Ses Bilgisi Test-1

Sponsorlu Bağlantılar

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz düşmesine" uğramış birden çok sözcük kullanılmıştır?
A) Sevginin küçücük görünümünden sıcacık bir hikâye çıkardığını görmüştüm.
B) Ufacık dedikodular bile büyük bir aileyi dağıtmak için yeterli olur.
C) Evlerin minicik saçaklarından yere kadar buzlar sarkıyordu.
D) Araba, büyücek bir binanın önünde sarsılarak durdu.
E) Mahallenin daracık sokaklarında çeşitli oyunlar oynardık.
 
2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcükte "ünsüz türemesi" görülmektedir?
A) Bu ciddi bir konu, pek dedikodu değil
B) Allı turnam bizim ile uğrarsan
C) Telli duvaklı gelin olmak hepsinin hayaliydi.
D) Mutluluk hazzını tatmak için tüm acılara katlandı.
E) Şiirin özelliği de zor anlaşılır olmasıdır.
 
3. Sonu sert ünsüzle biten tek heceli sözcüklerde genellikle ünsüz değişimi olmaz.
Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala aykırı bir örnektir?
A) Ek   B) Çat   C) Yurt   D) At   E) Maç
 
4. Süreksiz sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten sözcükler ünlü ile başlayan ek aldıklarında ünsüz değişimi (yumuşama) olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala aykırı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Bir kez doğan bir daha ölmez inancım bu.
B) Bu gerçeği bilişimdendir baş eğişim.
C) Varlık sebebim, gerçek yaşama sevincimsin
D) Seçtim hürriyeti kaderimi zorlayarak
E) Aşk dedim, kendimi buldum kendim.
 
5. Sonu sert ünsüzle biten sözcükler ünlü ile başlayan ek aldığında, ünsüz değişimine (yumuşama) uğrarlar.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala aykırı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Sevecen olacaksın yaşarken bu hayatı
B) Yağmur bulutları gitmiyor başımdan bir türlü
C) Sevin bütün insanları, bir dünya kurun
D) Şu gizemli yaşamda hep seninle varım
E) Olsun sığınacağın yer, bir gönülhanesi
 
6. Kervansaraylardan (I)ayrılıyor ve yolculuğumuzun ikinci durağı Şuayipşehri'ne doğru, tozu dumana kata kata (II)ilerliyoruz(III)Söylendiğine göre, yirmi kilometre yolumuz var. Ama bildiğimiz yirmi kilometrelik yollara (IV)benzemiyor. Toz fırtınası yolculuğumuza (V)kılavuzluk ediyor.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerin hangi ikisinde "ünlü daralması" vardır?
A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) III. ve IV.   D) IV. ve V.   E) I. ve III.
 
7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ünsüz değişimi" ne örnek bir kullanım vardır?
A) İki çeşme oldu özleminle gözlerim
B) Sen ki baştanbaşa neşe dolusun şimdi
C) Sevgi sınırsız bir minyatürdür tablo örneği
D) Yeni bir hayata niye başladın, nasıl başladın?
E) İstanbul denince hep seni yaşıyorum.
 
8. Ortalık ağarıyor, şehrin alanı, gittikçe doluyordu.
Bu cümlede altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Ünlü Daralması – Ünsüz Benzeşmesi
B) Ünsüz Değişimi – Ünsüz Benzeşmesi
C) Ünsüz Değişimi – Ünsüz Türemesi
D) Ünlü Düşmesi – Ünsüz Değişimi
E) Ünsüz Türemesi – Ünlü Düşmesi 
 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz benzeşmesi" ne örnek bir kullanım yoktur?
A) Bu saatte açık lokanta bulabilir miyim diye sormamalısın.
B) Ara sokaktaki lokantaya gitmeli ve alinazik yemelisin.
C) Bilmediğiniz bir kentte adres bulmak çok zordur.
D) Efsanelerin nasıl yaşatıldığını kendi gözlerinizle görmelisiniz.
E) Sonunda açlıktan bayılmak üzereyken bir lokanta bulursunuz.
 
10. Topu topu bir tane yol vardı, nasıl (I)kayboldunuz, diye sormayın, bunu başardık. Örneğin yol birdenbire ikiye (II)ayrılıyordu ve biz hiç aksatmadan yanlış yola (III)giriyorduk. Bir süre (IV)ilerledikten sonra, toprağında çalışan bir köylü görüyor, ondan tarif alıyor doğru yöne (V)dönüyorduk.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinde hem "ünlü düşmesi" hem de "ünsüz değişimi" vardır?
A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V.
 
11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ünsüz benzeşmesine (sertleşme)" örnek bir kullanım yoktur?
A) O tahtalar, çamaşırlar da geçti, yok hâlim.
B) Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın.
C) Canavarlar kaçıyormuş gibi gür bir doludan.
D) Ayakta sallanışım zorladır, Allah bilir.
E) Hacı Kalfa, çatkın çehresini daha da çatıyor.
 
12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?
A) Bir dost bulamadım, gün akşam oldu.
B) Abdal oldum, şal giyindim bir zaman
C) Dalgın duyuyor rüzgârın ahengini dal dal
D) Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal
E) Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde
 
13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde "ünsüz türemesi" yoktur?
A) Sert, şiddet yüklü ve heyecanlı insanlardı bunlar.
B) Kutsal bildikleri her şeyi reddetmişlerdi.
C) Gazete haberinden sonra olayın sırrı çözülmüştü.
D) Çin Seddi binlerce yıldır ayakta duruyor.
E) Son sorunumuzu da amcam halletmişti.
 
14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sözcük oluşurken bir ünlü düşmesi gerçekleşmiştir?
A) İnanılmaz biçimde gönlü bu şehirde kaldı.
B) En yakın arkadaşına devretmişti masadaki yerini
C) Her şey öyle yeni ki burda, beynin tazelenir.
D) Biliyor musun şehrin caddelerinde ruhunu bıraktı.
E) Kolunu kaldırırsan bütün sihri uçar gider.
 
15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ünsüz düşmesi"ne örnek bir sözcük kullanılmıştır?
A) Ömrüm, İstanbul'da rüyada gibi geçsin
B) Sevmeyi senin sözlerinden öğrendim
C) Ne yapsam, neylesem çilem dolmuyor
D) Boğaz kıyısında bir büyük sofradır gönlüm
E) Sıcacık özlemim at koşturuyor zamanda
 
16. Bazı sözcükler küçültme eki alırken ünlü türemesi görülebilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır?
A) Sen benim biricik muhabbetimsin hayatta
B) Ne söylesem sevdiceğim sana az gelir.
C) Yaşanmıyor senden ayrı küçücük bir günüm
D) Ufacık aynalardan bile taşıyor güzelliğin
E) Varılabilecek en son durak, bıçak sırtı 
 
17. "-n sesi" hem kaynaştırma harfi hem de ikinci tekil iyelik eki olarak kullanılabilir.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde "-n sesi" kaynaştırma harfi olarak kullanılmıştır?
A) Şu âlemde bulamadım vefanı
B) Yeşil türbesini gezdik dün akşam
C) Ben severim, eller sürer safânı
D) Safadır, senin uğruna bana can vermek
E) Be insafsız, az mı çektim cefânı!
 
18. Yürürken kuru bir yaprağı eziyor. (I)Sesini duyamıyorum (II)ezildiğini göremiyorum. (III)Yaptığını beğenmediğim için de (IV)yüzüne bakmamıştım, (V)gelmesine dayanamamıştım.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi hem ikinci, hem üçüncü kişiyi çağrıştıracak biçimde kullanılmamıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
19. Etrafımda dalgın uyuyan ve ıstırapla kıvranan çehrelerin yerini, çocukluk yıllarımın saadetini yapan yüzler alıyor.
Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmektedir?
A) Ünsüz değişimi    
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünlü düşmesi
E) Ünsüz düşmesi
 
20. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansıma sözcüklere yer verilmiştir?
A) Dokunur denize şıp şıp martı kanatları
B) Yıllar yılı sahilde durup bekliyorum
C) Bir pembe ışıksın vuruyorsun camlara
D) Vuslatından hani bir saniye ayrılmayayım
E) Gözlerin çığ gibi baştanbaşa bir canlı resimdir.
 
21. Sonu sert ünsüzle (p, ç, t, k) biten bazı sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında sert ünsüz yumuşar (b, c, d, g, ğ olur). Bazı tek heceli sözcüklerde bu durum gerçekleşmez.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz değişimi olmamıştır?
A) Kolunu Nihal'in okşadığı paltom çalınmıştı.
B) O günden sonra çöpümüzü bile almıyordu.
C) Pencerenin yüksekliği bir metre bile değildi
D) Odun kömür kırma işine de katlanacağız artık
E) Kaynağı, koruyucu kullanmadan yapmıştı.
 
22. Adanın önüne gemiler gelince keçiler kayalıkların üstüne dizilip seyre çıkıyorlar onları. Gemiciler de derde deva diye keçileri yakalayıp götürüyorlar.
Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?
A) Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşme)
B) Ünsüz Değişimi (Yumuşama)
C) Ünlü Daralması
D) Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
E) Ulama
 
23. Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez, iki ünlü sesin yan yana gelmesini gerektiren durumlarda araya kaynaştırma harfleri (y, ş, s, n) girer.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur?
A) İlk keçiyi keser kesmez fırtına çıkıyor.
B) Üstünde yılan uyuyan adamı büyülemişti.
C) Kuşun kanadının altında da olsam beni bulur.
D) Adamsa düzgün düzgün soluk alarak uyuyordu.
E) Ötedeki çınarın altındaki kanepeye oturdu.
 
24. Bir iki gün şehre gitse demir kır atı (I)huysuzlanıyor(II)tepiniyor, yanına gidenleri korkunç bir öfkeyle (III)ısırıyor(IV)tekmeliyor ve yem (V)yemiyordu.
Yukarıdaki parçada numaralanmış yüklemlerden hangilerinde ünlü daralması vardır?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) II. ile IV.
 
CEVAP ANAHTARI
1-A 2-D 3-C 4-D 5-A 6-B 7-C 8-B 9-D 10-A 11-C 12-E 13-A 14-B 15-E 16-A 
17-B 18-E 19-D 20-A 21-B 22-A 23-D 24-D

Etiketler: , , , , ,

140 YORUM VAR “Ses Bilgisi Test-1”

Teşekkürler.

Çok güzel ben 5 tane soru istedim.

Zor sorular.

Çok kolay sorular.

İdare eder.

Çok güzel sorular var.

Siz olmasanız 6-B sınıfının imdadına kim yetişecek :p

Çok teşekkür ederim sizlere, aslında cevapları yazmasaydınız biz bulabilirdik.

Sorular idare eder fena değil.

Ben 5. sınıfım bu 6. sınıf soruları değil mi?

Süper sorular.

Teşekkür ederim sorular güzelmiş.

Çok kalite sorular var, elinize sağlık.

Çok faydalı bir test oldu.

Sorular çok güzel.

Ben 40 tane istiyorum.

Ben 50 tane istiyorum.

Emeğiniz için teşekkürler.

Çok kolay sorular yine de teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok teşekkür ederim güzel sorular için.

22’nin C olması gerekmiyor mu? Ben daralma göremedim, daralmada ünlü değişir ama burada ünlü türemiş. Tamam sertleşme de yok ama daralma da yok. Çıkıyorlar–çıkmaktan oluyor, -yor gelince -ı türüyor. “Götürüyorlar”da ise götürmek ve -yor gelince -ü türüyor. Acaba başka bir yerde var da ben mi göremedim? Yardım lütfen.

Edebiyat Öğretmeni | 16 Aralık 2013 Saat 16:51

diye sözcüğünde daralma vardır. de-ye — di-ye

Çok çok iyi olmuş.

Açıklamalı cevabı yok mu?

İdare eder :D

Çocuk oyuncağı bu, 100 aldım.

Teşekkürler.

Bence çok güzel.

Çok sağolun.

Bence faydalı olmuş.

Bu soruların hepsi ünsüz türemesi ile ilgili mi? Acil yardım edin.

Çok sağolun.

Edebiyat Öğretmeni | 4 Ocak 2014 Saat 01:11

Hayır hepsi değil.

Faruk Bora | 5 Ocak 2014 Saat 18:11

Lan lise 3’e geldim hala aynı konu 6 senedir aynı konuyu görüyorum.

Sağolun. Performans ödevim için çok yararlı oldu :)

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Sağolun teşekkürler

Teşekkürler.

Teşekkürler sınava yardımcı oldu.

Sayfa güzel çok yardımcı oldunuz teşekkürler :)

Teşekkürler.

Testi beğendim ama biraz sorular kolaydı.

Bence de!

Ben ödevim için hazırlıyorum. LYS ve YGS’de çıkmış sorular acaba bu sorular sınavda çıkmış sorular mı?

Edebiyat Öğretmeni | 20 Ocak 2014 Saat 23:28

Hayır bunlar çıkmış sorular değil.

Beyza Avcı | 28 Ocak 2014 Saat 18:39

Sorular çok kolay ben bunların fotosunu çekip çıkartacağım biraz yazıları büyütseniz :)

Açıklamalı cevabı olmasa da güzel.

Teşekkürler.

Ben fen istedim Türkçe çıktı ama sağ olun.

Güzel olmuş.

8 sorunun cevabını kontrol edebilir miyiz? Cevap A gibi gözüküyor. Teşekkürler.

Edebiyat Öğretmeni | 28 Şubat 2014 Saat 07:41

ağarmak sözcüğünün kökü “ak”tır. Bu yüzden cevap doğrudur.

Çok güzel olmuş.

Güzel test.

5/A sınıfına yardım ettiniz.

Teşekkürler bu soruları hazırlayan tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sonuyorum.

Çok teşekkürler herkese.

Çözümü olsa çok daha iyi olurmuş.

Çok güzel çok faydası olur inşallah.

22’nin c olması gerekiyor. Çünkü ünsüz benzeşmesi var: Yakalayıp , dizilip. Siz diye sözcüğünde daralma vardır demişsiniz. Fakat diye çekim ekidir, kökü olmaz yani daralma olmaz. Cevap C.

Ümmühan Közkan | 14 Nisan 2014 Saat 16:32

Öneri ve bilgileriniz için teşekkür ederiz.

Teşekkürler.

Benim ödevim için her ses olayından birer tane gerekiyordu zaten.

Teşekkürler.

Sevda Çetin | 9 Mayıs 2014 Saat 11:38

Gerçekten çok beğendim sorularınızı, teşekkürler.

Süper sorular.

Muhteşem bir test, herkese tavsiye ederim.

Fatıma Şerife | 23 Mayıs 2014 Saat 01:18

Bence gayet kolaydı.

Sayfa güzel planlanmış, her konuya ait soru var emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. :)

Harika olmuş.

Teşekkürler.

Şık sorular.

Cafer Turan | 14 Ekim 2014 Saat 12:09

Aynen katılıyorum.

Çok iyi oldu.

Çok güzel, bu konuyu yapamama rağmen 15 doğrum var ;)

Teşekkürler.

Çok ama çok iyi olmuş.

Bence çok da iyi olmuş çok da güzel olmuş. Şaka bir yana gerçekten ellerinize sağlık işime yaradı.

Yardıma ihtiyacım vardı.Teşekkür ederim emeği geçen herkese.

Sorular gerçekten süpermiş, emeğiniz için teşekkürler.

Ben bunların hepsini deftere geçireceğim.

Çok faydalı buldum, güzel sorular var emeğinize sağlık :)

Aynen.

Testler çok kolay.

Yok canım bu 9.sınıf soruları.

Çok güzeller, sınavım için yardımcı oldu inşallah sınavdan yüksek alırım :D

Asıl ben herkese katılıyorum.

Teşekkürler.

Çok sağolun çok.

Hep böyle sorular hazırlayın. Ödevlere yardımcı oluyor :)

Güzeldi ama 30 tane daha olsaydı iyiydi :)

Çok teşekkürler.

Teşekkürler.

Bence de güzel sorular ama bana açıklamalı 50 soru gerekiyor.

5 ve 17. soruyu anlamadım açıklar mısınız?

Bence faydalı ve akılda kalıcı.

Zor sorular.

Cevap anahtarında hatalar var.

Aybüke Ceylan | 31 Aralık 2014 Saat 16:35

Çok güzel sorular ama soruların doğru cevaplarını bulamadım.

Dil anlatımla ilgili test mi?

Çok iyi test hazırlamışsınız.

Çok güzel performans yaparken çok işe yaradı.

Beğendim sağolun.

Teşekkürler.

Çok teşekkürler.

Çok güzel olmuş bravo işime yaradı.

Sağ olun faydasını gördüm.

Sorular çok zor ama elinize sağlık teşekkürler :)

Teşekkürler.

8.soruda “ağarıyor” sözcüğünde yumuşama yok.

Edebiyat Öğretmeni | 12 Ocak 2015 Saat 13:30

Ağarmak sözcüğü ak-armak sözcüğünden gelir.

Müthiş!

Aynen.

Çok teşekkür ederim.

Çok sağolun.

4.soru nasıl E arkadaşlar?

Teşekkürler.

Edebiyat Öğretmeni | 31 Ocak 2015 Saat 18:37

E değil zaten cevap D.

E cevabı olmasa daha iyi olurdu.

Çözümler çabuk yetişin imdadıma!

Sorular basit teşekkürler.

Ben 5 tane soru aldım güzel.

Harika bir test!

Sena Tuncel | 12 Mart 2015 Saat 19:39

Evet güzel çünkü pazartesi günü Türkçe yazılım var ama daha güzel olabilirdi.

Çok iyi.

Emeği geçen herkese teşekkür ederim çok sağolun.

Bence sorular çok basit 6.sınıf düzeyi resmen ama teşekkür ederim.

Bahar Kozan | 30 Mart 2015 Saat 17:39

Çok güzel bir test, benim de yarın sınavım var. Kendimi test etmiş oldum :-D

Bu sorular çok yardımcı oldu teşekkürler.

Teşekkür ederiz. Eliniz dert görmesin hocam.

İşte bu soruları istiyorum teşekkürler.

Çok uzun sorular.

Teşekkürler.

Çok güzel bir şey bu işime yaradı.

Bir fen lisesi öğrencisi için çok kolay sorular.

Gerçekten çok süper sorular ayrıca kolay teşekkürler.

Güzel sorular sağolun.

13.sorunun ‘D’ olması gerekmiyor mu? Eğer değilse neden?

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: