Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

1. İşlerken hülyanı sesten örgüler
Bir çini vazodan dökülen güller
Gibi hayalinde şafaklar güler
Buruşmuş bir çiçek, parmaklarında
Yukarıdaki dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Benzetme amacı gütmeksizin bir sözü başka bir söz yerine kullanma
B) Bir durumu olduğundan daha abartılı olarak dile getirme
C) İnsan dışındaki varlıklara insan özelliklerinin verilmesi
D) Bir durumun gerçek nedeninden daha farklı, başka bir nedene bağlanması
E) Bilinen bir durumun bilinmiyor gibi gösterilmesi
 
2. Kan tükürsün adını candan anan dudaklar
Sana benim gözümle bakan gözler kör olsun
Bu dizelerdeki altı çizili sözlerde görülen edebî sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişileştirme   B) Benzetme   C) Mübalağa   D) Hüsn-i ta’lil   E) Mecaz-ı mürsel
  (daha&helliip;)