Öne Çıkanlar

Altın Anahtar

1. “Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.”
dizelerindeki “bakmak” kelimesinin anlamına en yakın kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde görülmektedir?
A) Siz gidin, çocuklara ben bakarım.
B) Bu civcivler, iyi bakmazsanız ölürler.
C) Buyurun, kayıt işlerine ben bakıyorum.
D) Salonun en büyük penceresi ana caddeye bakıyor.
E) Dolabın her yerine baktım ama göremedim.