9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

1. Aşağıdaki sanat dallarının karşısına ait olduğu sanat kollarına yazınız. (10P)
Görsel(plastik) sanattır.
İşitsel(fonetik) sanattır.
Dramatik(ritmik) sanattır.
Müzik…………………………………………….
Heykel……………………………………………
Tiyatro…………………………………………..
Edebiyat…………………………………………
Resim………………………………………………

2. Sanat ve zanaatın farklarından üçünü yazınız. (15P)

3. Edebi metin nedir? Kısaca açıklayınız. (5P)

4. Türk şiirinde kullanılan ölçüler nelerdir. (5P)

5. Çukurova bayramlığın giyerken
Çıplaklığın üzerinden soyarken
Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet demek sana yakışır dağlar
Verilen şiirin ahenk öğelerini bulunuz. (15P)
Redifi:
Kafiyesi:
Ölçüsü:
Kafiye şeması:
Nazım birimi:
 
6. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (15P)
  • Kaside en az …….. en fazla ……… beyitten oluşur.
  • Gazelin ilk beyitine ……………. denir.
  • Türklerin Divan şiirine kazandırdıkları türler ………………….. ve ……………………. dur.
7. Aşağıda verilen ifadeleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (10P)
  • “Yuğ” adı verilen ölüm törenlerinde, ölen kişilerin erdemlerini ve duyulan acıları dile getiren şiirlere sagu denir. (    )
  • Edebi eserin incelenmesinde edebiyat tarihinden yararlanılmaz. (    )
  • Maniler aruz ölçüsü ile yazılır. (    )
  • Gazel beyitlerle kurulan bir nazım şeklidir. (    )
  • Kasidenin kafiye şeması gazelden farklıdır. (    )
8. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların ortaya çıkış nedenleri arasında yer alır? (5P)
A)    Estetik bir güzellik oluşturma isteği
B)    Geçim sağlama amacı
C)    Toplumsal gelişmeye katkı yapma isteği
D)    Halkı eğitme arzusu
E)    Gerçekleri kayıt altına alma çabası
 
9. “Kalem-yazı” kelimeleri arasında anlamca bir ilişki vardır.
Bu ilişkinin benzeri hangi seçenekteki kelimeler arasında kurulabilir? (5P)
A)    Boya-resim
B)    İnsan-ev
C)    Tiyatro-perde
D)    Çini-hat
E)    Okul-öğretmen
 
10. Yükseklerde yurdun mu var
Şahinlerin kurdun mu var
Bencileyin derdin mi var
Gözyaşları akan dağlar
Verilen şiirin ahenk öğelerini bulunuz. (15P)
Redifi:
Kafiyesi:
Ölçüsü:
Kafiye şeması:
Nazım birimi:

9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları İndir!

43 Yorum Var: “9.Sınıf Türk Edebiyatı 1.Dönem 1.Sınav Soru ve Cevapları

  1. Tamam sorular güzel söz yok ama sayfanın başında sorular ve cevapları yazıyor cevaplar nerede? :D

  2. Ne kadar çalışsak boş, hayat boyu önemsiz olacağız. Sana sen kimsin diye sorduklarında vereceğiniz cevabı iyi düşünün.

Bir Cevap Yazın