Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Dil ve Anlatım

Anlatmaya bağlı edebi metinler dil ve anlatım yönünden incelenirken; Anlatıcının bakış açısı ve özellikleri, Anlatmaya bağlı edebi metinlerde dilin hangi işlevlerinin on plana çıkarıldığı, Metnin dilinin doğal dilden farklılığı, Metindeki ses, kelime bilgisi ve cümle özellikleri dikkate alınır. Anlatmaya bağlı edebi metinlerde, yazar anlatma görevini bir anlatıcıya yükler. Okuyucu bütün olup biteni bu anlatıcı aracılığıyla […]

Yazının Devamı...