Ek-Fiil Test-2

Sponsorlu Bağlantılar

1. Var gücümle yüzüne bir yumruk (I)indirdim. Burnu kanamaya (II)başladı. Ve bir canavar (III)kesildi, üstüme (IV)atıldı. Saçlarımı yoldu, sanki (V)parçalayacaktı beni.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, “ek-eylemin hikâyesi”yle çekimlenmiştir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek-eylemin geniş zaman birinci çoğul kişisiyle çekimlenmiştir?
A) Filmin başlama saatinden bir saat önce parktayız.
B) Parkta çiçekler ve bizden başka kimsecikler yoktu.
C) Birkaç delikanlı bir müzikçaların etrafını sarmıştı.
D) Bu gece bu salonda “Hafif Müzik” konseri vardı.
E) Denizde oluşan aydınlığa bakarak düşünüyoruz.
 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek-eylemin geniş zaman ikinci tekil kişisiyle çekimlenmiştir?
A) İşte kurşun kubbeler şehri İstanbul’dasın.
B) Havada kaçan bulutların hışırtısını dinliyorum.
C) Bu, saçları darmadağın, asık suratlı bir delikanlıydı.
D) Dünyada işlerine giden insanları görmek kadar güzel bir şey yoktur.
E) Sislerin ve bulutların arasından geçen büyük bir uçaktır.
 
4. Ertesi gün çok geç (I)kalktım. (II)Kahvaltı ettim, çay, kahve (III)içtim. İçimde bir rahatlık (IV)vardı. Gece olan biteni (V)unuttum.
Yukarıdaki parçada numaralanmış yüklemlerden hangisi, “ek-eylemin hikâyesi”yle çekimlenmiştir?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.
 
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek-eylemle çekimlenmemiştir?
A) Gemiye bindikten birkaç saat sonraydı.
B) Babam heyecanla bizim kamaraya girdi.
C) Buralarda suların yükselip alçalması vardır.
D) Büyük bir Rus vapurunun geniş bir kamarasıydı.
E) Basra, ancak küçük gemilerin girebildiği bir limandır.
 
6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük “ek-eylem”in hikâyesiyle çekimlenmiştir?
A) Bütün o aşkları yazdı da ne oldu?
B) Gülleri, çocukları, denizleri tuttu elinden.
C) Hep bir ceviz yaprağı gibi belirdi ince yüzü.
D) Gemilerin su kesimlerinde bırakılmış.
E) Büküp eğiren hep kelimelerdi zamanı
 
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, ek-eylemin rivayetiyle çekimlenmiştir?
A) Koskoca dünyada yapayalnız kalmış gibiydim.
B) Belki de hayatımın yeni bir dönüm noktasındaydım.
C) Gençlik, toyluk, acemilik bir de şairlik vardı başımda.
D) Bu, gülüp ağladığım şehre, acı tatlı tüm anılarıma veda idi.
E) Meğer bunlar, beni uğurlamaya gelen arkadaşlarımın sesleriymiş.
 
8. (I) Görüntüdeki yerini almıştı böylelikle. (II) Bir umuda doğru yol aldığına inanıyordu. (III) Çocuk henüz on dört yaşındaydı. (IV) Bu gelişmeye en çok o sevinmişti. (V) Berti de tatildeyken en çok onu özlemişti.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde, ek-eylem farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 
 
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ek-fiilin geçmiş zamanını almış bir isimdir?
A) Aranızda bir fark olmadığının farkına vardım.
B) O da doğanın düzenine ayak uyduruyordu.
C) O kuru vedalaşmanın sebebi duyarsızlık değildir.
D) Yola çıktığın gün ikimiz de çok sinirliydik.
E) Bu vedan beni biraz hayal kırıklığına uğrattı.
 
10. (I) O köyde çok acı çektim. (II) Yoksulluk taşınamayacak kadar ağırdı. (III) Köye geri dönersem o acıları yeniden yaşayacağım korkusu beni hiç terk etmedi. (IV) Bu yüzden köye geri dönmeyi hiç istemedim. (V) Bundan sonra da dönmeyeceğim.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde ek-fiil vardır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek eylem almış bir isimdir?
A) Benim için rüzgâr senin o kavgacı canlılığındı.
B) İkimiz de aynı ağacın üzerinde yaşamıştık.
C) Ben senin bu ani katılığına katlanamıyordum.
D) Ağaçta ne yeşillik kalmıştı ne de canlılık.
E) Yaşamın akışına ayak uydurmak zorunda kaldım.
 
12. (I) Burası pınarlı düzlükten daha genişti. (II) inmek çok zordu. (III) ininceye kadar elleri kan içinde kaldı. (IV) Pantolonu dizlerinden yırtıldı. (V) Daha önce böyle bir yer görmemişti.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem ek-eylemle çekimlenmemiştir?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) IV. ile V.   E) III. ile V.
 
13. (I) Teke onunla birlikte aşağı iniyordu. (II) Düz bir kayanın üstünde durdu. (III) Düzlüğün ortasında derince bir çukur vardı. (IV) Çukur ağzına kadar yağmur suyuyla doluydu. (V) Toros kayalıklarında çok görmüştü bunlardan.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yüklem ek-eylemle çekimlenmemiştir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
14. Ek-eylemler isim soylu sözcüklere gelerek onların yüklem olmasını sağlar. Basit zamanlı fiillere gelerek birleşik zamanlı fiil oluşturur.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde ek-eylemin görevi diğerlerinden farklıdır?
A) Kuş, mavi bir ışığa bürünmüş, uçuyordu.
B) Örümcek ağ yapmış ve ağın köşesine sinmişti.
C) Arının sırtında kendi suretini görürdü.
D) Yüreğindeki sevinç daha da kaynaşıyordu.
E) Burası kumluk değil, derin bir yardı.
 
15. Ad cümlelerinde kimi zaman ek-eylem 3. tekil kişi ekinin kullanılmadığı da olur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir cümle vardır?
A) Çobanlıktan başka hünerin var mı?
B) Gençti, taze ve yeşil bir dal gibiydi.
C) Karşıdaki sürü büyük bir koyun sürüsüydü.
D) Sesini duyduğumuz hangi kuştu acaba?
E) Yüzü hep hüzünlü ve somurtkandı bugün.
 
Her (I)dudakta bana tebessüm
Ne vardı diyorum ne (II)vardı.
Şu kaldırımda resmin (III)olsaydı.
Görenler (IV)dileniyorum (V)sansaydı.
16. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi ek-fiil almamıştır?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) I. ile IV.   D) IV. ile V.   E) II. ile V. 
 
17. (I) Gülüşün hep deniz kenarı bana. (II) Sen bir adım attığında göreceksin. (III) Elinde balonlarla bekleyen o adamım ben. (IV) Aldığım en derin nefessin sen. (V) Nefes alıyorum ama hâlâ bulamadım seni.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi ek-eylem alması gerekirken almamıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
18. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi ek-eylemin farklı bir zamanıyla çekimlenmiştir?
A) Gözlerine bakarken umurumda değildi mevsimler.
B) Sensiz dardır bana bu koskoca İstanbul.
C) Bir tatlı sevinçti, gelişinin heyecanı yüreğimdeydi.
D) Gittiğin günden beri yalnız yanaklarım ıslaktı.
E) Bütün öykülerin hayal kahramanı bendim.
 
19. Ad soylu sözcükler ek-eylem almadan da yüklem olabilir. Bu sözcükler ek-eylem almış gibi algılanır.
Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiye örnek olabilir?
A) Uykusuzluğumun sebebiydi gözlerin
B) Soğuktan yanan sözlerin sahibi sen
C) Sonbaharın en eylülü içimdeydi
D) Bir perişan rüzgâr peşindeymiş
E) Şarkılarda ağlayıp üzüldüğüm sensin
 
20. (I) Çiftlik denize çok yakındı. (II) Deniz kıyısından sola döndük. (III) Yarım saat içinde çiftliğe vardık. (IV) Oraya gitmek bizi heyecanlandırdı. (V) Üç günde atlarla dost olduk.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yüklem ek-eylemle çekimlenmiştir?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
21. Aşağıdaki yüklemlerin hangisi ek-eylemle çekimlenmemiştir?
A) Girit’te de yıldızlar böyle üst üstedir.
B) Orada da gökyüzü yıldızlarla kaplıdır.
C) Çiftliği yüksek tel örgülerle çevireceğiz.
D) Onun her şeyi açıklamaktan başka yolu yoktu.
E) Hançerli askerler nişancılıklarıyla ünlüdürler.
 
22. Sen her şeyden habersizsin. Ne kadar güzeldir saçların şimdi. Hiç kimsenin haberi yoktur onlardan. Ne güzel uyursun kim bilir şimdi. Ben uyumuyorum yastığım da yoktu zaten.
Yukarıdaki dizelerde ek-eylem almış kaç sözcük vardır?
A) 1   B) 3   C) 4   D) 5   E) 6
 
23. (I) Kız büyüyünce yılandan korkmayacakmış. (II) Kızın babası yılana çok kızmış. (III) Yılan uçarak gelirken babası tabancayla yılanı yere düşürmüş. (IV) Kız çok ağlamış, ama yılan ölmüş. (V) Ölüsünü kuşlar götürmüşler.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde yüklem ek-eylem almıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
24. O köyün kızları durmadan (I)söylüyorlardı. Oranın yılanları (II)kocamanmış, (III)kanatlıymışlar, (IV)uçuyorlar, gökyüzüne (V)çıkıyorlarmış.
Yukarıdaki parçada numaralanmış yüklemlerden hangisi ek-eylem almamıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
CEVAP ANAHTARI
1-E 2-A 3-A 4-D 5-B 6-E 7-E 8-C 9-D 10-B 11-A 12-C 13-B 14-E 15-A 16-C 17-A 
18-B 19-B 20-A 21-C 22-C 23-A 24-D
 

Etiketler: , , , , , ,

33 YORUM VAR “Ek-Fiil Test-2”

çokkk yardımcı oldu yapanın ellerine sağlık ödevimi tamamladım. allah razı olsun.

Güzel ama şıklı olsaydı keşke.

Çok güzeldi.

Çok güzeldi çok teşekkürler.

Çok güzel bir site, ödevimi yapabildim bizim Türkçe hocasının gazabından kurtardınız bizi :)

Teşekkürler çok yardımcı oldunuz.

Oldukça güzel.

Çok sağolun iyi ki buldum bu siteyi.

Çok iyi ama uzun.

Bunlar doğru mu?

Süper!

Türkçe hocasının gazabından kurtulduk oh be!

Muharrem Duran | 19 Mart 2014 Saat 16:22

Çok güzel.

Cevapları neden yok, böyle şey olamaz.

Edebiyat Öğretmeni | 20 Mart 2014 Saat 22:10

Yazının altında cevapları mevcuttur.

Çok teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz (:

Süper bence.

Allah razı olsun.

Kurtarıcısınız resmen, ödevimi yapabildim sonunda çok teşekkürler.

Çok yardımcı oldu, inşallah sınavdan yüksek alırım. Sağolun hocam.

Şıklı değil mi sanki yorumu yorum için atmayın.

Çok sağolun Allah razı olsun. YGS için son rötüşlarım bunlar. :)

Güzel.

Ek fiil testleri çok zor ama bunlar kolay.

Çok yardımcı oldu yapanın ellerine sağlık ödevimi tamamladım. Allah razı olsun, teşekkür ederiz.

Çok iyi.

Ceyhun Emre Keskin | 21 Nisan 2015 Saat 17:14

Ben nasıl yapacağım diye telaşlanmıştım meğer gerek yokmuş, çok sağ olun ben Ordu’dayım Atatürk Ortaokulu’nda 7.sınıfa gidiyorum.

Ben test çöz dedim ama bu çıktı, ben şimdi bunu nasıl çözeceğim bilgisayarda :(

Abdülmelik | 4 Mayıs 2015 Saat 08:09

Çok yardımcı oldunuz sağolun.

Çok teşekkürler.

Çok sağ olun.

Yapana çok dua edeceğim. Çok işime yaradı.

Gerçekten güzeldi bütün eksiklerimi gördüm ve onları tamamladım.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: