Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

1. Açılış ve yoklama,

2. 1.dönem zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi planlandığı halde uygulanamayan, uygulandığı halde beklenen sonucu vermeyen konuların görüşülmesi,

3. 1.dönem ders başarı durumunun tespiti,

4. Başarıyı artırıcı tedbirlerin tespitinin karara bağlanması,

5. Ölçme değerlendirme konusunda yapılması gerekenler,

6. Proje ödevlerinin toplama zamanı ve değerlendirilmesi ile ilgili konular,

7. Belirlenen hedef ve davranışlara ulaşmak için;

  • Derslerde kullanılacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
  • Okulda ve çevrede bulunan araç gereçler ve bunlardan nasıl yararlanılacağının tespiti,

8. Öğretmen, öğrenci ve veli ilişkileri,

9. Diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği,

10. Dersleri daha zevkli işlemek için faaliyetler,

11. Dilek ve temenniler.

2015-2016 Edebiyat Grubu Dersleri 2.Dönem Zümre Toplantı Tutanağı İndir!