13. ve 14. Yüzyıllarda Öğretici Metinler

Sponsorlu Bağlantılar

Öğretmek amacıyla kaleme alınan edebî eserler didaktik diye adlandırılır. Edebiyat terimi olarak daha çok dinî, ahlaki, felsefi, sosyal, edebî, estetik gibi konularda bilgi ve öğüt vermek için yazılan manzum eserler didaktik, yani öğreticidir. Aydınlatıcı, yol gösterici, tenkit edici metinlerdir.

Konuları: Din, tasavvuf, İslam menkıbeleri, tıp ve tabiattır.

Dil: Nesir dili yeni anlam ve kavrayışlarla zenginleştirilmiştir. Sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Cümleler kısa ve açıktır. Öğretici metinler manzum ve mensur yazılmıştır.

Eski çağlarda ilk edebî eserlerin çoğu didaktik özellikler taşır. Öğretici nitelikteki hayvan hikâyelerini (fabl) bu türün ilk örnekleri sayabiliriz.

Edebiyatımızda ilk öğretici manzume Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’idir. Edip Ahmet Yükneki’nin Atabetü’l- Hakâyık’ı, Ahmet Yesevî’nin Divan-ı Hikmet’i, Yunus Emre’nin Divan-ı Risâletü’n Nushiye’si ile divanındaki şiirleri, Mevlâna’nın Mesnevî’si, Âşık Paşa’nın Garibnâme’si, Nabi’nin Hayriye’si ve Sünbülzâde Vahbi’nin Lütfiye’si edebiyatımızın önemli öğretici metinleri arasında yer alır. Ayrıca divan edebiyatında yer alan pek çok manzum eserlerle şiir sanatı ve sözlük konularında yazılmış eserler de öğretici şiir türüne girerler.

13. ve 14. yüzyıllardaki öğretici metinler ikiye ayrılır:

  1. Tasavvufi Metinler
  2. Nasreddin Hoca Fıkraları
Sponsorlu Bağlantılar


Hafıza teknikleriyle Edebiyat dersini kısa sürede öğrenin!

Etiketler: , , , , , ,

15 YORUM VAR “13. ve 14. Yüzyıllarda Öğretici Metinler”

Çok başarılı, sağolun.

Teşekkürler hocam sağolun Allah razı olsun.

Ödevime çok yardımcı oldunuz.

Teşekkürler anlamama yardımı oldu.

Güzel bir site olduğunu gördüm.

Çok başarılı, sağ olun.

İyi bir site.

Beğenmedim.

Sağolun teşekkürler :)

Teşekkür ederim, gerçekten güzel :)

Çok başarılı, Allah razı olsun hocam :)

Video açılmıyor ki beğeneyim.

Çok teşekkürler yardımcı oldu.

Edebiyat öğretmenimden bile daha yardımcı oluyorsunuz teşekkürler fakat sorduklarımın net cevabını almakta zorlanıyorum.

Güzel.

YORUM BIRAKIN:

İsim (Gerekli):
Yorumunuz: