradı.

Proje ödevim için yardımcı oldu çok teşekkürler.

Kaç sayfa çıkıyor? En az 10 dedi hoca.

Gerçekten çok yardımı oldu, teşekkürler.

İnşallah işime yarar.

Çok işime yaradı, Türkçe sınavıma dair her şeyi bulum 5 bekliyorum :D Sağ olun.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekürler sınavdan 100/110 aldım, çünkü öğretmen herkese 10 puan verdi.

Teşekkür ederim, Türkçe projem bitti.

Çok sağolun.

Teşekkürler. Çok işime yaradı.

Çok teşekkür ederim, sıkıcı bir konu ama sınava çalışmama yardımcı oldunuz.

Teşekkürler.

Elleriniz dert görmesin, eyvallah sağolasınız.

Eyvallah.

Çok teşekkür ederim, çok güzel olmuş hocam. Arıyordum en iyi sayfa en detaylı örneklisi burada emeğinize saygılar.

Teşekkürler.

Teşekkürler Kayhan Hoca’ya süper ödev.

Sağolun.

Gerçekten Allah sizden razı olsun hocam. Ellerinize sağlık. Performans ödevimi yaptım sayenizde :D

Çok iyi bir anlatım.

Çok güzel ve harika.

Çok iyi bilgiler.

Süper, ödevimden 100 aldım.

Miraç Kabataş | 15 Mayıs 2014 Saat 14:18

Gerçekten çok faydalandım, çok teşekkürler elinize sağlık.

Aynen teşekkürler.

Harika.

En iyi bilgiler, bence herkes bu bilgiden yararlansın.

Teşekkürler iyiydi.

Harika, projeme çok yardımcı oldu sağolun.

Yıldız Acar | 20 Mayıs 2014 Saat 14:15

Biraz uzun sanki.

Çok güzel, süper, bayıldım. 7.sınıfa gidiyorum yarın sınav var. Çok işime yarıyacak. teşekkürler, çok ama çok sağ olun. Yazı uzun olsada okumaya değer. Herkes okumalı bence. Bu yazıyı öve öve bitiremem artık. Çok sağ olun gerçekten. :D

Küçük ünlü uyumu ve büyük ünlü uyumunu göremedim. Onlar da yok mu acaba ?

Çok güzel olmuş ellerinize sağlık.

Çok işime yaradı, Allah sizden razı olsun.

Çok işime yaradı proje ödevimde teşekkürler.

Allah razı olsun, çok yardımcı oldu.

Çok sağolun.

Çok sağolun benim için sınava hazırlık oldu. Teşekkürler.

Eyvallah.

Allah razı olsun muhteşem.

Elinize sağlık çok teşekkürler.

Çok uzun ve anlamsız bence.

Muhteşem, dil anlatımdan geçtim.

İlk sınav 20 ikinci 100 ya of :(

Abi çok iyi ya :D

Çok güzel teşekkürler.

Çok güzel bir program çok işime yaradı. İyi ki bu programı hazırladınız.

Elinize sağlık.

Çok güzel söyleyecek söz yok.

Çok teşekkürler. Dil ve anlatımdan sorumlu geçtim. 10. sınıfa geçtim hocamız da çok güzel örnekler veriyordu okulda ama olsun buradan da bilgi aldığım iyi oldu. Evet bazı konular eksik ama olsun. İnşallah geçerim. Okullara 1 hafta kaldı çalışıyoruz bakalım inşallah iyi geçer. Bu arada sağolun güzel olmuş teşekkür ederim :)

Allah razı olsun yemin ediyorum beni kurtardınız hem de Ali diye birinden hocam.

Çok teşekkürler. Yarınki sınav için çok işime yaradı.

Çok teşekkürler. Dil ve anlatımdan sorumlu geçtim. 6. sınıfa geçtim hocamız da çok güzel örnekler veriyordu okulda ama olsun buradan da bilgi aldığım iyi oldu. Evet bazı konular eksik ama olsun. İnşallah geçerim. Okullar başladı çalışıyoruz bakalım inşallah iyi geçer. Bu arada sağolun güzel olmuş teşekkür ederim :)

Çok sağ olun.

Bence idare eder, eksik konular var daha fazla örnek de olabilir.

Teşekkürler.

Çok çok çok teşekkürler.

Çok güzel.

Beğendim ama ünlü türemesinin örneği yok niye koymadınız anlamadım başka siteden baktım mecburen.

Edebiyat Öğretmeni | 20 Ekim 2014 Saat 21:15

Yazının başında örnek var göremediniz herhalde.

İşime yaradı sağolun. Sağolun da ses olayı var bil bakalım ne :)

Çok güzeldi ellerinize sağlık.

Neden ünsüz benzeşmesi yok?

Edebiyat Öğretmeni | 25 Ekim 2014 Saat 15:59

Tabi ki var göremediniz galiba.

Türkçe hocası 8’de 6’yı sorarsa olacağı bu teşekkürler :)

Aferin ses olaylarını iyi biliyorsunuz.

Çok güzel bir site ama daha çok örnek olursa sevinirim :-)

Teşekkürler.

Güzel.

En sonda ulama var.

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Daha uzununu bulamadınız mı çok kısaymış be!

Daha ayrıntılı olsaydı işime yarardı yine de sağolun.

Çok sağolun. Gerçekten çok işime yaradı.

Meraktan :D

Çok teşekkür ederim, dışarıya gittiğim için defterim eksikti ve ben de sayfanızdan yararlandım sınavım iyi geçti tekrar teşekkürler.

Büşra Mete | 4 Kasım 2014 Saat 19:41

Çok teşekkürler…

Gerçekten çok güzel anlatmışsınız, sınavıma buradan çalıştım elinize sağlık.

Eyvallah.

Sağolun işime yaradı.

Teşekkürler.

Buyruk, küçüldü, kavşak, satarak ve kahrolmak ünlü-ünsüz düşmesi ve ünlü-ünsüz türemesi lütfen acilleri lazım.

Gerçekten işime yaradı.

Edebiyat Öğretmeni | 6 Kasım 2014 Saat 02:16

Buyur-uk: ünlü düşmesi, küçük-l-dü: ünsüz düşmesi, kavuş-ak: ünlü düşmesi, kahır-olmak: ünlü düşmesi.

Hocam daha kısası yok muydu ben şimdi bunu nasıl ezberleyeceğim siz bile ezberleyemezsiniz.

Çok iyi değil mi :)

Çok teşekkürler.

Verdiğiniz örnekler konuyu açıklamaya yönelik, zaten biz öğrenciler için en açıklayıcı yol örnek bu yüzden sizi tebrik ediyorum.

Büşra Tekin | 9 Kasım 2014 Saat 21:40

Çok teşekkür ederim, vallahi ödevimde çok yardımcı oldu.

Çok teşekkür ederim bunu yayınlayana çok işime yaradı sağolun. :D

Çok sağolun gerçekten.

Teşekkürler ama bence çok kötü olmuş.

Çok teşekkür ederim ellerinize sağlık.

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim, çok işime yaradı sağolun.

Burak Kalın | 15 Kasım 2014 Saat 17:40

Çok teşekkür ederim.

Çok güzel.

Teşekkürler öğretmenim.

Çok muhteşem.

Hocam ünlü türemesinden biraz daha örnek yapar mısınız?

En altta yazıyor.

Salihcan Akbulut | 18 Kasım 2014 Saat 22:11

10 numara teşekkürler.

Çok sağolun.

Eksik ama olsun.

Ses uyumu çıkmadı, nasıl gireceğim bilen var mı?

Lazımdı 4,5 sayfa tuttu, bunu yapandan Allah razı olsun.

İşime çok yaradı çok sağolun.

Güzel yani ama çok uzun.

Teşekkürler.

Çok işime yaradı.

Çok güzel sağolun.

İyi güzel olmuş da büyük ünlü uyumu ve küçük ünlü uyumu ses olayı mı yoksa başka bir şey mi?

Sağolun çok güzel işime yaradı :)

Edebiyat Öğretmeni | 24 Kasım 2014 Saat 00:51

Ses olayı değildir. Türkçenin kurallarınındandır.

Aynı ödevi vermiş öğretmen , öğretmenler günü kutlu olsun.

Allah razı olsun.

Hocam teşekkür ederim, ödevime yardımcı oldu ve çok özet.

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok güzel anlatılmış.

Çok güzel olmuş elinize sağlık. Allah razı olsun.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler çok süper olmuş bana çok lazımdı.

Bence harika olmuş.

Çok teşekkürler, sınava hazırlanıyordum çok yardımcı oldunuz :)

Çok güzel.

Merhaba ben Emre, iyi olmuş.

Teşekkürler.

İyi.

Gerçekten güzel.

Sağolun.

Tebrikler gerçekten çok güzel.

Çok teşekkürler.

Kim yaptıysa siteyi sağolun ya proje yaptım.

Teşekkürler işime çok yaradı.

Site gerçekten çok güzel, gezdim gezdim en sonunda buldum.

Bir konu yoktu ama işime yaradı.

Çok uzun, ben bunları nasıl yazacağım!

Çok iyi anlatılmış.

Sen sor diye.

Sağolun.

Çok iyiydi işime yaradı.

Çok harika bence.

Az ve öz anlatmışsan mükemmel olmuştur bu helal olsun.

Çok teşekkür ederim.

Sağolun kısa ve öz olmuş, teşekkür ederim.

Çok iyi ya!

Çok iyi teşekkürler.

Oh sonunda bitti. İnşallah 100’ü alacağım.

Çok sağolun, bunu buraya koyanın ellerinden öperim.

Çok teşekkürler.

Teşekkür ederim.

Çok güzel olmuş, sınava bununla çalışacağım.

Çok teşekkürler.

İlhan Berkcan | 4 Aralık 2014 Saat 22:51

Çok teşekkür ederiz, sizin sayesinde Türkçeden iyi alacağız.

Sağolun.

Çok güzel teşekkürler.

Benim de çok işime yaradı.

Güzel olmuş.

Çok güzel olmuş sağolun.

Eyvallah hocam güzel olmuş.

Güzel teşekkürler.

Duygu Tuncay | 9 Aralık 2014 Saat 09:20

Bayıldım çok güzel konu anlatımı süper çok beğendim bravo.

Müthiş.

Ben 9.sınıfım. Bu bende çok işe yaradı, bunu hazırlayana helal olsun ve teşekkürler…

Bu site benim ve arkadaşlarım için çok güzel oldu. Emirhan Ş. Zafer Ö. Ömer Er. Ü. Ümit G. Ahmet E. A/9E AİHL

Süper süper süper.

Seval Altıntaş | 10 Aralık 2014 Saat 18:22

Ben bu konuyu çok sevdim, çok güzel anladım ve hocam çok güzel anlatıyor.

Çok yardımcı oldu bu sayfa benim için :D ;D teşekkürler :P

Çok sağolun çok işime yaradı.

Çok güzeldi, işime belki yarar.

Çok teşekkür ederim. Çok işime yaradı. Özellikle “ulama” daha çok işime yaradı. Onun için ayrıca teşekkür ederim.

Güzel.

Bu siteden güzel yararlandım teşekkürler.

Gerçekten güzel olmuş sağolun çok yardımcı oldunuz :D

Çok teşekkürler.

Hocam elleriniz dert görmesin çok işime yaradı. Yarın hocama göstereceğim inşallah ödevimi beğenir :D

Selim Penaber Ertan | 15 Aralık 2014 Saat 19:11

Güzel ama ünsüz değişimlerinde hepsini almamışsınız. n-m değişimi, b-p değişimi, ğ-v değişimi, d-t değişimi hepsini almamışsınız. ;)

Çok teşekkürler. Çok işime yaradı.

Derse çok yardımcı teşekkürler.

Çok güzel, böyle güzel şeyler yazmaya devam edin :D :D

Başka yok mu?

Hocam çok işime yaradı, inşallah hoca yüksek not verir, ellerinize sağlık teşekkür ederim.

Çok uzun be!

Defne Beyza Güler | 21 Aralık 2014 Saat 13:16

harika teşekkürler. Sınavdan 100 aldım, performans ödevim sergiye kondu. Sanko Koleji’nde sergilenecek.
Trabzon Sanko Koleji

Yardımcı oldunuz.

Bu şiirdeki ses olaylarına yardımcı olur musunuz?

Geri Gelen Mektup

Ruhun mu ateş, yoksa o gözler mi alevden?
Bilmem bu yanardağ ne biçim korla tutuştu?
Pervane olan kendini gizler mi hiç alevden?
Sen istedin ondan bu gönül zorla tutuştu.

Gün, senden ışık alsa da bir renge bürünse;
Ay, secde edip çehrene, yerlerde sürünse;
Herşey silinip kayboluyorken nazarımdan,
Yalnız o yeşil gözlerinin nuru görünse…

Ey sen ki kül ettin beni onmaz yakışınla,
Ey sen ki gönüller tutuşur her bakışınla!
Hançer gibi keskin ve çiçekler gibi ince
Çehren bana uğrunda ölüm hazzı verince
Gönlümdeki azgın devi rüzgarlara attım;
Gözlerle günah işlemenin zevkini tattım.
Gözler ki birer parçasıdır sende İlahın,
Gözler ki senin en katı zulmün ve silahın,
Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin;
Sen öldürüyorken de vururken de güzelsin!

Bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden,
Bir yüz ki yapılmış dişi kaplanla hüzünden…
Hasret sana ey yirmi yılın taze baharı,
Vaslınla da dinmez yine bağrıdaki ağrı.
Dinmez! Gönülün, tapmanın, aşkın sesidir bu!
Dinmez! Ebedi özleyişin bestesidir bu!
Hasret çekerek uğruna ölmek de kolaydı,
Görmek seni ukbadan eğer mümkün olaydı.

Dünyayı boğup mahşere döndürse denizler,
Tek bendeki volkanları söndürse denizler!
Hala yaşıyor gizlenerek ruhuma ‘Kaabil’
İmkanı bulunsaydı bütün ömre mukabil
Sırretmeye elden seni bir perde olurdum.
Toprak gibi her çiğnediğin yerde olurdum.

Mehtaplı yüzün Tanrı’yı kıskandırıyordur.
En hisli şiirden de örülmez bu güzellik.
Yaklaşması güç, senden uzaklaşması zordur;
Kalbin işidir, gözle görülmez bu güzellik…

Hüseyin Nihal Atsız

Kardeşler bu site süper, dersi anlamanıza çok yardımcı olacaktır bana çok oldu.

Ben zaten biliyordum.

Bence hiç de uzun değil hatta kısaltarak yazmışlar. Örnekler harika zaten ellerinize sağlık çok yardımcı oldu :) Allah razı olsun :)(:

Bayram Alperen | 22 Aralık 2014 Saat 10:18

Sağolun vallahi hocalar beğendi.

Güzel.

Çok teşekkürler çok yardımı oldu.

Çok teşekkürler.

Harikaydı.

Teşekkürler.

Bu site çok güzel, işimize çok yardımcı oldu.

Hiçbir şey anlamadım iki tane video atın böyle olmaz.

Allah razı olsun.

Çok güzel.

Çok teşekkürler.

Bu siteyi tavsiye ederim :D

Sağolun çok yardımcı oldu.

Ahmet Hürkan | 29 Aralık 2014 Saat 19:57

Sağolun hocam çok işime yaradı, 100 alacağım bu sınavdan.

Sağolun hocam çok işime yaradı.

Çok yardımcı oldu.

Çok güzel olmuş.

Bu bir harika dostum!

Çok teşekkür ederim emeğinize sağlık.

Gecenin üçünde vallahi çok iyi geldi sağolun, ellerinize sağlık. Yarın iki sınav var edebiyat ve dil anlatım :(

Bazı eksikler var onları da katmanızı isterim, ondan başka eksikler yine de teşekkürler.

Güzel.

Eyvallah.

Performans ödevimi buradan yaptım teşekkürler. Yardımcı oldunuz :)

Elinize sağlık sizin sayenizde performans ödevimi yazdım. Ne kısa ne uzun vallahi Allah razı olsun sizi seviyorum.

Sağolun teşekkür ederim.

Çok iyi tavsiye ederim arkadaşlar.

Teşekkürler.

Çoğunluğun fikirleri, azınlığın fikirlerinde daha önemlidir; ben bu çoğunluğun içindeyim. Sonuç itibariyle çok güzel olmuş…

Çok güzel anlatmışsınız ağzınıza sağlık.

1. Sararan ve yalnız sözcüklerinde bir ses olayı var mı?
2. “Bahçedeki çiçeklerin kokusu başımızı döndürdü.” cümlesinde kaynaştırma ünsüzü var mı?

Benim ödevim var ve burada birkaç tane sözcük var.

Bence çok güzel.

Çok sağolun.

Harika bir program. Umarım 5 alırım. Teşekkürler.

Süperdi, yarınki yazılıya yardımcı olur. İnşallah 100 alırım :)

Teşekkürler yardımcı oldu.

Çocuklar buradan bakıyor, derste anlatıyor.

Emir Kolay | 5 Ocak 2015 Saat 16:30

Ödeve yardımcı oldu bayağı.

En sevdiğim konuydu güzel olmuş. Teşekkürler.

Performans ödevimi buradan yaptım teşekkürler. Yardımcı oldunuz :)

Özge Taşdemir | 5 Ocak 2015 Saat 18:40

Teşekkürler.

Çok sağolun kısa ve öz biçimde anlatılmış, yarına teslim etmem gereken ödevim vardı çok yardımcı oldu.

Çok güzel olmuş.

Edebiyat Öğretmeni | 5 Ocak 2015 Saat 22:58

sarı-ar-an ve yalın-ız sözcüklerinde ünlü düşmesi vardır. 2.cümlede ise koku-s-u sözcüğünde s kaynaştırma ünsüzüdür.

Teşekkürler.

Örneklerinizi daha fazla katın.

Çok güzel çok ayrıntılı süper.

Çok sağolun.

Çok güzelmiş yarınki yazılıma yardımcı olacağını düşünüyorum.

Çok güzel olmuş.

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz :))

Gerçekten çok teşekkürler.

Çok güzeldi sağolun.

Cidden kullanışlı ve güzel olmuş ellerinize sağlık.

Sağolun işime çok yaradı.

Sınav için iyi oldu sağ olun :)

Sınava gireceğim okula gidince bakalım kaç puan alacağım? Çok teşekkürler bütün konuyu çok iyi anladım.

Çok sağolun.

Ellerinize sağlık çok işime yaradı. Allah razı olsun.

Çok sağolun yardımcı olduğunuz için.

Teşekkür ederim. İşime çok yaradı.

Hocam “hukukun” ses olayı nedir söyler misiniz lütfen.

Çok sağolun.

O kadar uzun olur mu kısaltabilirsiniz.

Edebiyat Öğretmeni | 11 Ocak 2015 Saat 16:42

Normalde yumuşama olması gerekirken olmamıştır. Çünkü dilimize yabancı dillerden giren kelimelerde yumuşama olmaz. Sanat, hukuk gibi.

Şiir içinde ses olayı dedim şiirde gösterecektiniz yok ben beğenmedim, teker teker ayrıntılı istiyorum lütfen.

Çok teşekkürler elinize sağlık… :D

Teşekkürler.

Ulama en sonda fark etmedin mi :)

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Sağolasınız abiler ablalar çok işime yaradı.

Çok sağolun mükemmel, harika.

Çok teşekkürler. Gerçekten çok işime yaradı.

Neden ünsüzler ünlüler filan yok?

Teşekkürler çok işime yaradı.

Aynen.

Gerçekten yardımcı oldu, bu siteyi tutuyorum :D

Teşekkür ederim.

Gerçekten yazılıma büyük katkısı oldu.

Süperdi yazılıya buradan çalıştım. Teşekkürler.

Teşekkürler.

Gerçekten çok işime yaradı, konuyu anlayamıyordum ama siz kısa ve öz yazmışsınız çok sağolun.

Sınavdan 100 alacağım sayenizde sağolun, Allah razı olsun :)

Melike Rana | 18 Ocak 2015 Saat 01:47

Çok güzel hazırlamışsınız hocam emeğinize sağlık zor bir zamanda çok işime yaradı çok da iyi anladım :-)

Çok teşekkür ederim.

Ne kadar güzel olmuş :)

Sağolun.

Bu çok iş görücü olmuş.

Mehmet Ali Çetinkaya | 27 Ocak 2015 Saat 13:07

Teşekkür ederim harika olmuş vallahi herkese tavsiyem.

Eyvallah hocam.

Güzel olmuş ellerinize sağlık.

Ulama hariç hepsini yazdım ulama olsaydı çok daha iyi olurdu.

Çok işime yaradı çok teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Ben size güveniyorum yazdıklarınız beni memnun etti. :)

Dil anlatım dersinde uyuduğum için anlamamıştım okuyup çalıştım. Teşekkürler.

Dil anlatım dersi çok zor bir ders, biz liseliler için baraj dersidir.

Aynen.

Merci beaucoup.

Çok iyi olmuş.

Çok teşekkürler.

İşimi gördü bana yeter.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim :)

Çok sağolun :)

Teşekkürler çok iyi olmuş.

Çok ama çok her şey için teşekkür ederiz.

Çok kısa, ödevimi yapamıyorum.

Çok uzun ama çok teşekkür ederim. :)

İşime yaradı diyemem diyemem çünkü çok güzel.

Bence de.

Allah razı olsun, vallahi çok yardımcı oldu.

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Tek kelime ile harika. Teşekkürler.

Allah razı olsun vallahi, öğretmenden iyi bir puan aldım.

Sağolun sınava çalıştım.

Sağolun teşekkürler.

Süper.

İyi çok sağ olun çünkü cuma günü sınavım var benim ona çalışmam lazım.

Teşekkürler sağolun.

Süper.

Sağolun.

Süper.

Sağolun çok işime yaradı.

Çok teşekkürler çok güzel çok işime yaradı.

Teşekkür ederim.

Bence de mükemmel sağolun elleriniz dert görmesin.

Kaynaştırma ünsüzünden sonrakinin adı nedir acil cevap bekliyorum lütfen.

Çok güzel hocam.

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz sağolun.

Çok sağolun yazılıya çok iyi çalıştım.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Süper.

Çok sağolun bugün olacak sınav için çok yardımcı oldunuz. :D :)

Teşekkürler.

Aynen.

Çok güzel, edebiyattan 98 aldım teşekkürler.

Ben cümle halinde istedim bu ne?

Eksik bunlar :(

Teşekkürler.

Esra Akgün | 22 Mart 2015 Saat 16:27

Yavrularım ben de öğretmenim, uzun zamandır ben bu meslekteyim internet sitelerine fazla güvenmeyin düzenli not tutun çok güzel olur. Sınıfın en başarılısı sizler olursunuz. Lütfen bana güvenin.

Teşekkürler.

Batıkan Yalçınkaya | 23 Mart 2015 Saat 17:59

Teşekkürler :)

Sınavda 84 aldım sağolun.

Teşekkürler gerçekten işime yaradı :D

Teşekkürler.

Çok faydalı oldu tavsiye ederim.

Teşekkürler sınıfta falan bayağı işime yaradı.

Sağolun işime çok yaradı. :)

Çok güzel.

Sınava çalıştım teşekkürler.

Teşekkürler çok işime yaradı.

Çok teşekkürler hocam proje ödevim için çok iyi olur.

Çok teşekkürler. Yardımcı oldu :)

Eyvallah çok güzel oldu ödevim :)

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Sınavıma çalışabildim teşekkürler.

Ellerinize sağlık güzel olmuş emeğe saygı duyuyoruz teşekkürler :)

Teşekkürler.

Sağolun, teşekkürler.

Teşekkürler. Bu site bir harika. Sınavıma çalışmam için çok yardımcı oldu.

Çok güzel, inşallah güzel not alırız :)

Teşekkürler defterimi kaybetmiştim yarın da sınavım vardı. Burası olmasa ne yapacaktım bilmiyorum. Tekrar teşekkürler :)

Mehmet Reis | 30 Mart 2015 Saat 21:55

Sınavdan yüksek almak umuduyla…

Bence değil :D

Sağolun teşekkürler…

Burada proje ödevimi yaptım.

Çok teşekkürler.

Eyvallah çok yardımcı oldunuz.

Allah razı olsun inşallah sınav iyi geçer :D

Çok teşekkürler.

Proje ödevim için gerekliydi çok teşekkürler :D

Çok iyi oldu 50 aldım :D

Çok teşekkürler.

Hocam bir de sözcük olaylarını koysanız süper olacak. Sözcük olayları yazıyorum ses olayları çıkıyor aynı şey mi?

Sağolun.

Edebiyat Öğretmeni | 4 Nisan 2015 Saat 09:08

Sözcük olayı diye bir kavram yoktur. Ses olayı vardır.

Çok güzel sağolun.

Bence de proje ödevime çok yaradı.

Deyimlerde ses olayını arıyorum da proje ödevim benim ama nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar bilen var mı?

Çok çok çok teşekkür ederim .

Gerçekten çok güzel olmuş sınava iyi çalıştım sağ olun.

Böyle programlar yaptığınız için Allah sizden razı olsun.

Çok teşekkürler sınava tempolu gireceğim.

Çok iyi gerçekten sağolun… :D

Allah rızası için yardım edin, ben bu ödevin altından kalkamıyorum :(

Bence bu site çok iyi.

Sağolsun çok teşekkürler projede çok yardımcı oldunuz. Başarılarınızın devamını bekleriz.

Hocam çok teşekkür ederim faydası oldu :D

Eyvallah proje ödevimi yaptım.

Gerçekten çok güzel olmuş. Sınava iyi çalıştım sağ olun.

Çok teşekkür ederim. Sınava hazırlık için çok iyi olmuş ellerinize sağlık.

Çok güzel.

Çok sağolun bunlar sayesinde sınavdan iyi not alabilirim.

Sınava sayenizde çok iyi hazırlandım, umarım yüksek not alırım, çok iyiymiş teşekkürler :)

Teşekkürler.

Elinize sağlık çok iyi olmuş.

Sağolun teşekkürler.

Mehmet Dağ | 10 Nisan 2015 Saat 18:33

İyi olmuş sağolun.

Çok teşekkür ederim teşekkür ederim.

Performans ödevi için yaptım çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok detaylı değil.

Teşekkür ederim.

Gerçekten çok işime yaradı size minnettarım.

Süper.

Teşekkür ederim. Bunu yaptım diye 3 sözlüme de 100 aldım.

Çok teşekkürler.

Gerçekten süper bir sayfa biraz geç keşfetmeme rağmen bayıldım. Benim dönem ödevim dil ve anlatımdan ve benden 10 sayfa olan diyet hikayesinin tüm kelimelerindeki ses olaylarını incelemem istendi. Nasıl bitecek bilmiyorum keşke kısa bir şey olsaydı da size sorsaydım hocam. :(

Bana aslında ses olayı gerekli ama ben yine de teşekkür ederim işime yarayacak.

Teşekkürler çok sağ olun zeka küplerimiz sizlersiniz bizim canım hocam çok sağolun.

Çok iyi bir site teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler. Teşekkürler.

Eyvallah.

Eyvallah.

Çok işime yaradı teşekkür ederim arkadaşlarıma tavsiye edeceğim.

Teşekkürler.

Abdulmuttalip | 19 Nisan 2015 Saat 17:23

Hiçbir şey anlayamıyoruz ki düzgünce anlatamıyorlar.

Teşekkürler.

Mükemmel bir şey.

Elinize sağlık.

Teşekkür ederim.

Yazanın elleri dert görmesin sağ olun çok işime yaradı :D

Çok iyi.

Hocam çok sağolun.

Teşekkürler çok işime yaradı.

Sağ olun sayenizde projemden 100 aldım.

Allah razı olsun.

Süper olmuş çok teşekkür ediyorum :D

On numara beş yıldız.

Çok teşekkürler tam istediğim gibi.

Bohça, ipekli mendil, semaver ses olaylarını bulur musunuz?

Talha Eyyüb | 26 Nisan 2015 Saat 13:21

Teşekkürler sayenizde sınava hazırım.

Hocam sağ olun projeyi buradan yaptım :D

“Sevmişti” kelimesinde bir ses olayı var mı?

Çok teşekkürler, güzel açıklamışsınız ama daha fazla örnek olabilirdi.

Teşekkürler.

Çok iyi olmuş.

Süper!

Allah razı olsun sizden.

Edebiyat Öğretmeni | 1 Mayıs 2015 Saat 11:16

sevmiş-i-di. Ünlü düşmesi ve ünsüz benzeşmesi vardır.

Çok ayrıntıya girilmiş.

Çok güzel ellerinize sağlık.

Vallahi helal olsun, çok işime yaradı projemi de yaptım.

Teşekkürler güzel olmuş.

Sınav için bu siteden çalıştım. Allah bu sitenin sahibinden razı olsun, sınavdan 85 aldım :D

Hocam elinize sağlık çok güzel olmuş çok teşekkürler çok işime yaradı.

Yasin Yazar | 4 Mayıs 2015 Saat 20:31

Sınavda çok yardımcı oldu emeğinize sağlık.

Ben zaten biliyordum ancak bilmediklerim de varmış sağolun.

Teşekkürler.

Çok sağolun.

10 numara olmuş.

Arkadaşlar herkese çok teşekkürler :D :D Çok işime yaradı.

Hiç iyi anlatılmamış.

Mükemmel olmuş sınava çatışmada büyük yardımı oldu.

Çok güzel bir site.

Hatırlıyorum da sanki daha çok vardı.

Hiç beğenmedim.

Şu hiç beğenmedim diyenler Allah bilir hiç birini okumamışlardır. Harika olmuş ellerinize sağlık. Sınavıma yardımcı oldu, helal olsun :)

Teşekkürler hepinize. Sınavdan 50 bekliyorum. Allah razı olsun.

Teşekkürler…

Teşekkürler.

Serra Yılmaz | 11 Mayıs 2015 Saat 17:32

Çok uzun ama projemi tamamladım. Allah razı olsun hepinizden.

Sizin sayenizde sınavımdan yüksek not alacağım :)

Eyvallah.

Çok teşekkürler, emeğinize sağlık.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Teşekkürler.

Çok çok çok teşekkürler.

Eyvallah hocam :d

Teşekkür ederim, sınava gireceğim. Umarım iyi bir not alırım.

Sağ olun hocam. :)

“anlattı” kelimesindeki ses olayı nedir?

Teşekkür ederim projem vardı umarım iyi not alırım.

Çok güzelmiş.

Çok teşekkürler konuyu şimdi daha iyi anlıyorum.

Teşekkürler.

Edebiyat Öğretmeni | 18 Mayıs 2015 Saat 12:37

Ünsüz benzeşmesi vardır. anlat-dı – anlat-tı

Teşekkürler.

Muhammed Selahaddin | 20 Mayıs 2015 Saat 21:17

Yorum yazmak için 2 km indim ama olsun, sizin sayenizde edebiyatı anladım sağ olun. Buradan Davut’a selamlar Semih’e kulaklığımı vermedim küstük ona selam yok Ali’ye de selamlar ya da hepsinden iğreniyorum.

Çok sağolun.

Süper :)

Çok teşekkür ederim siz olmasaydınız projeden not bile alamayacaktım, çok teşekkür ederim.

Çok sağolun sınavda çıkacak konuydu bu :)

Son yorum benden.

Sen bunun doğru olduğuna inanıyor musun?

Her şey var.

Çok güzel sağolun.

Canlı bile anlattı hocamız böyle anlamadım. Çok teşekkür ederim :D

Teşekkürler.

Çok teşekkür ederim.

Çok teşekkür ederim.

Teşekkürler.

Çok sağolun Allah razı olsun.

Çok teşekkür ederim. Çok sağolun (:

Ekrem Can Yaşar | 1 Haziran 2015 Saat 08:36

Çok güzel ilk kez internet üzerinden bir sınava çalışabildim. Çok teşekkürler.

Rafet Çınar | 1 Haziran 2015 Saat 18:20

Sağolun çok işime yaradı teşekkürler.

Zeynep Çamcı | 1 Haziran 2015 Saat 20:43

Abartmayalım isterseniz ama yine de güzel olmuş.

Yarın sınavım vardı nasıl çalışacağımı bilmiyordum. Çok teşekkür ederim.

Beste Kayaaslan | 11 Haziran 2015 Saat 23:14

Çok iyi olmuş ellerinize sağlık çok işime yaradı.

Teşekkürler çok işime yaradı.

Tevfik Selver | 8 Temmuz 2015 Saat 11:22

Elinize sağlık. Türkçeyi iyi bilirim sanırdım, meğer bunlar eksik kalmış.

Merhaba, sondaki sert ünsüzlerin yumuşaması fiillerde de geçerli midir? Örneğin; “Bu parayı vermeği gerçekten istiyor musun?” ya da “Bu parayı vermeyi gerçekten istiyor musun” bunların hangisi doğrudur?

Edebiyat Öğretmeni | 6 Ağustos 2015 Saat 20:49

“Bu parayı vermeyi gerçekten istiyor musun” doğrudur.

Teşekkürler unutmuştum. Yeniden hatırlamama yardımcı oldunuz.

Kaynaştırma harfleri ünsüz türemesi olarak kabul edilebilir mi? ÖYSM bu konuda hangi görüşü kabul ediyor?

Edebiyat Öğretmeni | 23 Ağustos 2015 Saat 10:08

Evet kabul ediliyor.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: