13. ve 14. Yüzyıllarda Öğretici Metinler

Sponsorlu Bağlantılar

Öğretmek amacıyla kaleme alınan edebî eserler didaktik diye adlandırılır. Edebiyat terimi olarak daha çok dinî, ahlaki, felsefi, sosyal, edebî, estetik gibi konularda bilgi ve öğüt vermek için yazılan manzum eserler didaktik, yani öğreticidir. Aydınlatıcı, yol gösterici, tenkit edici metinlerdir. Konuları: Din, tasavvuf, İslam menkıbeleri, tıp ve tabiattır. Dil: Nesir dili yeni anlam ve kavrayışlarla zenginleştirilmiştir. […]

Yazının Devamı...