Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Sponsorlu Bağlantılar

Cumhuriyet dönemi saf şiirini andırır. Tema yönünden onlardan ayrılır. Kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işler. Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.

Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin özellikleri:

 • Kurtuluş Savaşı’nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış, dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir.
 • Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline büyük önem verilmiştir.
 • Yabancı dillerin dil kuralları terk edilmiştir.
 • Yabancı sözcükler yerine mümkün olduğunda Türkçe karşılıkları kullanılmıştır.
 • Hece vezni kullanılmıştır.
 • Millî konulara yer verilmiştir, millî hisler ön plândadır.
 • Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır.
 • Şiirlerde halk arasından seçilmiş sıradan insanlar vardır.
 • Şairler şiirlerini, Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımlamışlardır.

Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirin tema ve içerik bakımından Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiiriyle benzer ve farklı özelliklere göre karşılaştıracak olursak;

 • Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiirlerde genellikle bireysel nitelikli konular işlenmiş gibi görünse de aslında şairler bireysel olarak çıktıkları yolda milli ve yerli konuları ve manzaraları işlemişlerdir.
 • Halk şiiri ve Millî edebiyat dönemi şiirleriyle Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir benzer temalar etrafında şiirler yazılmıştır.
 • Şiirlerde hece ölçüsü ve ahenk unsurları başarıyla kullanılmıştır.
 • Şiirlerde hemen hemen aynı edebî sanatlar kullanılmıştır.
 • Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler birer dergi etrafında kümelenmişlerdir.
 • Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairler, batı edebiyatçılarından diğerlerine göre daha fazla etkilenmişlerdir.

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairler ve Edebi Topluluklar

1. AHMET KUTSİ TECER (1901-1967)

 • “Neredesin?” şiiriyle tanınmış ve sevilmiştir.
 • Şair ve oyun yazarıdır.
 • Halk şiiri geleneğine bağlı bir şairidir; Âşık Veysel’i edebiyat dünyamıza o tanıtmıştır.
 • Eserleri:
 • Şiir: Şiirler
 • Oyunları: Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı.

2. ARİF NİHAT ASYA (1904-1975)

 • “Bayrak Şairi” olarak bilinir.
 • Hece ve aruzu kullandığı şiirlerin yanı sıra serbest şiirler de yazmıştır.
 • Dini ve millî duyguları, kahramanlıkları sade bir dille şiirleştirmiştir.
 • Rubai türünün son ustalarındandır.
 • Eserleri:
 • Şiir: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kıbrıs Rubaileri, Köprü.
 • Mensur Şiir: Yastığımın Rüyası, Ayetler.
 • Düzyazı: Kanatlar ve Gagalar, Terazi Kendini Tartmaz.

3. KEMALETTİN KAMU (1901-1948)

 • Vatan sevgisini, aşk, gurbet ve doğa sevgisini işlediği şiirleriyle tanınır.
 • “Bingöl Çobanları” adlı pastoral şiiri oldukça ünlüdür.
 • Eserleri:
 • Şiir: Gurbet, Bingöl Çobanları

4. ÖMER BEDRETTİN UŞAKLI (1904-1946)

 • Hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır.
 • Anadolu’yu, tarihi, deniz güzelliklerini işlemiştir.
 • Eserleri:
 • Şiir: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri

5. ORHAN ŞAİK GÖKYAY (1902-1994)

 • Önceleri âşık tarzına uygun, çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirler yazdı.
 • 1940’lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi.
 • Eserleri:
 • Şiir: Bu Vatan Kimin?
 • Düzyazı: Dedem Korkut’un Kitabı, Kâtip Çelebi’den Seçmeler, Destursuz Bağa Girenler

6. ZEKİ ÖMER DEFNE (1903-1992)

 • Halk Edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünde çağdaş şiirler yazdı.
 • Anadolu’yu şiirlerinin ana teması olarak aldı. Yurt güzellemeleriyle tanındı.
 • Eserleri:
 • Şiir: Denizden Çalınmış Ülke, Sessiz Nehir, Kardelenler

7. BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1908-1969)

 • Halk şiiri biçim özellikleriyle şiirler yazmıştır.
 • Atatürk’e ve cumhuriyete olan sevgisini anlatmıştır.
 • “Ankaralı Âşık Ömer” takma adıyla şiirler de yazmıştır.
 • Eserleri:
 • Şiir: Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri

8. HÜSEYİN NİHAL ATSIZ (1905-1975)

 • Şiir, roman ve araştırma alanlarında eser vermişlerdir.
 • Türkçülük akımının önemli temsilcilerindedir. Türkçülük akımını destekleyen Atsız Mecmua, Orhun, Orkun, Ötüken gibi dergiler çıkarmış. Düşüncelerini bu dergilerde ortaya koymuştur.
 • Tarihi romanlar yazmıştır.
 • Romanlarında efsane mitos, destan geleneğinden yararlanmıştır. Göktürk dönemini yalın bir dille anlatmıştır.
 • Eserleri
 • Roman: Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor, Ruh Adam, Deli Kurt, Dalkavuklar Gecesi

9. NECMETTİN HALİL ONAN (1902-1968)

 • Şiire aruz ölçüsü ile başlamıştır.
 • Bireysel veya milli duygularla örülü hece şiirleriyle tanındı.
 • Milli Edebiyat hareketinin ge­liştiği sırada yetişen şair, şiirlerinde bireysel duygulanışlarıyla, ulusal duyguları birlikte işlemiştir.
 • “Bir Yolcuya” şiiri hamaset edebiyatının en güzel örneklerindendir.
 • Eserleri
 • Şiir: Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha
 • Roman: İşleyen Yara, Kolejli Nereye
 • Araştırma: İzahlı Divan Şiiri Antolojisi

10. ŞÜKUFE NİHAL BAŞAR (1896-1973)

 • İlk şiirlerinde aruz ölçüsünü kul­landı. Sonra Milli Edebiyat akımını benimseyerek hece ölçüsüne dön­dü.
 • Şiirlerinde romantik duyguları, hikâye ve roman­larında ise toplum sorunlarını, kadın problemle­rini işledi.
 • Eserleri
 • Şiir: Yıldızlar ve Gölgeler, Hazan Rüzgârları, Gayya, Su, Şile Yolları, Sabah Kuşları, Yerden Göğe
 • Hikâye: Tevekkülün Cezası
 • Roman: Renksiz Istırap, Yakut Kayalar, Çöl Güne­şi, Yalnız Dönüyorum, Domaniç Dağlarının Yolcusu, Çölde Sabah Oluyor
 • Gezi: Finlandiya

BEŞ HECECİLER

Milli Edebiyat döneminde ortaya çıkan “Beş Hececiler” de Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren edebi gruplar arasında sayılır. Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon ve Faruk Nafiz Çamlıbel’in oluşturduğu bu grubun kaynağı halk şiiri olup genellikle vatan ve millet sevgisini işlerler. Bu akımda Memleketçi bir şiir anlayışı hâkimdir.

Ayrıca Bkz. Beş Hececiler

HİSARCILAR

1950’lerde “Hisar” dergisi etrafında toplanan Munis Faik Ozansoy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Mustafa Necati Karaer, Yavuz Bülent Bakiler gibi sanatçıların oluşturduğu edebi topluluktur. Hisarcılar da “Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir” akımından sayılır.

Ayrıca Bkz. Hisarcılar


Etiketler: , , , , , ,

41 YORUM VAR “Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir”

Bilgiler kısa ve öz ama biraz karmaşık. :(

Çok teşekkürler.

Çok teşekkürler :)

Konumuz buydu zaten.

Teşekkürler.

Güzel olmuş.

Çok teşekkürler :)

Bu siteyi kim yaptıysa Allah razı olsun, çok işime yaradı senelerdir hep bu sitedeyim.

Harika :) Ellerinize sağlık :)

Eksiklikler var ama yine de hazırladığınız için teşekkürler.

Siz var ya gerçekten çok iyisiniz. Ellerinize sağlık teşekkürler.

Allah Sizden Razı Olsun annenize babanıza rahmet olsun.

Çok teşekkürler.

Bana gereken konu, toplumcu şiir zevk ve anlayışı. Bu bilgiler o konu hakkında değil mi yoksa ayrı konular mı?

Edebiyat Öğretmeni | 7 Ocak 2014 Saat 19:53

O konu için serbest nazım ve toplumcu şiir sayfamıza bakınız.

Gerçekten çok anlaşılır yardımcı oldunuz teşekkürler.

Güzel teşekkürler.

Bence harika, tam benim aradığım ödev.

Ben de sevdim ama istediğimi bulamadım ama yine de teşekkürler ellerinize sağlık.

Bana çok faydası oldu tekrar teşekkür ediyorum.

Teşekkürler.

Allah razı olsun, yazılıda işe yaradı.

Çok sağolun.

Harika bir site :D

Yeni keşfettim çok güzel bir site.

Şairlerin eserleri daha fazla değil mı? Yoksa bunlar önemli olan eserler mi?

Edebiyat Öğretmeni | 4 Aralık 2014 Saat 14:42

Şairlerini tüm eserlerine değil daha çok işimize yarayacak olan önemli eserlerine yer verdik.

Teşekkürler.

Çok güzel olmuş, bir sitede hallettim ödevimi.

Bu siteyi kim yaptıysa gerçekten çok sağolsun :D Çok işime yarıyor sınavlara çalışırken özellikle şimdi YGS ve LYS’ye çalışırken. Tekrardan çok sağolun :D

Teşekkürler.

Gerçekten çok sağolun, çok işime yarıyor bu site :D

Çok sağ olun var olun.

Emre Gönül | 15 Ocak 2015 Saat 21:01

Çok net ve güzel bilgiler var teşekkür ederim :)

Ödevim milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir. Toplumculara ya da şairlere yer verecek miyim ödevimde?

Çok güzelmiş.

Gerçekten çok güzel.

Bayıldım harika elinize sağlık.

Çok güzelmiş.

Hiç tam konu yok.

Çok güzel ama çok geç buldum.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: