Divan Edebiyatı Test-14

1. I. İslam kültürü etrafında gelişmiş ve aydınlara seslenmiştir. II. Gazel, kaside, mesnevi gibi ortak nazım şekillerine sahiptir. III. İdealize edilmiş ve mazmun denen imgelerle kurulmuş kendine özgü bir anlatımı vardır. IV. Düşünsel konular düzyazıyla, duygusal konular şiirle anlatılmıştır. V. Şiirde parça güzelliği hedeflenmiş, en güzel beyiti söylemek esas alınmıştır. Divan edebiyatı ile ilgili olarak […]

Yazının Devamı...