Öne Çıkanlar

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama,
 2. 1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,
 3. 1.dönem ders başarı durumunun tespiti,
 4. Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması,
 5. Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,
 6. Yıllık ödevlerin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,
 7. Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;
  • Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
  • Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,
 8. Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,
 9. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,
 10. Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,
 11. Dilek ve temenniler.

2014-2015 Edebiyat Grubu Dersleri 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı İndir!