Manzume ve Şiir Örneklerini İnceleme

Bir şiir incelenirken zihniyet, ahenk, dil, yapı tema, şiirde gerçeklik ve anlam, şiirde gelenek, yorum ve şairin hayatının şiire etkileri üzerinde durulmalıdır. Bu, şiir tahlili için son derece önemlidir. Ders kitabında yer alan Nâbî ve Necâti Bey’e ait olan gazellerin incelenmesi: Buna göre 1. Gazelde ritim aruzla sağlanmıştır. Gazel, aruzun “mefâîlün / feilâtün / mefâîlün […]

Yazının Devamı...